Перелік документів, які подаються до санаторно-курортних відбіркових комісій Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби

НАЗАД
04 сiчня 2022 09:10

Перелік

документів, які подаються до санаторно-курортних відбіркової комісії Адміністрації Держприкордонслужби,

регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби (за місцем проходження служби, роботи, проживання осіб)

І. Військовослужбовцями, у т.ч. з числа учасників бойових дій, учасників війни і членів їхніх сімей

1. Рапорт по команді із вказаним терміном санаторно-курортного лікування.

2. Ксерокопія посвідчення ветерана війни (учасники бойових дій, учасники війни, тощо), за наявності.

3. Медична довідка форми № 070/о на кожну особу.

4. Довідка про склад сім’ї.

5. Документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців до дати заїзду (для військовослужбовців і членів їхніх сімей для визначення права на пільги) подати додатково для оформлення путівок.

ІІ. Пенсіонерами Держприкордонслужби, у т.ч. особами, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та членів їхніх сімей

1. Заява про виділення путівки із вказаним терміном санаторно-курортного лікування подається до санаторно-курортних відбіркових комісій Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби.

2. Ксерокопія посвідчення ветерана військової служби (за наявності).

3. Ксерокопія посвідчення ветерана війни (інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни) (за наявності).

4. Медична довідка форми № 070/о на кожну особу.

5. Ксерокопія свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дітей (для санаторно-курортного лікування членів сімей).

6. Ксерокопія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

7. Ксерокопія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи (в разі потреби супроводжуючого).

8. Ксерокопія паспорту особи, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни І групи або з інвалідністю І групи внаслідок проходження військової служби.

9. Довідка з Пенсійного фонду за місцем проживання, яка підтверджує, що особа є пенсіонером Державної прикордонної служби України (для колишніх військовослужбовців Державної прикордонної служби України).

ІІІ. Державними службовцями та працівниками Держприкордонслужби

1. Заява за місцем роботи із вказаним терміном санаторно-курортного лікування.

2. Ксерокопія посвідчення ветерана війни (учасники бойових дій, учасники війни, інваліда війни), за наявності.

3. Медична довідка форми № 070/о на кожну особу.

4. Довідка з місця роботи.

5. Ксерокопія свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дітей (для санаторно-курортного лікування членів сімей).

Популярні розділи та сервіси