Інформаційне повідомлення про проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки нерухомого військового майна, що планується до передачі в оренду Кінологічним навчальним центром Державної при

НАЗАД
15 серпня 2017 14:59

Інформаційне повідомлення

про проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки нерухомого військового майна, що планується до передачі в оренду Кінологічним навчальним центром Державної прикордонної служби України (військовою частиною 2418)

 

1. Дата, час і місце проведення конкурсу. Об 11.00, на 15 робочий день з дати публікації цієї інформації в Центральному друкованому органі Міністерства оборони України «Народна армія», за адресою: 80074, Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська,166.

2. Умови конкурсу. У відповідності до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 06.04.2015 року №156, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.06.2015 року за №699/27144 (далі - Положення)

3. Інформація про об’єкт оцінки (назва, місцезнаходження).

NN

з/п

Найме

нування

нерухомого

військового

майна

Од.

Вим.

Кіль

кість

Рік

будівни

цтва

Термін

експлуа

тації,

років)

Категорія

технічного

стану

Вартість

за

обліком,

тис. грн.

Місце

знаходження

військового

майна

Військова

частина,

за якою

закріплене

майно

(балансо

утримувач)

Примітка

(призна

чення)

1.

Вбудоване приміщення № 61 в будівлі їдальні

(І поверх)

м.

кв.

8,5

1983

34

2

2247,55

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин, торгівля товарами першої необхідності, засобами гігієни, канцелярськими товарами та товарами військового асортименту

2.

Вбудоване приміщення № 63 в будівлі їдальні

(І поверх)

м.

кв.

17,0

1983

34

2

4495,1

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин-буфет, торгівля продуктами харчування, безалкогольними напоями

3.

Вбудоване приміщення № 5 в будівлі контрольно-перепускного пункту (КПП)

м.

кв.

31,4

1997

20

2

13641,45

Львівська обл.

Сокальський р-н

м. Великі Мости

вул. Львівська, 166

Кінологічний навчальний центр Держприкордон-служби України

(військова частина 2418)

Магазин-буфет, торгівля продуктами харчування, безалкогольними напоями, тютюновими виробами

4. Кінцевий термін подання документів. Конкурсна документація повинна надійти до комісії не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

5. Строк виконання робіт. до 10 календарних днів з дати укладання договору.

6. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії.

заяву про участь у конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності (додаток 1 до Положення);

копії установчих документів суб’єкта оціночної діяльності (для юридичних осіб);

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювача;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

конкурсну пропозицію.

Учасники конкурсу для участі в конкурсі надсилають (або подають особисто) до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом (всередині) документів, що в ньому містяться. Конкурсна пропозиція подається в окремо запечатаному конверті з відмітками “Конкурсна пропозиція”, «Голові комісії з проведення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації, завіряються відміткою “Згідно з оригіналом” із зазначенням назви посади, ініціалів та прізвища особи, яка завіряє копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявністю та згодою).

7. Місцезнаходження комісії, контактні номери телефонів. 80074, Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська,166, кабінет голови конкурсної комісії, тел. + 38 03257-6-48-57 (85-42)

Популярні розділи та сервіси