Правила пропускного режиму у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України

НАЗАД
09 червня 2021 14:43

І. Загальні положення

1.1. «Правила пропускного режиму Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України» (далі - Правила) розроблена на підставі Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 «Про затвердження порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - ПКМУ) з метою визначення основних вимог та порядку організації пропускного і внутрішньооб’єктового режиму в будівлі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, організації охорони будівлі Західного регіонального управління, порядку допуску до службових приміщень (територій, зон).

1.2. В даних Правилах Західне регіональне управління передбачає місце дислокації структурних підрозділів управління Західного регіонального управління та інших підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України (Головний відділ внутрішньої та власної безпеки «Захід» та Регіональний центр), які дислокуються в будівлі за адресою: місто Львів, вулиця Мечникова 16 а.

1.3. Організація цілодобової охорони об’єктів Західного регіонального управління, дотримання режимних заходів з питань забезпечення охорони, оборони, пропускного та окремих заходів внутрішньооб’єктового режимів здійснюються особовим складом комендатури забезпечення.

1.4. За організацію охорони, оборони, пропускного та окремих заходів внутрішньо об’єктового режиму будівлі Західного регіонального управління відповідає комендант комендатури забезпечення.

Комендант комендатури забезпечення відповідає за:

охорону та оборону будівлі Західного регіонального управління в різних умовах обстановки згідно затверджених планів;

порядок організації несення служби та виконання обов’язків особовим складом добового наряду, його зовнішній вигляд;

дотримання інструкції пропускного режиму та пожежної безпеки;

евакуацію персоналу управління Західного регіонального управління у надзвичайних ситуаціях;

ведення службової документації в комендатурі забезпечення.

1.5. Комендант комендатури забезпечення з питань внутрішньої служби та пропускного режиму підпорядковується першому заступнику начальника регіонального управління – начальнику штабу Західного регіонального управління.

ІІ. Організація охорони будівлі Західного регіонального управління  та пропуск до неї

2.1. Для здійснення пропуску осіб до будівлі Західного регіонального управління,  організовується служба на контрольно-пропускному пункті (далі – КПП), яка розташована по вул. Мечникова, 16 а.

2.2. Для забезпечення пропускного режиму, підтримання протипожежних заходів, охорони будівлі (приміщень) Західного регіонального управління, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням призначається добовий наряд у складі:

черговий частини;

помічник чергового частини;

черговий контрольно-пропускного пункту;

помічник чергового контрольно-пропускного пункту.

2.3. Підготовка особового складу добового наряду здійснюється відповідно до вимог статей 281-287 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

2.4. Склад добового наряду, згідно з вимогами статті 268 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України призначається наказом Західного регіонального управління.

2.5. Охорона об’єктів здійснюється шляхом постійного візуального та відеоспостереження. За окремим розпорядженням начальника регіонального управління у нічний час додатково пішим патрулюванням і оглядом внутрішньої та зовнішньої об’єктових територій (зон).

Під час патрулювання внутрішньої та зовнішньої територій складом добового наряду перевіряються відбитки печаток на дверях режимних та нережимних приміщень, замкненість запасних входів до будівлі та вхідної хвіртки.

2.6. Режимні приміщення обладнуються охоронною та пожежною сигналізаціями, системою відеоспостереження.

КПП обладнується електронною системою контролю та управління доступу.

2.7. Особовий склад добового наряду КПП озброюється згідно статті 273 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Черговий контрольно-пропускного пункту призначений з військовослужбовців сержантського (старшинського) складу. За рішенням начальника Західного регіонального управління зазначені особи добового наряду можуть озброюватись пістолетом, автоматом із двома спорядженими магазинами та додатково  екіпірується гумовими кийками, браслетами ручними металевими, сльозоточивими речовинами (далі – спеціальні засоби активної оборони).

При введенні рівнів терористичних загроз «Синій», «Жовтий» та «Червоний» застосовуються ручні металодетектори та інші технічні засоби охорони та доступу.

Спеціальні засоби активної оборони зберігаються в металевому сейфі чергового КПП та видаються (приймаються) складом добового наряду під особистий підпис у «Книзі обліку майна РАО, виданих у тимчасове користування або прийнятих для зберігання».

2.8. У разі загострення обстановки, підвищення рівня терористичної загрози або загрози нападу на будівлю Західного регіонального управління (спроб захоплення зброї, секретних документів, цінностей тощо) для посилення їх охорони за рішенням начальника регіонального управління (особи, яка виконує його обов’язки), додатково призначаються патрулі, які несуть службу у відповідності до схеми охорони та оборони будівлі Західного регіонального управління.

2.9. З метою припинення порушення порядку пропуску в будівлю управління Західного регіонального управління, громадського порядку на КПП, склад добового наряду вживає заходів щодо затримання правопорушників.

Фізична сила, спеціальні засоби активної оборони і вогнепальна зброя застосовуються згідно вимог статей 20-25 Статуту внутрішньої служби.

ІІІ. Порядок пропуску (проходу) осіб у будівлю Західного регіонального управління

3.1. Для пропуску до будівлі (приміщень) управління Західного регіонального управління встановлені наступні види перепусток – постійна, тимчасова, одноразова.

3.2. Постійні перепустки (додаток 1) видаються військовослужбовцям та працівникам Західного регіонального управління, Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід», Регіонального центру, що прийняті на постійну роботу. Вони зберігаються особисто у персоналу регіонального управління.

Для розмежування зон доступу до приміщень, посилення охорони режимних приміщень, контролю їх доступу до них, в тому числі при оголошенні сигналів тривог, постійні перепустки мають 3 позначки червоного, жовтого або синього кольорів з буквенно – цифровим підписом: зона А1, зона А2 та зона А3.

зона А1
зона А2
зона А3

 

 

 

 

 

А1 – видається військовослужбовцям та працівникам, які мають допуск до державної таємниці та право перебувати в режимних приміщеннях визначених відповідним наказом Західного регіонального управління про доступ до секретної інформації.

В режимні приміщення (зони, території) допуск здійснюється за окремими списками, які затверджуються начальником Західного регіонального управління.

Перебування решти військовослужбовців, працівників регіонального управління в зазначених приміщеннях, здійснюється з дозволу начальника Західного регіонального управління.

А2 – військовослужбовцям та працівникам підрозділів забезпечення та решті персоналу регіонального управління.

А3– військовослужбовцям та працівникам Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» та Регіонального центру, приміщення яких знаходяться в адміністративні будівлі Західного регіонального управління.

3.3. Тимчасові перепустки видаються військовослужбовцям, працівникам інших органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та відряджених до регіонального управління працівників  державних організацій (установ), перебування яких в управлінні Західного регіонального управління обумовлено виконанням службових завдань за наявності припису, службового посвідчення, службового завдання, листа відрядження, тощо (додаток 2).

3.4. Постійні та тимчасові перепустки призначаються для автоматичного зчитування при прикладанні даної перепустки до електронного зчитувача, який встановлений біля входу на територію регіонального управління та на турнікеті -  в приміщенні регіонального управління.

При прикладанні постійної перепусток до вищевказаних засобів на моніторі чергового контрольно-пропускного пункту висвічується П.І.П. та електронна фотокартка особи яка проходить, дата та час,  номер перепустки. При прикладанні тимчасової – висвічується тільки її номер. Черговий контрольно-пропускного пункту візуально звіряє особу що заходить (виходить).

За письмовим поданням (рапорт, лист) керівників структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України, доступ до адміністративної будівлі Західного регіонального управління персоналу, який безпосередньо проводить оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії, забезпечується за номером постійної перепустки без висвічування електронної фотокартки.

3.5. Одноразова перепустка призначена та видається для пропуску громадян України, які прибули до структурних підрозділів управління Західного регіонального управління, чи відвідування посадових осіб регіонального управління (додаток 3).

3.6. Пропуск до будівлі регіонального управління персоналу та працівників регіонального управління, а також військовослужбовців та працівників підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, перебування яких в регіональному управлінні обумовлено виконанням службових завдань, здійснюється за постійною  перепусткою Західного регіонального управління.

3.7. Пропуск відряджених осіб з підпорядкованих органів Західного регіонального управління та відряджених працівників державних організацій (установ), які прибувають до будівлі Західного регіонального управління, здійснюється за посвідченням особи та посвідченням про відрядження.

У разі прибуття відряджених осіб на тривалий строк начальники структурних підрозділів, до яких прибули вищезазначені особи, подають до бюро перепусток заявки для отримання тимчасової перепустки. Тимчасова перепустка видається персонально особі на період робочого дня. Після завершення робочого дня здається нею в бюро перепусток.

Пропуск військовослужбовців та працівників відокремлених органів (підрозділів), які за своїми службовими обов’язками постійно прибувають до Західного регіонального управління здійснюється по окремому списку, за поданням зацікавлених керівників структурних підрозділів Західного регіонального управління, Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» та Регіонального центру за одноразовими перепустками.

3.8. Пропуск громадян України, які прибули до начальника Західного регіонального управління, за попередньою домовленістю, здійснюється за попереднім повідомленням з приймальні начальника регіонального управління. Визначена начальником Західного регіонального управління чи його заступником особа зустрічає та супроводжує відвідувача і після закінчення прийому (аудієнції) супроводжує його до КПП.

Пропуск громадян України, які прибули до структурних підрозділів Західного регіонального управління здійснюється виключно через контрольно-пропускний пункт Західного регіонального управління особовим складом добового наряду, що несе службу на контрольно-пропускному з дозволу начальника Західного регіонального управління або першого заступника начальника регіонального управління – начальника штабу за одноразовими перепустками, які видаються на контрольно-пропускному пункті.

Пропуск громадян України (відвідувачів) до посадових осіб Західного регіонального управління здійснюється за попереднім записом в Журналі обліку прийому громадян, а в терміновому порядку – через чергового частини.

При прибутті даної категорії осіб добовий наряд, що несе службу на контрольно-пропускному пункті регіонального управління, зобов’язаний:

з’ясувати прізвище, ім’я, по-батькові прибулих осіб (особи);

встановити прибулих (прибулого) шляхом перевірки документів, що посвідчують особу;

з’ясувати мету прибуття;

перевірити дійсність відповідних документів;

здійснити доповідь черговому частини про прибуття особи (осіб), прізвище, ім’я, по-батькові, мету прибуття та наявність відповідних документів;

черговий частини здійснює доповідь начальнику регіонального управління або першому заступнику начальника регіонального управління – начальнику штабу. Після отримання вказівки (про пропуск чи не пропуск особи (осіб) довести її до особового складу добового наряду, що несе службу на контрольно-пропускному пункті регіонального управління;

начальник бюро перепусток або особа, що її заміщає після отримання дозволу від чергового частини, має виписати одноразову  перепустку, здійснити облік в «Книзі обліку видачі одноразових перепусток» та проінформувати відповідну  особу про прибуття до неї відвідувача. Пропуск відвідувача (відвідувачів) черговий контрольно-пропускного пункту здійснює тільки після прибуття супроводжуючої особи. При вибутті особи здійснюється перевірка наявності перепустки, її заповнення. Перепустка вилучається, особа пропускається із проставлянням відповідних відміток у службову документацію.

Посадова особа регіонального управління, до якої прибув відвідувач, зобов’язана особисто прибути до контрольно-пропускного пункту, зустріти відвідувача та здійснити його супровід по території військового містечка регіонального управління. Коли відвідувач вибуває, особа, до якої відвідувач прибув, зобов’язана поставити відмітку на зворотній стороні одноразової перепустки  про перебування особи та здійснити супровід відвідувача до контрольно-пропускного пункту регіонального управління.

3.8. Допуск громадян до громадської приймальні регіонального управління здійснюється у робочий час, після перевірки у них документів, що посвідчують особу.

3.9. Пропуск до будівлі Західного регіонального управління  військовослужбовців та працівників органів Західного регіонального управління, а також представників інших органів державної влади, які прибувають для участі у нарадах, засіданнях колегії або інших планових заходах, здійснюється у разі пред’явлення ними документів, що посвідчують особу, на підставі списків, підписаних керівником структурного підрозділу Західного регіонального управління (відповідального за проведення заходу). Зазначені списки подаються на затвердження першому заступнику начальника Західного регіонального управління – начальнику штабу або одному з його заступників.

3.10. Пропуск військовослужбовців та працівників до будівлі Західного регіонального управління у робочі дні дозволяється з 07 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. Пропуск у вихідні та святкові дні здійснюється за відповідними списками для проходу особового складу, підписаними начальниками структурних підрозділів Західного регіонального управління. Такі списки подаються напередодні святкових та вихідних днів черговому КПП.

IV. Виготовлення, заміна та повторна видача службової перепустки.

4.1. Оформлення постійної перепустки здійснюється на підставі рапорту начальника структурного підрозділу регіонального управління або листів начальників Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід», Регіонального центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів (з місцем дислокації н.п. Львів) на начальника Західного регіонального управління.

На підставі рапорту (листа), Регіональним центром зв’язку та інформаційних систем видається під підпис постійна перепустка на право входу і виходу з будівлі регіонального управління, про що робиться відповідний запис в «Журналі обліку карток - ідентифікаторів користувачів».

Нова постійна перепустка (проксімітікартка до триподного турнікету) виготовляється у разі її втрати; пошкодження та непридатності до використання. Стара перепустка (проксімітікартка до триподного турнікету) блокується.

4.2. Для забезпечення видачі військовослужбовцям та працівникам інших органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, відрядженим представникам державних установ   тимчасових перепусток, Регіональним центром зв’язку та інформаційних систем виготовляється достатня їх кількість з позначкою «Тимчасова перепустка №….». Кожній перепустці присвоюється порядковий номер. Після чого здійснюється їх видача начальнику комендантського відділення комендатури забезпечення Західного регіонального управління, з записом в «Журнал обліку карток - ідентифікаторів користувачів».

4.3. Одноразові  перепустку виготовляються у достатній кількості комендатурою забезпечення та видаються на КПП регіонального управління. Облік видачі одноразових перепусток ведеться в «Книзі обліку видачі одноразових перепусток» помічником чергового КПП.

4.4. Військовослужбовці та працівники, які втратили постійну (тимчасову) перепустку, без зволікань повідомляють про це в бюро перепусток та керівника свого структурного підрозділу. Керівники структурних підрозділів у випадку втрати підлеглими постійної перепустки доповідають про це рапортом першому заступнику начальника Західного регіонального управління – начальнику штабу.

4.5. У разі звільнення, переведення до іншого місця служби:

військовослужбовці та працівники Західного регіонального управління здають постійну перепустку (проксімітікартку до триподного турнікету) в Регіональний центр зв'язку та інформаційних систем, про що робиться відмітка в журналі обліку службових перепусток;

військовослужбовці та працівники інших органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, відрядженим представникам державних установ, які для виконання службових завдань мали тимчасові перепустки до Західного регіонального управління, здають їх начальнику бюро перепусток.

Загальна заміна постійних перепусток (проксімітікарток до триподного турнікету) здійснюється згідно наказу Західного регіонального управління.

V. Порядок пропуску (проходу) у будівлю Західного регіонального управління вищих посадових осіб України, народних депутатів України, співробітників правоохоронних органів, військовослужбовцям урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іноземців.

5.1. До Західного регіонального управління пропускаються безперешкодно:

5.1.1. Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Державної прикордонної служби України та його заступники;

Начальник Західного регіонального управління та його заступники;

5.1.2. Народні депутати діючого скликання відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України», при пред’явленні посвідчення народного депутата України та за службовими посвідченнями відповідно.

5.1.3. Співробітники правоохоронних органів (прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції , Спеціалізованої прокуратура у військовій та оборонній сфері та інші) на підставі ухвали суду.

У випадку прибуття співробітників правоохоронних органів з ухвалою суду на здійснення певних процесуальних дій, черговий КПП перевіряє наявність в ухвалі дату і місце постановлення ухвали, найменування  (номер) кримінального провадження, прізвище, ім’я і по батькові підозрюваного (обвинуваченого), кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється обвинувачується особа, яке рішення судом ухвалено, строк і порядок набрання ухвалою законної сили.

5.1.4. Працівники Національного антикорупційного бюро України, за пред’явленням службового посвідчення та письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або його заступника.

5.1.5. Представники військової контррозвідки Служби безпеки України, які безпосередньо здійснюють контррозвідувальне забезпечення, за службовим посвідченням згідно із списком, погодженим з начальником Західного регіонального управління.

5.1.6. Військовослужбовці урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, для вручення та прийому відправлення по пред’явленню особистого службового посвідчення.

5.1.7. Разові перепустки вищезазначеним особам видаються на КПП Західного регіонального управління без заявок, їх супровід здійснюється військовослужбовцями, працівниками, структурного підрозділу Західного регіонального управління, до якого вони прибули або у супроводі військовослужбовцями добового наряду.

Перелік військовослужбовців  урядового  фельд’єгерського зв’язку мають знаходитись на КПП. Перелік повинен містити дані документів, що посвідчують особу.

5.2. Пропуск іноземних делегацій, іноземців та осіб без громадянства здійснюється у відповідності до завчасно розроблених та затверджених програм прийому і роботи з іноземцями. Пропуск зазначеної категорії відвідувачів здійснюється у супроводженні осіб, що відповідають за прийом та роботу з іноземцями. Маршрут і порядок пересування на території регіонального управління визначається програмою прийому і роботи з іноземцями, що розробляє група міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи регіонального управління разом з режимно-секретним відділом, та яку затверджує начальник регіонального управління, з обов’язковим повідомленням контролюючих органів. Разові перепустки для іноземців, представників іноземних делегацій та осіб без громадянства отримуються у бюро перепусток представником структурного підрозділу, визначеним програмою прийому і роботи з представниками іноземних держав, згідно заявок, затверджених начальником Західного регіонального управління.

5.3. Про прибуття до Західного регіонального управління осіб, зазначених у пунктах 5.1, 5.2 цього розділу, черговий КПП Західного регіонального управління доповідає черговому частини Західного регіонального управління.

5.4 У разі виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії тощо) працівники аварійної, пожежної, медичної служб, які прибули на виклик, пропускаються до будівлі Західного регіонального управління у супроводі чергового КПП або помічника чергового КПП, без перевірки посвідчень через основний та запасні виходи.

VI. Порядок винесення (вивезення), внесення (ввезення) матеріальних цінностей з будівлі Західного регіонального управління

6.1. Матеріальні цінності, які перебувають у будівлі Західного регіонального управління, виносяться (вивозяться) або вносяться (ввозяться) за наявності накладної.

6.2. Заявка на винесення (вивезення) або внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з приміщень будівлі Західного регіонального управління подається на розгляд коменданту комендатури забезпечення за підписом начальника структурного підрозділу Західного регіонального управління через бюро перепусток не пізніше ніж за добу. У заявці зазначаються матеріальні цінності (майно), яке виносяться (вивозиться) або вноситься (ввозиться), із зазначенням їх інвентарних, заводських номерів, кількісного та якісного стану.

6.3. Предмети кіно-, радіо-, відео-, фотоапаратури, комп’ютерна техніка, матеріальні носії інформації, які виносяться (вивозяться) або вносяться (ввозяться) з(до) будівлі Західного регіонального управління, підлягають обов’язковій перевірці на КПП Західного регіонального управління, після дозволу на їх внесення (винесення) відповідними посадовими особами згідно наказу на організацію повсякденної діяльності на поточний рік.

Після розгляду заявка повертається до бюро перепусток. Начальник бюро перепусток (черговий КПП) повідомляє начальника структурного підрозділу Західного регіонального управління, за підписом якого подавалася заявка, про прийняте комендантом комендатури забезпечення рішення.

6.4. Дозволяється вхід (вихід) з (до) будівлі Західного регіонального управління без наявності накладної з особистими речами (валізи, жіночі сумки тощо) за умови відсутності в них речей, зазначених у пункті 6.3. цього розділу.

6.5. Винесення (вивезення) або внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з приміщень Західного регіонального управління, які належать іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються за письмовим дозволом першого заступника начальника Західного регіонального управління начальника штабу.

6.6. Черговий КПП під час винесення (вивезення) або внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з (до) будівлі Західного регіонального управління повинен звірити інвентарні або заводські номери, зазначені у накладній, з номерами на матеріальних цінностях (майні) та їх кількість, а також наявність підписів матеріально-відповідальних осіб.

6.7. Військовослужбовцям, держслужбовцям і працівникам управління та підпорядкованих органів Західного регіонального управління, відвідувачам заборонено вносити в будівлю вибухові та горючі речовини, токсичні або легкозаймисті рідини та матеріали, інші речовини (матеріали, рідини), що можуть ставити загрозу життю або здоров’ю людини.

VII. Порядок охорони службових приміщень

7.1. За виконання встановленого розпорядку дня персоналом Західного регіонального управління, підтримання статутного порядку в службових приміщеннях, заходів пожежної безпеки та підтримання режиму секретності відповідають начальники структурних підрозділів Західного регіонального управління.

7.2. Військовослужбовці та працівники Західного регіонального управління після закінчення робочого дня вимикають у службових приміщеннях електроприлади та світло, замикають та опечатують особистою номерною металевою печаткою вхідні двері до цих приміщень.

Дублікати ключів від службових не режимних приміщень  зберігаються в тубусах, опечатаних особистими номерними металевими печатками відповідальних за приміщення осіб у чергового КПП.

7.3. Режимні приміщення (зони, території) Західного регіонального управління разом із сховищами матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом,після закінчення робочого дня замикаються і опечатуються.  Здають під охорону та знімають з охорони посадові особи, які мають на це право згідно із списком, що надається черговому КПП. Список посадових осіб, які мають право знімати з охорони і здавати під охорону режимні приміщення та сховища матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, із зразками їх підписів складається режимно-секретним відділом та затверджується його начальником.

Режимні приміщення (зони, території) з опечатаними вхідними дверима і робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону черговому КПП, про що робиться запис у «Журналі здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони режимних приміщень (зон,територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них» (далі - Журнал).

Черговий КПП видає особі, яка має право зняти з охоронної сигналізації та відкрити режимне приміщення і сховище матеріальних носіїв секретної інформації, тубус з ключами під підпис у журналі.

7.4. Зміна добового наряду здійснюється після перевірки добовим нарядом (який заступає) працездатності (справності) охоронно-пожежної сигналізації, технічних засобів охорони, наявності всіх тубусів з ключами, опечатаних особистими номерними металевими печатками посадових осіб, які мають право знімати або здавати з-під охорони режимні приміщення та сховища матеріальних носіїв секретної інформації. У разі виявлення пошкоджень та  несправностей охоронно-пожежної сигналізації, замків у дверях, склад добового наряду доповідає рапортом коменданту комендатури забезпечення.

7.5. У разі спрацювання охоронно-пожежної сигналізації, виникнення пожежі, аварій системи опалення в режимних приміщеннях у робочий і не робочий час склад добового наряду діє відповідно до Інструкції та чинного законодавства.

7.6. За підтримання належного порядку в технічних приміщеннях (підвали, горища, електрощитові тощо) заходів пожежної безпеки відповідає посадова особа, за якою закріплений даний об'єкт.

7.7. Двері, люки горищ, технічних поверхів, підвалів, електрощитових повинні бути не захаращеними зайвими предметами та утримуватися зачиненими і опечатаними. Вікна горищ, техповерхів, підвалів повинні бути заскленими. На дверях (люках) горищ, технічних поверхів, підвалів, електрощитових вивішуються відповідні інформаційні покажчики.

7.8. Контроль за забезпеченням пропускного режиму та порядку охорони службових приміщень у будівлі Західного регіонального управління покладено на заступника начальника штабу – начальника відділу організаційно-мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності та коменданта комендатури забезпечення.

IX. Організація пожежної безпеки

9.1. Пожежна безпека в будівлі Західного регіонального управління забезпечується шляхом здійснення комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожежі, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат у разі її виникнення, а також підтримання належної взаємодії з підрозділами  ДСНС України.

Пожежна безпека в регіональному управлінні організовується відповідно до наказу начальника Західного регіонального управління про організацію пожежної безпеки в регіональному управлінні на поточний рік з дотриманням вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697, Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом МВС України від 03.04.2017 №284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2017 за № 547/30415, Порадника з протипожежної охорони об’єктів Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.07.2004 №564 .

Усі військовослужбовці повинні знати й виконувати вимоги пожежної безпеки і вміти користуватися засобами пожежогасіння.

9.2. У кожному приміщенні призначається старший, який відповідає за поведінку військовослужбовців, внутрішній порядок, цілісність майна в приміщенні та додержання правил пожежної безпеки.

9.3. Щодня, після закінчення роботи, службові приміщення перед їх закриттям перевіряються пожежним нарядом щодо дотримання пожежної безпеки, після чого посадовими особами, відповідальними за дані об’єкти вони опечатуються і здаються під охорону черговому КПП  із записом у відповідному журналі.

Контроль та відповідальність за дотриманням пожежної безпеки, після прийняття під охорону приміщень, здійснює та несе добовий наряд.

9.4. Військовослужбовець (працівник)   регіонального управління, який виявив пожежу (ознаки горіння) в будівлі (службовому приміщенні) регіонального управління повинен:

негайно повідомити про це чергового частини та чергового КПП, вказавши місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище та структурний підрозділ;

локалізувати пожежу всіма наявними засобами пожежогасіння, а також вжити заходів для рятування людей, озброєння, комп’ютерної та іншої техніки, матеріальних засобів.

9.5. Склад добового наряду, у разі виявлення пожежі (ознак горіння) в будівлі (службовому приміщенні) регіонального управління   та на закріпленій території, або отримавши інформацію від персоналу про пожежу, повинен  :

9.5.1. черговий  частини - діяти у відповідності до затвердженої інструкції про заходи пожежної безпеки черговому частини та  плану протипожежної охорони управління регіонального управління;

9.5.2. пожежний  наряд - діяти у відповідності до затвердженої інструкції про заходи пожежної безпеки пожежному наряду регіонального управління та за вказівками чергового частини, в подальшому – керівника гасіння пожежі.

9.5.3. черговий КПП (помічник чергового КПП):

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, пожежного розрахунку Львівського прикордонного загону, медичного персоналу на реанімобілі Військово-медичного клінічного центру (карети швидкої допомоги), іншої спеціальної техніки, забезпечивши їм безперешкодний пропуск в  регіональне управління.

По прибутті пожежного підрозділу ДСНС України, керівництво гасінням пожежі переходить до старшого прибулого начальника (ДСНС). Утручатися в дії керівника гасіння пожежі посадовим особам регіонального управління  забороняється.

9.6. Відповідальність  за виконання вимог пожежної безпеки в структурних підрозділах регіонального управління несуть командири (начальники) цих підрозділів  та зобов'язані контролювати додержання заходів пожежної безпеки своїм підлеглим персоналом.

X. Права добового наряду 

10.1. Під час несення служби особовий склад добового наряду має право застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби активної оборони відповідно до вимог статей 20-25 статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України.

10.2. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим.

Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів, літальних апаратів повинно передувати попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.

У разі застосування і використання зброї військовослужбовець зобов’язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.

Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі підрозділу:

для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;

для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця чи інших осіб;

для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих об’єктів у разі захоплення;

у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу.

XI. Відповідальність посадових осіб

За невиконання (не належне виконання) вимог цих правил посадові особи комендатури забезпечення, особовий склад добового наряду, відповідальні за приміщення, (горища, підвали, кабінети) – несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну  відповідальність.

XII. Прикінцеві положення

Вимоги Правил доводяться до персоналу регіонального управління та керівникам підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби, які розміщенні в будівлі Західного регіонального управління під підпис, до 10 січня щороку. А також перед видачею постійної перепустки при прийнятті на роботу.

Копія Правил зберігається на КПП Західного регіонального управління з відомостями про їх доведення.

Популярні розділи та сервіси