Інформація відділення житлово-експлуатаційного забезпечення відділу забезпечен-ня Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України (вій-ськової частини 2418) про проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого війсь

НАЗАД
16 сiчня 2018 10:05

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: відділення житлово-експлуатаційного забезпечення відділу забезпечення Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (військова частина 2418), адреса: 80074, Львівська обл., Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська, 166.

1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення (познач.№61), площею 8,5 м. кв., на першому поверсі будівлі їдальні (інв. №101310096) військового містечка Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України (військової частини 2418), за адресою: 80074, Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська, 166.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна станом на 30.09.2017 становить 43699,0 грн. (без ПДВ).

Балансоутримувач об’єкта оренди: Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (військова частина 2418).

Орган, уповноважений управляти майном: Державна прикордонна служба України.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 2017 р. становить 655,49 грн. (без ПДВ).

Мета оренди: розміщення торговельного об’єкту з продажу непродовольчих товарів (товари першої необхідності, засоби гігієни, канцелярські товари та товари військового асортименту) – 8,5 м.кв.

2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення (познач.№63), загальною площею 17,0 м. кв., на першому поверсі будівлі їдальні (інв. №101310096) військового містечка Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України (військової частини 2418), за адресою: 80074, Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська,166.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна станом на 30.09.2017 становить 84065,0 грн. (без врахування ПДВ).

Балансоутримувач об’єкта оренди: Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (військова частина 2418).

Орган, уповноважений управляти майном: Державна прикордонна служба України.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 2017 р. разом становить 346,15 грн. (без ПДВ).

Мета оренди:

розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцізної групи – 13,0 м.кв.;

розмішення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи – 4,0 м.кв.

3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення (позн.№5), площею 31,4 м.кв. в одноповерховій будівлі контрольно-перпепускного пункту (інв. №101310083) військового містечка Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України (військової частини 2418), за адресою: 80074, Львівська область, Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська,166.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна станом на 30.09.2017 становить 157157,0 грн. (без ПДВ).

Балансоутримувач об’єкта оренди: Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (військова частина 2418).

Орган, уповноважений управляти майном: Державна прикордонна служба України.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 2017 р. становить 590,59 грн. (без ПДВ ).

Мета оренди:

розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцізної групи у військовій частині – 27,4 м.кв.;

розмішення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи – 4,0 м.кв.

Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів: найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з дня підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; своєчасна сплата орендної плати та відшкодування вартості комунальних послуг; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди; компенсація орендодавцю частини податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію, на яку орендарю відповідно до чинного законодавства надається право користування для досягнення мети оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача, в порядку, визначеному чинним законодавством України; здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; зобов’язання орендаря щодо збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно у відповідності санітарно-гігієнічними, санітарно-екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, утримувати майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно; термін оренди – 2 роки 11 місяців, з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх зобов’язань за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди; обов’язкове дотримання вимог перепускного режиму на території військової частини.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 32-й календарний день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України (військовій частині 2418), за адресою: 80074, Львівська обл., Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська, 166.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії документи, вказані в п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договорів оренди військового майна, що затверджений наказом ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова адреса, контактний та мобільний телефони);

відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Заява з документами на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «Для участі в конкурсі оренді», з підписом уповноваженої особи та відбитком печатки претендента (за згодою та за наявності) із зазначенням назви, адреси та площі об’єкта оренди, за адресою: 80074, Львівська обл., Сокальський район, м. Великі Мости, вул. Львівська, 166.

Кінцевий термін приймання документів – не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення конкурсу.

Допущені до участі у конкурсі учасники, безпосередньо, подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати, окремо за кожним об’єктом,  на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу +380325764857

Популярні розділи та сервіси