Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2012 році

НАЗАД
19 вересня 2017 10:13

Звіт про проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у І кварталі 2012 року 

Звіт про проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у ІІ кварталі 2012 року

Звіт про проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у ІІІ кварталі 2012 року

Звіт про проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у ІV кварталі 2012 року

Інформація про діяльність Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України за  ІV  квартал 2012 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної прикордонної служби України

генерал армії України

М.М. Литвин

„ 31 ” жовтня 2011 року

Орієнтовний план

проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2012 році

п/п

Питання (проект рішення), яке планується винести наобговорення

Заходи, які заплановані в рамках обговорення

Орієнтовні дати проведеннязаходів

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактні данівідповідальної особи

1.

Оприлюднення результатів оперативно-службової діяльності Державної прикордонної службиУкраїни, облаштування державного кордону, міжнародне співробітництво

Інформація поширюється через засоби масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті

Постійно

Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України.

Демченко А.О. (старший офіцер відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю, (044) 527-63-37, ademchenko@pvu.gov.ua)

2.

Роз'яснення про зміни в законодавчих та нормативних документах з прикордонних питань

Прес-конференції, інформація про зміни розміщується в засобах масової інформації

Постійно

Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України.

Демченко А.О. (старший офіцер відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю, (044) 527-63-37, ademchenko@pvu.gov.ua)

3.

Проведення прес-конференцій та брифінгів за результатами роботи Державної прикордонної служби України

Прес–конференції, брифінги

Щокварталу

Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України.

Демченко А.О. (старший офіцер відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю, (044) 527-63-37, ademchenko@pvu.gov.ua)

4.

Обговорення питання щодо фонду оплати праці працівників та коштів на охорону праці на 2012 рік

Засідання за круглим столом

січень

Профспілка Держприкордонслужби

Птиця А.М.

((044) 527-64-38

5.

Про розміри грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України у 2012 році

Громадські слухання (Адміністрація Держприкордонслужби) на нараді з особами офіцерського складу

січень

Фінансово-економічний департамент.

Організація та проведення консультацій:

Зубрій М.В. (заступник директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держприкордонслужби

(044) 239-85-90).

Роз’яснення проекту акта, узагальнення та аналі зрезультатів консультацій:

Рудик Я.Р. (директор Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держприкордонслужби (044) 239-85-26)

6.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до норм харчування військово службовців Збройних сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального захисту інформації"

Засідання за круглим столом

Друга половина січня - перша половина лютого (залежно від дати затвердження кошторису видатків за КЕКВ 1133)

Управління тилового забезпечення.

Організація та проведення консультацій:

Макаров В.В. (заступник начальника управління - начальник продовольчого відділу управління тилового забезпечення Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби, (044) 527-62-40, VMakarov@pvu.gov.ua).

Роз'яснення проекту акта, узагальнення та аналіз результатів консультацій:

Демура В.І. (заступник начальника продовольчого відділу управління тилового забезпечення Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби (044) 527-62-49)

7.

Проведення санаторно-курортного лікування та оздоровлення персоналу Державної прикордонної служби України, членів їх сімей та ветеранів в 2012 році згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 21.06.2011 № 444 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній прикордонній службі України»

Засідання за круглим столом

4 квітня

Управління охорони здоров'я.

Організація та проведення консультацій:

Міщук І.М. (начальник лікувально-профілактичного відділу управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби, (044) 527-64-47),

Відповідальний виконавець управління охорони здоров'я секції обслуговування підрозділів Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби

Манжула Т.П. ((044) 527-64-47)

8.

Стан виконання заходів Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року та подальший розвиток Державної прикордонної служби України"

Проведення засідання громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

Громадські слухання

11 квітня

Департамент охорони державного кордону.

Організація та проведення консультацій:

Кисличний О.В. (начальник відділу перспективного та поточного планування (044) 239-85-51

9.

Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за 2011 рік

Публічне представлення звіту за 2012 рік.

Оприлюднення в газеті«Прикордонник України»

15 квітня

Фінансово-економічний департамент.

Організація та проведення консультацій:

Душко І.В. (заступник директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держприкордонслужби (044) 527-63-89).

Роз’яснення проекту акта, узагальнення та аналіз результатів консультацій:

Рудик Я.Р. (директор Фінансово-економічного департаменту (044) 239-85-26)

10.

Консультації та обговорення проекту бюджетного запита (фонд оплати праці, охорони праці та охорона здоров‘я) на 2013 рік

Засідання та наради, громадськіслухання

квітень

Профспілка  Держприкордонслужби

Птиця А.М.

((044) 527-64-38

11.

Охорона здоров‘я тасанаторне-курортне лікування і оздоровлення працівників

Засідання за круглим столом

травень

Профспілка Держприкордонслужби

Птиця А.М.

((044) 527-64-38

12.

Організація надання кваліфікованої медичної допомоги та удосконалення лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я Державної прикордонної служби України. Надання платних послуг громадянам України в госпіталях та медико-санітарних частинах Державної прикордонної служби України

Громадські слухання

31 травня

Управління охорони здоров'я.

Організація та проведення консультацій:

Міщук І.М. (начальник лікувально-профілактичного відділу управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби, (044) 527-64-47)

13.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"

Розміщення на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України

Перше півріччя

Управління прикордонної служби.

Організація та проведення консультацій:

Шевчук С.Г. (начальник відділу управління прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби (044) 527-63-99).

Роз'яснення проекту акта, узагальнення та аналіз результатів консультацій:

Шунько М.В. (офіцер відділу управління прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби (044) 527-63-17)

14.

Заходи Державної прикордонної служби України з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012

Поширюється через засобимасової інформації, а також під час проведення прес-конференцій

до 30 липня

Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України.

Кучеров А.Г. (начальник відділу зпитань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю, (044) 527-62-88, akucherov@pvu.gov.ua)

15.

Порядок перетинання державного кордону під час туристичного сезону громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, дітьми

Інформація подається у засоби масової інформації через мережу Інтернет та розміщується на офіційному веб-сайті, поширюється у виглядіінформаційних бюлетенів, постерів, буклетів та іншої друкованої продукції

Липень

Грудень

Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України.

Кучеров А. Г. (начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю, (044) 527-62-88,akucherov@pvu.gov.ua)

16.

Проведення санаторно-курортного лікування та оздоровлення персоналу Державної прикордонної служби України, членів їх сімей та ветеранів в 2012 році згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 21.06.2011 № 444 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній прикордонній службі України»

Засідання за круглим столом

15 вересня

Управління охорони здоров'я.

Організація та проведення консультацій:

Міщук І.М. (начальник лікувально-профілактичного відділу управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби, (044) 527-64-47),

відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я секції обслуговування підрозділів Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби

Манжула Т.П. ((044) 527-64-47)

17.

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, проведення заходів профілактики (щеплення) епідемічно значущих інфекцій (грип) серед персоналу та ветеранів Державної прикордонної служби України

Засідання за круглим столом

19 вересня

Управління охорони здоров'я.

Організація та проведення консультацій:

Ялинський А.М. (головний державний санітарний лікар відділу медичного планування та постачання управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби,(044) 566-38-16)

18.

Проведення заходів та виділення коштів на охорону праці

Засідання за круглим столом

вересень

Профспілка Держприкордонслужби

Птиця А.М.

((044) 527-64-38

19.

Стан та перспективи забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України

Проведення засіданняГромадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

Громадські слухання

IV квартал

Управління будівництва та інвестицій.

Відповідальний виконавець:

Ярош О.В. (заступник начальника управління - головний інженер (044) 566-02-86)

20.

Ведення соціального діалогу з профспілками, виконання норм Галузевої угоди та колективних договорів

Засідання за круглим столом у режимі відеоконференції

IV квартал

Профспілка Держприкордонслужби

Птиця А.М.

((044) 527-64-38

21.

Хід та перспективи впровадження Програми здорового способу життя серед персоналу Державної прикордонної служби України на 2012-2014 роки

Громадські слухання

14 листопада

Управління охорони здоров'я.

Організація та проведення консультацій:

Яковенко Г.Ю. (провіднийспеціаліст лікувально-діагностичного відділу управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби (044) 239-84-28)

22.

Вимоги законодавства України щодо проходження військової та державної служби в Державній прикордонній службі України

 

Розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України, публікації в газеті «ПрикордонникУкраїни» та в журналі «Кордон», зустрічі з претендентами для проходження військової служби та на працевлаштування на посади державних службовців іпрацівників за трудовим договором в Державній прикордонній службі України

Щопівроку

 

Управління кадрів Адміністрації Державної прикордонної служби України, відділи кадрів регіональних управлінь

((044) 527-64-27)

 

Директор

Департаменту персоналу

генерал-полковник                                                                                                                    М.В. Коваль

Популярні розділи та сервіси