Інформаційне повідомлення про проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки вартості нерухомого військового майна

НАЗАД
03 лютого 2021 11:50

Інформаційне повідомлення

про проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки вартості нерухомого військового майна, для розрахунку розміру орендної плати для укладення договорів оренди Кінологічним навчальним центром Державної прикордонної служби України (військовою частиною 2418)

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договорів оренди.

2. Дата, час і місце проведення конкурсу. Об 11.00, на 15 робочий день з дати публікації цієї інформації в газеті «Високий замок», за адресою: 80074, Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська,166.

3. Умови конкурсу. У відповідності до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 06.04.2015 року №156, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.06.2015 року за №699/27144 (далі - Положення)

4. Інформація про об’єкт оцінки (назва, місцезнаходження).

№ з/п

Найменування нерухомого військового майна

Од.

Вим.

Кіль

кість

Рік будівництва

Термін експлуатації,років)

Категорія технічного стану

Вартість за обліком, тис. грн.

Місцезнаходження військового майна

Військова частина, за якою закріплене майно

(балансоутримувач)

Примітка

(призначення)

1.

Вбудоване приміщення № 61 в будівлі їдальні

(І поверх)

м.

кв.

8,5

1983

37

2

2247,55

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин, торгівля товарами першої необхідності, засобами гігієни, канцелярськими товарами та товарами військового асортименту

2.

Вбудоване приміщення № 63 в будівлі їдальні

(І поверх)

м.

кв.

17,0

1983

37

2

4495,1

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин-буфет, торгівля продуктами харчування, безалкогольними напоями

5. Кінцевий термін подання документів. Конкурсна документація повинна надійти до комісії не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

6. Строк виконання робіт. до 10 календарних днів з дати укладання договору.

7. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії.

заяву про участь у конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності (додаток 1 до Положення);

копії установчих документів суб’єкта оціночної діяльності (для юридичних осіб);

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювача;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

конкурсну пропозицію.

Учасники конкурсу для участі в конкурсі надсилають (або подають особисто) до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом (всередині) документів, що в ньому містяться. Конкурсна пропозиція подається в окремо запечатаному конверті з відмітками “Конкурсна пропозиція”, «Голові комісії з проведення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації, завіряються відміткою “Згідно з оригіналом” із зазначенням назви посади, ініціалів та прізвища особи, яка завіряє копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявністю та згодою).

8. Місцезнаходження комісії, контактні номери телефонів. 80074, Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська,166, кабінет голови конкурсної комісії, тел. + 38 03257-6-48-57 (88-42)

Популярні розділи та сервіси