Проєкт наказу МВС «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291»

НАЗАД
05 листопада 2021 12:13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

___.___. 2021Київ№ _________

Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 34 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, з метою врегулювання окремих питань встановлення заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291 «Про затвердження Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2005 року за № 652/10932, такі зміни:

1) у преамбулі наказу слова та цифри «, підпунктів 1, 10, 15 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2003 року № 797 (797/2003),» виключити;

2) у пункті 2:

слова «Північного,», «Азово-Чорноморського,» виключити;

доповнити пункт після слів «Південного регіональних управлінь,» словами «Регіонального управління Морської охорони,».

2. Унести до Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 червня    2005 року за № 652/10932, такі зміни:

1) у абзаці другому пункту 2 слова «, як правило,» виключити.

2) у пункті 5:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

доповнити пункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

«для бланків постанов Регіонального управління Морської охорони – МО.»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Постанова може бути оскаржена до регіонального управління Державної прикордонної служби України, Адміністрації Держприкордонслужби або до суду.»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Про заборону виходу в море судна чи плавзасобу, а також про скасування такої заборони орган охорони державного кордону чи загін морської охорони, який її виніс, не пізніше наступного робочого дня письмово інформує заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

У разі зміни назви судна чи плавзасобу, якому заборонено вихід у море, Державна служба морського та річкового транспорту України, Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомляють про це відповідний орган охорони державного кордону чи загін морської охорони в п’ятиденний строк.».

3. Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Зеленчук М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

Міністр                                                                    Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}