Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю у 2011 році

НАЗАД
19 вересня 2017 10:00

Звіт за перше півріччя 2011 року

Звіт про  проведення  консультацій  з  громадськістю  у  ІІІ  кварталі  2011  року в  Адміністрації  Державної  прикордонної  служби  України

Звіт про проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у ІV кварталі 2011 року 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної прикордонної служби України

генерал армії України

М.М. Литвин

„ 9 ” грудня 2010 року

Орієнтовний план

проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2011 році

пп

Перелік питань, що виносяться наобговорення

Форма обговорення

Строки проведення

Відповідальні за проведення

1.

Оприлюднення результатів оперативно-службової діяльності Державної прикордонноїслужби України, облаштування державного кордону, міжнародне співробітництво.

Інформація поширюється через засоби масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті.

Постійно

Відділ з питань взаємодії із ЗМІ тазв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

2.

Заходи Державної прикордонної службиУкраїни з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012

Інформація поширюється через засоби масової інформації, а також під час проведення прес-конференцій

Постійно

Відділ з питань взаємодії із ЗМІ тазв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

3.

Визначення статусу колишніх військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до законів України: «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх  захист»; «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» та їх пенсійне забезпечення

Особистий прийом, надання письмових відповідей на звернення ветеранів та членів їх сімей.

Оприлюднення під час зустрічі з представниками ветеранських організацій

Постійно

 

Фінансово-економічне управління Адміністрації Держаної прикордонноїслужби України

4.

Проведення прес-конференцій та брифінгів за результатами діяльності Державноїприкордонної служби України

Прес-конференції, брифінги.

 

Щокварталу

Відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

5.

Порядок працевлаштування на посади державних службовців і працівників за трудовим договором та проходження військової служби громадянами України в Державній прикордонній службі України

Розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України,публікації в газеті „ПрикордонникУкраїни” та в журналі „Кордон”,зустрічі з претендентами на працевлаштування на посади державних службовців і працівників за трудовим договором та проходження військової служби громадянами України в Державнійприкордонній службі України (громадська приймальня)

 

 

Щокварталу

 

Управління кадрів Адміністрації Державної прикордонної служби України,відділи кадрів регіональних управлінь

6.

Про розміри грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби у 2011 році

Оприлюднення в газеті «Прикордонник України»

І квартал

Фінансово-економічне управління Адміністрації Держаної прикордонної служби України

7.

Вимоги законодавства України щодо порядку обліку та тримання на пристанях, причалах та пунктах базування маломірних суден та інших плавзасобів, їх плаванняя та пересування у територіальному морі та внутрішніх водах

Висвітлення інформації на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України

I – II квартал

Управління прикордонної служби

8.

Зміни до Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”

Висвітлення інформації на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України

I – II квартал

Управління прикордонної служби

Управління правового забезпечення

9.

Порядок перетинання державного кордону під час туристичного сезону громадянамиУкраїни, іноземцями, особами без громадянства, дітьми.

Інформація подається у ЗМІ через мережу Інтернет та розміщується на офіційному веб-сайті,поширюється у вигляді інформаційних бюлетенів, постерів,буклетів та іншої друкованої продукції.

Липень

Грудень

Відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України,Інформаційне агентство Державної прикордонної служби України

10.

Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за 2010 рік

Публічне представлення звіту під час проведення прес-конференції

 

Квітень

Фінансово-економічне управління Адміністрації Держаної прикордонної служби України

11.

Провадження дізнання за статтями 332, 358 Кримінального кодексу України в Державній прикордонній службі України

Висвітлення у ЗМІ

II квартал

Сектор реадмісії управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження

12.

Організація моніторингу стану здоров’я, амбулаторного і стаціонарного лікування персоналу та ветеранів Державної прикордонної служби України

Зустріч керівництва Адміністрації,структурних підрозділів та органів Державної прикордонної службиУкраїни з представниками військових, трудових колективів та громадських організацій. Публікація у відомчих друкованих виданнях: газеті „Прикордонник України”, журналі „Кордон”

Травень

Управління охорони здоров’я Департаменту забезпечення

13.

Санаторно-курортне, реабілітаційнелікування та оздоровлення персоналу,ветеранів Державної прикордонної службиУкраїни та членів їх сімей

Зустріч керівництва Адміністрації,структурних підрозділів та органівДержавної прикордонної службиУкраїни з представникамивійськових, трудових колективів тагромадських організацій.Публікація у відомчих друкованихвиданнях: газеті „ПрикордонникУкраїни”, журналі „Кордон”

 

Травень, Вересень

Управління охорони здоров’яДепартаменту забезпечення

14.

Основні завдання органів охорони державного кордону щодо забезпечення виконання у повному обсязі Угоди між Україною та Російською Федерацією прореадмісію осіб

Оприлюднення у відомчих та позавідомчих ЗМІ

III квартал

Сектор реадмісії управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження

15.

Видворення іноземців – правопорушників за межі території України відповідно до чинного законодавства

Оприлюднення інформації у відомчих та позавідомчих ЗМІ

IV квартал

Сектор реадмісії управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження

16.

Участь військовослужбовців у програмі житлового будівництва за державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, як альтернативний шлях забезпечення житлом військовослужбовців Держаної прикордонно служби України та членів їх сімей

Проведення засідання за круглим столом з представниками військових, трудових колективів та громадських організацій Держаної прикордонної служби України Оприлюднення інформації увідомчих ЗМІ

IV квартал

Управління будівництва та інвестицій

17.

Порядок виконання Угоди про реадмісію між Україною та ЄС.

Прес-конференції, інформація про виконання угоди розміщується в засобах масової інформації.

Жовтень

Відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України

18.

Порядок житлового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України

Зустріч з представниками військових колективів та громадських організацій органів Державної прикордонної служби України з використанням технічних засобів для проведення селекторних нарад

Жовтень

Управління тилового забезпечення

19.

Обговорення з членами громадської ради, активом Комітету організації ветеранів та профспілковим комітетом Державної прикордонної служби України перспектив розвитку та основних напрямів діяльності Державної прикордонної служби України на 2011 рік

Проведення засідання за круглимстолом

IV квартал

Управління по роботі з персоналом

 

Популярні розділи та сервіси