Додаток 1 до наказу начальника 6 прикордонного загону «Правила пропускного режиму в 6 прикордонному Волинському загоні та підрозділах охорони державного кордону»

НАЗАД
28 липня 2021 08:38

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника 6 прикордонного Волинського загону

від «___» липня 2021 року № _____

 

ПРАВИЛА

пропускного режиму в 6 прикордонному Волинському загоні

та підрозділах охорони державного кордону

 

1. Загальні положення.

Пропускний режим - сукупність правил, що визначають порядок входу (виходу) осіб, в’їзду (виїзду) транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) секретних виробів, документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації у режимні приміщення (зони, території), а також комплекс заходів щодо виконання зазначених правил.

Режимна територія - територія із спеціальним режимом доступу та перебування, на якій проводяться секретні роботи та розміщені режимні зони і режимні приміщення.

Режимна зона - частина режимної території, яка визначена для провадження діяльності з секретною інформацією.

Контрольована територія - адміністративні будівлі прикордонного загону і прилегла до неї територія, доступ в які контролюється.

Режимне приміщення – приміщення, в якому проводяться секретні роботи.

Інженерно-технічні засоби охорони - інженерні споруди, загорожі, пристрої, обладнані технічними засобами охорони і призначені для запобігання несанкціонованому чи безконтрольному доступу сторонніх осіб в режимні приміщення (зони, території).

1.1. Запровадження пропускного режиму в режимних приміщеннях (зонах, територіях) прикордонного загону (підрозділах охорони державного кордону) здійснюється з основною метою запобігання:

проникненню на територію та в режимні приміщення сторонніх осіб;

відвіданню без службової потреби режимних приміщень військовослужбовцями, працівниками, відрядженими та іншими особами;

викраденню матеріальних носіїв секретної (службової) інформації;

несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі прикордонного загону(підрозділів охорони державного кордону), а також внесенню (ввезенню) до них матеріальних носіїв секретної (службової) інформації;

внесення (ввезення) на територію прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) особистих аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратури, інших технічних засобів без відповідного дозволу;

внесення (ввезення) на територію прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин без відповідного дозволу.

1.2. Пропускний режим передбачає:

організацію контрольно-пропускних пунктів, постів із пропускними функціями на вході (виході) до адміністративної будівлі прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) або режимні приміщення (зони, території), а також бюро перепусток;

ведення системи постійних, тимчасових і одноразових перепусток, а також перепусток на винесення (вивезення) матеріальних цінностей;

застосування спеціальних шифрів, ідентифікаторів, кодів та електронних карток і вкладок до перепусток, що дають право входити до режимних приміщень (зон, територій);

спеціальний порядок пропуску іноземних делегацій, іноземців та осіб без громадянства;

визначення посадових осіб, які мають право надавати дозволи на видачу відповідного виду перепусток;

охорону управління, режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації;

визначити перелік предметів, заборонених для внесення (ввезення) у прикордонний загін (підрозділи охорони державного кордону);

обладнання у разі необхідності на контрольно-пропускному пункті та постах із пропускними функціями камер схову особистих речей військовослужбовців, працівників прикордонного загону та відвідувачів, а також кабін з телефонними апаратами внутрішнього зв’язку;

визначення переліку осіб, які мають доступ в кожне режимне приміщення (зону, територію).

1.3. Правила пропускного режиму розробляються відділом організаційно – мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу, погоджуються з режимно – секретним відділенням прикордонного загону та узгоджується із керівниками взаємодіючих структур, що здійснюють діяльність на контрольованій території прикордонного загону і затверджуються начальником прикордонного загону.

1.4. Відповідальність за організацію пропускного режиму в прикордонному загоні (підрозділах охорони державного кордону) покладається на заступника начальника штабу – начальника відділу організаційно – мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу прикордонного загону (начальника підрозділу охорони державного кордону (особу, що виконує його обов’язки).

1.5. Відповідальність за охорону адміністративної будівлі прикордонного загону, забезпечення правил пропускного, внутрішньооб’єктового режиму на контрольованій території прикордонного загону покладається на добовий наряд військової частини 9971 у відповідності до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та пунктів 232-241 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 (зі змінами). В підрозділах охорони державного кордону – на зміну прикордонних нарядів підрозділу охорони державного кордону.

1.6. Обладнання контрольно-пропускного пункту.

Для організації пропускного режиму в прикордонному загоні обладнуються контрольно-пропускні пункти.

Особовий склад добового наряду КПП озброюється згідно статті 273 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Черговий контрольно-пропускного пункту призначений з військовослужбовців сержантського (старшинського) складу. За рішенням начальника 6 прикордонного Волинського загону зазначені особи добового наряду можуть озброюватись пістолетом, автоматом із двома спорядженими магазинами та додатково екіпірується гумовими кийками, браслетами ручними металевими, (далі – спеціальні засоби активної оборони).

При введенні рівнів терористичних загроз «Синій», «Жовтий» та «Червоний» застосовуються ручні металодетектори та інші технічні засоби охорони та доступу.

Фізична сила, спеціальні засоби активної оборони і вогнепальна зброя застосовуються згідно вимог статей 20-25 Статуту внутрішньої служби.

Обладнання контрольно-пропускних пунктів має забезпечувати необхідну пропускну спроможність, можливість детальної перевірки пропусків, документів та задовольняти наступним вимогам:

виключати можливість несанкціонованого проникнення через контрольно-пропускний пункт до адміністративної будівлі управління прикордонного загону сторонніх осіб;

сприяти скороченню часу на перевірку документів, огляд матеріальних цінностей;

сприяти виключенню (зведення до мінімуму) помилок охорони при пропуску людей.

Начальник відділу зв’язку та інформаційних систем – начальник зв’язку штабу, начальник відділу тилового забезпечення, начальник відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення прикордонного загону контрольно-пропускні пункти № 1 (основний, зі сторони вул. Стрілецька, 6), далі - КПП-1, № 2 (зі сторони вул. Євгена Коновальця), далі - КПП-2 обладнують необхідними видами зв’язку, тривожною сигналізацією для виклику чергового підрозділу, вільної зміни добового наряду, місцем для прийняття на тимчасове зберігання заборонених предметів (зброї, боєприпасів, спеціальних засобів активної оборони, мобільних терміналів, засобів фото-, звуко-, відеофіксації, носіїв збереження інформації тощо).

У разі вилучення заборонених речей складається акт тимчасової передачі-приймання особистих речей (Додаток 15). Особисті речі приймаються, опечатуються та тимчасово зберігаються у відведеному для цього місці (чарунка, кейс, сейф, шафа) на час перебування відвідувача на території прикордонного загону (підрозділу охорони державного кордону).

Добовий наряд по контрольно-пропускному пункті забезпечується фото-, відеозасобами на випадок документування подій та нестандартних ситуацій (протиправних дій з боку цивільних осіб, військовослужбовців по відношенню до складу добового наряду).

На контрольно-пропускному пункті рекомендується розташовувати внутрішній телефон і список телефонів посадових осіб прикордонного загону.

1.7. Контрольно-пропускні пункти 6 прикордонного Волинського загону.

Для контролю осіб, транспортних засобів що проходять (вибувають) на (з) контрольовану (ої) територію (ї) управління 6 прикордонного Волинського загону створено контрольно-пропускні пункти - КПП-1 та КПП-2.

Контрольно-пропускний пункт (КПП-1) рекомендується обладнати:

кімнатою для охорони;

кімнатою для огляду людей;

кімнатою для отримання кореспонденції та прийому відвідувачів;

камерою схову, гардеробом;

турнікетом з фіксуючими пристроями-запорами.

Розміщення приміщень визначається проектом і залежить від засобів механізації, автоматизації контрольно-пропускного пункту.

В контрольно-пропускному залі встановлюється прохід, який обладнається технічними засобами охорони і фізичними бар’єрами. В комплект обладнання як правило, входять:

засоби механізації, автоматизації, системи контролю доступу;

фізичні бар’єри (огорожа, турнікети, хвіртки);

основне і резервне освітлення;

засоби зв’язку і тривожної сигналізації;

система відео контролю.

В якості засобів доступу можуть використовуватись різні турнікети. Турнікети призначені для керування потоком людей і регулювання входу (виходу).

Черговий частини для контролю осіб, що проходять на контрольовану територію прикордонного загону через КПП-2, в приміщенні КПП-2 організовує несення служби особисто, або, у зв’язку із службовою необхідністю, віддає вказівку черговому КПП-1 (помічнику чергового КПП-1) на організацію служби на КПП-2.

Під час здійснення пропуску осіб патрульний по військовому містечку здійснює спостереження та прикриття даного напрямку.

1.8. Вимоги до огорожі контрольованої території і режимних зон, що охороняються.

Межа між контрольованою і неконтрольованою територією визначено шляхом спорудження огорожі.

Для спорудження огорожі застосовано залізобетонні плити та колючий дріт типу «Єгоза».

Огорожа відповідає таким вимогам - має достатню висоту та відсутні прогини;

забезпечує неможливість проникнення сторонніх осіб під огорожу.

Зверху огорожа обладнується козирками у відповідності з пред'явленими вимогами. Для створення додаткових перешкод порушнику зверху огорожі напинається 3 - 5 рядів колючого дроту, який утримується з допомогою кутових консолей з нахилом у сторону можливого проникнення.

Загальна висота захисної огорожі з урахуванням декількох рядів колючого дроту - 2,44 м. Мінімальна висота огорожі - не менше 2,13 м від землі.

Уздовж огорожі, в смузі завширшки 3-5 м з внутрішнього і зовнішнього боків, ліквідуються всі перешкоди, які утруднюють спостереження за зонами, що прилягають до огорожі.

Підземні службові переходи, мережі каналізації та тунелі, що перетинають межу контрольованої і неконтрольованої зон та дають можливість проникнути в контрольовану зону, повинні мати двері, що замикаються, кришки на люках і захисні грати. Під час патрулювання їх стан повинен контролюватись, а за відсутності такої можливості - захищатися сигналізацією з виводом сигналу сповіщення тривоги на добовий наряд.

Огорожа повинна цілодобово знаходитися під наглядом з постійних пунктів спостереження або безпосередньо при обходах пішки чи шляхом об’їзду території на транспорті.

1.9. Контроль за організацією та забезпеченням пропускного режиму в управлінні 6 прикордонного Волинського загону здійснюється відповідно до Графіку перевірок, який розробляється відділом організаційно – мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу та затверджується першим заступником начальника прикордонного загону – начальником штабу.

2. Організація пропускного режиму, охорони об'єктів в 6 прикордонному Волинському загоні та пропуск до них.

Охорона об'єктів, пропускний режим в 6 прикордонному Волинському загоні здійснюється шляхом використання електронної системи пропуску, відео спостереження, а також охоронної сигналізації.

Охорона службових (режимних) приміщень та майна забезпечується складом добового наряду із застосуванням технічних засобів контролю та спостереження.

Під час несення служби добовим нарядом перевіряються відбитки печаток на дверях службових (режимних) приміщень, чи замкнено входи до адміністративної будівлі та в’їзні ворота, люки горищ, електрощитові тощо.

У разі спрацювання технічних засобів контролю та спостереження, охоронної сигналізації, виникнення пожежі, аварії системи опалення, водогонів в адміністративній будівлі, службових (режимних) приміщеннях управління 6 прикордонного Волинського загону в робочий і неробочий час складом добового наряду вживаються заходи згідно з обставинами.

Категорія режимності приміщень (зон) в прикордонному загоні (підрозділах охорони державного кордону) (таблиця № 1).

Категорію режимності приміщень (зон) в прикордонному загоні (підрозділах охорони державного кордону) допомагає обґрунтувати:

умови доступу персоналу загону і відвідувачів на об’єкти, визначити загальнодоступні, закриті і обмеженого доступу об’єкти, військові містечка, приміщення;

пропозиції керівництва загону по відпрацюванню оптимального варіанту дозвільного порядку пропуску осіб, транспортних засобів і

матеріальних цінностей на об’єкт;

наявність і вид фізичної охорони;

види технічних засобів, що використовуються для забезпечення безпеки.

Таблиця № 1

Категорія зони

Найменування зони

Функціональне призначення

Умови доступу військовослуж.,

працівників

Умови

доступу

відвідувачів

Наявність

охорони

Наявність

технічних

засобів охорони

0

Вільна

зона

Місця вільного відвідування

Вільний

Вільний

Нема

Нема

1

Зона, що спостерігається

Громадська приймальня

Вільний

Вільний

Нема

Засоби спостереження

2

Режимна територія

Контрольована територія прикордонного загону,ПОДК

За службовим посвідченням, постійною перепусткою, службовою перепусткою з проксімітікарткою та тимчасовою й одноразовою

За одноразовою, тимчасовою перепустками, списками затвердженими начальником загону

Посилена охорона

Охорона сигналізація, система контролю доступу

3

Зона посиленого захисту

Кімната зберігання зброї

За окремим письмовим наказом, розпорядженням, списком

Не допускаються

Посилена

охорона

Охоронна сигналізація, система контролю доступу

4

Зона вищого

захисту

Режимні приміщення

За окремим письмовим наказом

Не допускаються

Посилена охорона

Охоронна сигналізація, система контролю доступу, засоби технічного захисту інформації

Після закінчення робочого дня особи, відповідальні за службові (режимні) приміщення, замикають та опечатують двері зазначених приміщень особистими номерними металевими печатками.

Режимні приміщення управління 6 прикордонного Волинського загону здаються під охорону та знімаються з охорони в установленому порядку відповідними посадовими особами згідно зі списком. Список таких осіб зі зразками їхніх підписів складається та підписується начальником режимно – секретного відділення прикордонного загону, передбаченого формою 30 у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 (зі змінами).

За знімання (здавання) режимних приміщень з (під) охорони (у) та отримання тубусів (пеналів) з робочими комплектами ключів посадові особи розписуються у відповідних журналах.

Тубуси (пенали) з робочими комплектами ключів від режимних (службових) приміщень опечатуються особистими номерними металевими печатками посадових осіб і зберігаються у спеціально призначеному місці для тубусів у чергового частини.

У відділах прикордонної служби режимні приміщення закриваються, опечатуються та здаються під охорону черговому ЦУС з проставлянням відповідних відміток в журналі «Здавання (приймання) під охорону, зняття

(приймання) з-під охорони режимних приміщень та ключів від них». Інші службові приміщення після закінчення робочого дня закриваються та опечатуються відповідальними посадовими особами за ці приміщення.

Кімната зберігання зброї чергового частини в управлінні прикордонного загону охороняється черговим частини та помічником чергового частини.

Кімната зберігання зброї, яка знаходиться у відділах прикордонної служби (відділеннях інспекторів прикордонної служби з м.д.) охороняється прикордонними нарядами «Старший зміни прикордонних нарядів» та «Черговий підрозділу охорони кордону» («Помічником старшого зміни прикордонних нарядів», «Черговий підрозділу охорони кордону»).

Охорону парку, паркових приміщень, техніки на відкритих стоянках здійснювати черговим та днювальними парку цілодобово шляхом патрулювання та за допомогою технічних засобів охорони – охоронною сигналізацією.

Склади (сховища), де зберігаються непорушні запаси, охороняються охоронною сигналізацією, що виведена на пульт в приміщення начальника варти та добовими нарядами по охороні військового містечка. Допуск на склади (у сховища), де зберігаються непорушні запаси, здійснюється у відповідності до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.12.2006 року № 42т.

Для забезпечення пропускного режиму встановлено наступний склад добового наряду:

в управлінні прикордонного загону:

черговий частини, помічник чергового частини, черговий КПП управління прикордонного загону, помічник чергового КПП управління прикордонного загону, черговий групи реагування від відділу прикордонної служби (тип С), патруль по військовому містечку, варта;

у відділах прикордонної служби:

старший зміни прикордонних нарядів, черговий підрозділу охорони кордону центру управління службою або особи допущені до несення служби на ЦУС;

у відділеннях інспекторів прикордонної служби з окремим місцем дислокації в населеному пункті:

помічник старшого зміни прикордонних нарядів, черговий підрозділ охорони кордону або особи допущені до несення служби на ЦУС.

3. Введення системи службових, тимчасових та разових перепусток, а також матеріальних перепусток на винесення (вивезення) матеріальних цінностей

Для допуску на територію загону, в окремі будівлі встановлено наступні види перепусток: службові перепустки (проксіміті-картки),тимчасові, разові та матеріальні перепустки. По своєму зовнішньому вигляду перепустки відрізняються одна від одної. Зразки діючих перепусток знаходяться на дошці документацій чергового КПП.

Перепустки виписуються на підставі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Списання перепусток всіх видів здійснюється щокварталу згідно окремого акту знищення, у випадку завершення терміну їх дії, втрати, пошкодження, непридатності, звільнення (переведення) військовослужбовця або працівника. Після списання, перепустки знищуються комісією у складі не менше трьох осіб шляхом спалювання.

3.1. Службова перепустка (проксімітікартка).

Службова перепустка з проксімітікарткою видається військовослужбовцю, працівнику прикордонного загону, Інформаційного відділу «Луцьк» Інформаційного центру «Житомир» Управління інформації Адміністрації Держприкордонслужби України, Відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному Волинському загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» що проходять службу, працюють відповідно до трудового договору в управлінні прикордонного загону для здійснення контрольованого входу на територію прикордонного загону та до адміністративної будівлі штабу, який здійснюється автоматично за допомогою системи контролю доступу зчитуванням особистих проксімітікарток.

Підставою для видачі службової перепустки з проксімітікарткою військовослужбовцю, працівнику є службова записка (лист) керівника підрозділу на ім’я начальника 6 прикордонного Волинського загону.

Службова перепустка повинна містити номер, фотографію власника перепустки, прізвище, ім’я, по батькові, підпис посадової особи, яка видала її скріплений печаткою військової частини. Службова перепустка та проксімітікартка зберігаються на руках кожного військовослужбовця, працівника.

Бланки службових перепусток з проксімітікартками (додаток №1) у прикордонному загоні розробляються відділенням повсякденної діяльності відділу організаційно-мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу. Службові перепустки обліковуються в Книзі обліку видачі службових перепусток з проксімітікартками (додаток №4) начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки) та видаються під особистий підпис особі, що отримала перепустку та картку.

Службова перепустка з проксімітікарткою особи, що звільнилася, вилучаються начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки) та знищуються встановленим порядком.

3.2. Тимчасова (гостьова) перепустка.

Тимчасова (гостьова) перепустка видається:

працівнику прикордонного загону, Інформаційного відділу «Луцьк» Інформаційного центру «Житомир» Управління інформації Адміністрації Держприкордонслужби України, Відділу внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» до отримання ним службової перепустки з проксімітікарткою;

військовослужбовцям, працівникам підрозділів охорони державного кордону Луцького прикордонного загону, інших органів охорони державного кордону Держприкордонслужби України, які прибули до управління Луцького прикордонного загону з службових питань. Підставою для видачі тимчасової(гостьової) перепустки військовослужбовцю є службове посвідчення встановленого зразку (військовий квиток) із посвідченням про відрядження, припис;

працівникам інших підприємств, установ, організацій закріплених для постійного, тимчасового (понад 3 доби) обслуговування управління 6 прикордонного Волинського загону (підрозділів охорони державного кордону). Підставою для видачі тимчасової (гостьової) перепустки є усне звернення працівника із повідомленням про характер, термін здійснення робіт з обов’язковим поданням документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, службове посвідчення, військовий квиток, посвідчення водія) та підтвердження характеру робіт.

курсантам, військовослужбовцям та працівникам Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Герої Небесної Сотні, які здійснюють прохід через територію прикордонного загону до військового ліцею. Підставою для видачі тимчасової (гостьової) перепустки є письмове звернення керівника закладу освіти або особисте письмове звернення відповідної категорії осіб на ім’я начальника Луцького прикордонного загону.

Тимчасова (гостьова) перепустка повинна містити номер, прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер документа, який засвідчує особу, в якому структурному підрозділі перебуває та термін перебування, підпис посадової особи, яка видала її скріплений гербовою печаткою прикордонного загону ( перепустки категорії осіб, що перебувають в підрозділах охорони державного кордону - завіряються печаткою відповідного підрозділу). Тимчасові перепустки зберігаються на руках відповідної категорії осіб.

Тимчасова (гостьова) перепустка дійсна для входу (виходу) на (з) територію (ї) прикордонного загону (підрозділах охорони державного кордону), (адміністративну будівлю, крім режимних приміщень) в робочі дні на протязі визначеного часу в перепустці (у неробочі, вихідні та святкові дні), на час несення служби або виконання визначених завдань крім режимних приміщень.

Бланки тимчасових (гостьових) перепусток (додаток №2) у прикордонному загоні розробляються відділенням повсякденної діяльності відділу організаційно-мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу, повинні періодично змінюватись за зовнішніми ознаками, обліковуються в Книзі обліку видачі тимчасових (гостьових) перепусток (додаток №5) та видаються на КПП–1 начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки), в неробочий час черговим КПП, помічником чергового КПП)) під особистий підпис особи, що отримала перепустку.

Тимчасові (гостьові) перепустки, в яких закінчився термін дії, вилучаються начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки) та знищуються встановленим порядком Акт знищення перепусток (додаток №7).

3.2.1. Бланки тимчасових (гостьових) перепусток (додаток №2) в підрозділах охорони державного кордону видаються згідно переліку посад, перебування на яких дає право надавати дозвіл на видачу перепусток (додаток №9), видаються першим заступником начальника відділу прикордонної служби, начальником відділення інспекторів прикордонної служби у відповідності до затвердженого зразка, обліковуються в Книзі обліку видачі тимчасових (гостьових) перепусток (додаток № 9) відповідальним виконавцем (діловодом) підрозділу (або особи, що виконує його обов’язки) та видаються під особистий підпис особи, що отримала перепустку.

Тимчасові перепустки, в яких закінчився термін дії в підрозділі охорони державного кордону, вилучаються відповідальним виконавцем підрозділу (особи, що виконує його обов’язки), на відділеннях прикордонної служби вилучаються начальником відділення прикордонної служби та знищуються встановленим порядком Акт знищення перепусток (додаток №7).

3.3. Одноразова перепустка.

Одноразові перепустки видаються військовослужбовцям та працівникам підрозділів охорони державного кордону прикордонного загону та інших військових частин, громадянам України, що прибули до прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) з відповідною метою, зверненням тощо.

Підставою для видачі одноразової перепустки вищевказаної категорії осіб є усні (письмові) вказівки (накази) посадових осіб, що зазначені в переліку посад, перебування на яких дає право надавати дозвіл на видачу одноразових перепусток в прикордонному загоні (підрозділах охорони державного кордону) за напрямком службової діяльності (додаток №9).

Одноразова перепустка повинна містити прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер документа, який засвідчує особу, номер, підпис посадової особи, яка видала її скріплений гербовою печаткою прикордонного загону ( перепустки категорії осіб, що перебувають в підрозділах охорони державного кордону - завіряються печаткою відповідного підрозділу), дані посадової особи до якої прибув відвідувач, термін перебування. Одноразова перепустка зберігається на руках відвідувача на термін перебування в прикордонному загоні (підрозділах охорони державного кордону). Одноразова перепустка оформляється і дійсна при наявності документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, службове посвідчення, військовий квиток, посвідчення водія) та дійсна для входу до території прикордонного загону, адміністративної будівлі управління (крім режимних приміщень) протягом доби.

Бланки одноразових перепусток (додаток №3) у прикордонному загоні розробляються відділенням повсякденної діяльності відділу організаційно-мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу, обліковуються в Книзі обліку видачі одноразових перепусток (додаток №6) начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки) та видаються на КПП–1 начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки), в неробочий час черговим КПП, помічником чергового КПП)) під особистий підпис особи, що отримала перепустку.

Використані одноразові перепустки вилучаються начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки) та знищуються встановленим порядком Акт знищення перепусток ( додаток №7).

3.3.1. Бланки одноразових перепусток (додаток №3) в підрозділах охорони державного кордону видаються згідно переліку посад, перебування на яких дає право видавати перепустки (додаток №9), першим заступником начальника відділу прикордонної служби, начальником відділення інспекторів прикордонної служби у відповідності до затвердженого зразка обліковуються в Книзі обліку видачі одноразових перепусток (додаток №6) відповідальним виконавцем (діловодом) підрозділу (або особи, що виконує його обов’язки) та видаються під особистий підпис особи, що отримала перепустку.

Видачу одноразових перепусток в підрозділах охорони державного кордону здійснює старший зміни прикордонних нарядів (черговий підрозділу охорони кордону).

Використані одноразові перепустки вилучаються відповідальним виконавцем підрозділу (або особи, що виконує його обов’язки), на відділеннях прикордонної служби вилучаються начальником відділення прикордонної служби та знищуються встановленим порядком Акт знищення перепусток (додаток №7).

Військовослужбовці та працівники, які втратили службову, постійну перепустку, без зволікань повідомляють про це в бюро перепусток та керівника свого структурного підрозділу. Керівники структурних підрозділів у випадку втрати підлеглими службової, постійної перепустки доповідають про це рапортом першому заступнику начальника 6 прикордонного Волинського загону– начальнику штабу.

3.4 Матеріальні цінності, які перебувають на території військових містечок прикордонного загону, виносяться (вивозяться) або вносяться (ввозяться) за наявності накладної (товаросупровідних документів), або матеріальної перепустки. Документи на вивіз матеріальних цінностей виписуються тільки на ту кількість вантажу (місця, вагу, тощо), який може бути вивезений (винесений) одночасно і дійсні тільки на дату, що вказана у документі. Вивіз з території загону сміття, снігу (тощо) дозволяється без оформлення документів, але з обов’язковою реєстрацією автомобіля.

3.4.1 Заявка на винесення (вивезення) або внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з території військових містечок прикордонного загону подається на розгляд одного з заступників начальника прикордонного загону (в залежності від виду майна) за підписом начальника структурного підрозділу 6 прикордонного Волинського загону через бюро перепусток не пізніше ніж за добу. У заявці зазначаються матеріальні цінності (майно), яке виносяться (вивозиться) або вноситься (ввозиться), із зазначенням їх інвентарних, заводських номерів, кількісного та якісного стану.

3.4.2. Предмети кіно-, радіо-, відео-, фотоапаратури, комп’ютерна техніка, матеріальні носії інформації, які виносяться (вивозяться) або вносяться (ввозяться) з (до) території військових містечок прикордонного загону, підлягають обов’язковій перевірці на КПП (КТП) 6 прикордонного Волинського загону, після дозволу на їх внесення (винесення) відповідними посадовими особами.

Після розгляду заявка направляється до бюро перепусток. Начальник бюро перепусток повідомляє начальника структурного підрозділу прикордонного загону, за підписом якого подавалася заявка, про прийняте рішення.

3.4.3. Дозволяється вхід (вихід) з (до) території військових містечок прикордонного загону без наявності накладної з особистими речами (валізи, жіночі сумки тощо) за умови відсутності в них речей, зазначених у пункті 3.4.2. цього розділу.

3.4.4. Винесення (вивезення) або внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з приміщень 6 прикордонного Волинського загону, які належать іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються за письмовим дозволом першого заступника начальника 6 прикордонного Волинського загону -начальника штабу.

3.4.5. Черговий КПП (КТП), або старший зміни охорони під час винесення (вивезення) або внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з (до) території військових містечок прикордонного загону повинен звірити інвентарні або заводські номери, зазначені у накладній, з номерами на матеріальних цінностях (майні) та їх кількість, а також наявність підписів матеріально-відповідальних осіб.

3.4.6. Військовослужбовцям, держслужбовцям і працівникам управління та підпорядкованих підрозділів прикордонного загону, відвідувачам заборонено вносити на територію вибухові та горючі речовини, токсичні або легкозаймисті рідини та матеріали, інші речовини (матеріали, рідини), що можуть загрожувати життю або здоров’ю людини.

4. Порядок пропуску (проходу) у будівлю 6 прикордонного Волинського загону вищих посадових осіб України, народних депутатів України, співробітників правоохоронних органів, військовослужбовцям урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іноземців.

4.1. До 6 прикордонного Волинського загону пропускаються безперешкодно:

4.1.1. Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Державної прикордонної служби України та його заступники;

Начальник Західного регіонального управління та його заступники;

Начальник 6 прикордонного Волинського загону та його заступники.

4.1.2. Народні депутати діючого скликання відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України», при пред’явленні посвідчення народного депутата України та за службовими посвідченнями відповідно.

4.1.3. Співробітники правоохоронних органів (прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції, Спеціалізованої прокуратура у військовій та оборонній сфері та інші) на підставі ухвали суду.

У випадку прибуття співробітників правоохоронних органів з ухвалою суду на здійснення певних процесуальних дій, черговий КПП перевіряє наявність в ухвалі дату і місце постановлення ухвали, найменування номер) кримінального провадження, прізвище, ім’я і по батькові підозрюваного (обвинуваченого), кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється обвинувачується особа, яке рішення судом ухвалено, строк і порядок набрання ухвалою законної сили.

4.1.4. Працівники Національного антикорупційного бюро України, за пред’явленням службового посвідчення та письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або його заступника.

4.1.5. Представники військової контррозвідки Служби безпеки України, які безпосередньо здійснюють контррозвідувальне забезпечення, за службовим посвідченням згідно із списком, погодженим з начальником 6 прикордонного Волинського загону.

4.1.6. Військовослужбовці урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, для вручення та прийому відправлення по пред’явленню особистого службового посвідчення. Перелік військовослужбовців урядового фельд’єгерського зв’язку мають знаходитись на КПП. Перелік повинен містити дані документів, що посвідчують особу.

4.1.7. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, має право у будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи, де перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру, та будь-які інші місця, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу.

Черговий КПП (помічник чергового КПП) негайно доповідає черговому частини. Черговий частини доповідає про прибуття осіб начальнику прикордонного загону, та особі, до якої вони прибули. Пропуск здійснюється безперешкодно.

4.1.8. Пропуск представників засобів масової інформації здійснюється лише в супроводі помічника начальника прикордонного загону – начальник прес-служби, або іншої, вповноваженої начальником прикордонного загону, посадової особи прикордонного загону, за умови пред’явлення ними документів які посвідчують особу (паспорт громадянина України, або документ що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства) та засвідчують їх професійну належність (редакційне посвідчення, або прескарта).

4.1.9. Разові перепустки вищезазначеним особам видаються на КПП без заявок, їх супровід здійснюється військовослужбовцями, працівниками, структурного підрозділу прикордонного загону, до якого вони прибули або у супроводі військовослужбовцями добового наряду.

4.2. Пропуск іноземних делегацій, іноземців та осіб без громадянства здійснюється у відповідності до завчасно розроблених та затверджених програм прийому і роботи з іноземцями. Пропуск зазначеної категорії відвідувачів здійснюється у супроводженні осіб, що відповідають за прийом та роботу з іноземцями. Маршрут і порядок пересування на території прикордонного загону визначається програмою прийому і роботи з іноземцями, що розробляє група міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи разом з режимно-секретним відділом, та яку затверджує начальник прикордонного загону, з обов’язковим повідомленням контролюючих органів. Разові перепустки для іноземців, представників іноземних делегацій та осіб без громадянства отримуються у бюро перепусток представником структурного підрозділу, визначеним програмою прийому і роботи з представниками іноземних держав, згідно заявок, затверджених начальником 6 прикордонного Волинського загону.

4.3. Про прибуття до 6 прикордонного Волинського загону осіб, зазначених у пунктах 4.1, 4.2 цього розділу, черговий КПП доповідає черговому частини.

4.4 У разі виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії тощо) працівники аварійної, пожежної, медичної служб, які прибули на виклик, пропускаються до будівлі 6 прикордонного Волинського загону у супроводі чергового КПП або помічника чергового КПП, без перевірки посвідчень через основний та запасні виходи.

5. Порядок пропуску на контрольовану територію управління 6 прикордонного Волинського загону громадян України.

Охорона адміністративних будівель управління прикордонного загону, забезпечення правил пропускного, внутрішньооб’єктового режиму на контрольованій території покладається на склад добового наряду управління 6 прикордонного Волинського загону у відповідності до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 (зі змінами) шляхом контролю сигналізаційних приладів, відеоспостереження та візуального огляду території.

Пропуск осіб через КПП-1 здійснюється цілодобово, через КПП-2 категорично заборонено, за виключенням окремих вказівок (розпоряджень) начальника 6 прикордонного Волинського загону (особи, що виконує його обов’язки).

5.1. Пропуск громадян України, які прибули до начальника 6 прикордонного Волинського загону за попередньою домовленістю, здійснюється за попереднім повідомленням з КПП-1 визначена начальником 6 прикордонного Волинського загону чи його заступником особа зустрічає та супроводжує відвідувача і після закінчення прийому (аудієнції) супроводжує його до КПП-1.

Пропуск громадян України, які прибули до структурних підрозділів 6 прикордонного Волинського загону здійснюється виключно через контрольно-пропускний пунк з дозволу начальника 6 прикордонного Волинського загону або першого заступника начальника 6 прикордонного Волинського загону – начальника штабу за одноразовими перепустками, які видаються на контрольно-пропускному пункті.

Пропуск громадян України (відвідувачів) до посадових осіб прикордонного загону здійснюється за попереднім записом в Журналі обліку прийому громадян.

При прибутті даної категорії осіб добовий наряд, що несе службу на контрольно-пропускному пункті 6 прикордонного Волинського загону, зобов’язаний:

з’ясувати прізвище, ім’я, по-батькові прибулих осіб (особи);

встановити прибулих (прибулого) шляхом перевірки документів, що посвідчують особу;

з’ясувати мету прибуття;

перевірити дійсність відповідних документів;

здійснити доповідь черговому частини про прибуття особи (осіб), прізвище, ім’я, по-батькові, мету прибуття та наявність відповідних документів;

черговий частини здійснює доповідь начальнику 6 прикордонного Волинського загону або першому заступнику начальника 6 прикордонного Волинського загону – начальнику штабу. Після отримання вказівки (про пропуск чи не пропуск особи (осіб),начальник бюро перепусток або особа, що її заміщає після отримання дозволу від чергового частини, має виписати одноразову перепустку, здійснити облік в «Книзі обліку видачі одноразових перепусток» та проінформувати відповідну особу про прибуття до неї відвідувача. Пропуск відвідувача (відвідувачів) черговий контрольно-пропускного пункту здійснює тільки після прибуття супроводжуючої особи. При вибутті особи здійснюється перевірка наявності перепустки, її заповнення. Перепустка вилучається, особа пропускається із проставлянням відповідних відміток у службову документацію.

Посадова особа 6 прикордонного Волинського загону, до якої прибув відвідувач, зобов’язана особисто прибути до контрольно-пропускного пункту, зустріти відвідувача та здійснити його супровід по території військового містечка 6 прикордонного Волинського загону. Коли відвідувач вибуває, особа, до якої відвідувач прибув, зобов’язана поставити відмітку на зворотній стороні одноразової перепустки про перебування особи та здійснити супровід відвідувача до контрольно-пропускного пункту 6 прикордонного Волинського загону.

Пропуск до будівлі 6 прикордонного Волинського загону військовослужбовців, представників органів державної влади, які прибувають для участі у нарадах, засіданнях колегії або інших планових заходах, здійснюється у разі пред’явлення ними документів, що посвідчують особу, на підставі списків, підписаних керівником структурного підрозділу 6 прикордонного Волинського загону (відповідального за проведення заходу). Зазначені списки подаються на затвердження першому заступнику начальника 6 прикордонного Волинського загону – начальнику штабу або одному з його заступників.

5.2. Пропуск на контрольовану територію управління 6 прикордонного Волинського загону (крім адміністративних будівель) представників 2 відділу 6 управління Департаменту ВКР СБУ, здійснювати через КПП-1, через КПП-2 згідно розпорядку, затвердженого начальником прикордонного загону, у відповідності до Інструкції про порядок взаємодії від 14.01.2014 №23/8 ДСК, за своїми службовими посвідченнями, відповідно до погоджених начальником 6 прикордонного Волинського загону списків. Пропуск в адміністративні будівлі прикордонного загону представника вищезазначеного підрозділу черговий частини (помічник чергового частини) повідомляє керівника відповідного підрозділу та після прибуття його для супроводу (підпорядкованого особового складу) здійснює відповідний пропуск.

В разі прибуття представника 2 відділу 6 управління Департаменту ВКР СБУ до керівництва 6 прикордонного Волинського загону черговий частини (помічник чергового частини) здійснює доповідь відповідному керівнику та особисто здійснює супровід.

Пропуск на контрольовану територію підрозділів охорони державного кордону та їх адміністративні будівлі представників 2 відділу 6 управління Департаменту ВКР СБУ (крім режимних приміщень), здійснювати у відповідності до Інструкції про порядок взаємодії від 14.01.2014 №23/8 ДСК, а саме: своїми службовими посвідченнями, відповідно до погоджених начальником 6 прикордонного Волинського загону списків, в супроводі старшого зміни прикордонних нарядів (чергового підрозділу), або відповідної посадової особи підрозділу охорони державного кордону. Про всі випадки прибуття та пропуску на територію підрозділу вищевказаних представників, старшим зміни прикордонних нарядів (черговим підрозділу) здійснюється негайна доповідь по лінії центру управління службою та начальнику відділу.

5.3. Пропуск на контрольовану територію управління 6 прикордонного Волинського загону військовослужбовців, працівників Відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному Волинському загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» здійснюється через КПП-1 безперешкодно (крім режимних приміщень) ,через КПП-2 згідно розпорядку, затвердженого начальником прикордонного загону, за своїми службовими посвідченнями, відповідно до погоджених начальником прикордонного загону списків із застосуванням особистих службових перепусток з проксімітікарткою.

Інших офіцерів підрозділів внутрішньої та власної безпеки по одноразовим перепусткам через КПП-1 за наявності службових посвідчень в супроводі особового складу добового наряду частини або відповідної посадової особи, до якої прибув представник.

Пропуск на контрольовану територію підрозділів охорони державного кордону офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному Волинському загону, за якими функціонально закріплені ділянки відповідальності, їх прямих та безпосередніх начальників здійснюється безперешкодно (крім режимних приміщень) за наявністю службового посвідчення. Інших офіцерів підрозділів внутрішньої безпеки - по одноразовим перепусткам за наявності службових завдань, затверджених начальником відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному Волинському загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід», службовим посвідченням в супроводі старшого зміни прикордонних нарядів (чергового підрозділу) або відповідної посадової особи підрозділу охорони державного кордону, до якої прибув військовослужбовець.

Про всі випадки прибуття та пропуску на територію відділу вищевказаних військовослужбовців, старшим зміни прикордонних нарядів (черговим підрозділу), здійснюється негайна доповідь по лінії центру управління службою та начальнику відділу прикордонної служби.

5.4. Пропуск на контрольовану територію (крім адміністративних будівель) управління 6 прикордонному Волинському загону Інформаційного відділу «Луцьк» Інформаційного центру «Житомир» Управління інформації Адміністрації Держприкордонслужби України, здійснювати через КПП-1, через КПП-2 згідно розпорядку, затвердженого начальником прикордонного загону, за своїми службовими посвідченнями, відповідно до погоджених начальником прикордонного загону списків, застосуванням особистих службових перепусток з проксімітікарткою.

Пропуск в адміністративну будівлю штабу прикордонного загону (крім режимних приміщень) вищевказаних військовослужбовців, працівників здійснюється за службовим посвідченням в супроводі посадової особи, до якої прибув відповідний військовослужбовець, працівник. Про прибуття військовослужбовця, працівника вищезазначених підрозділів черговий частини (помічник чергового частини) повідомляє керівника відповідного підрозділу та після його прибуття для супроводу (підпорядкованого особового складу) здійснює відповідний пропуск.

В разі прибуття вищевказаних військовослужбовців, працівників до керівництва прикордонного загону черговий частини (помічник чергового частини) здійснює доповідь відповідному керівнику та особисто здійснює супровід.

5.5. Пропуск на контрольовану територію, в адміністративну будівлю управління 6 прикордонного Волинського загону військовослужбовців, що проходять військову службу в управлінні прикордонного загону здійснювати через КПП-1 (КПП-2) за допомогою застосування особистих службових перепусток з проксімітікарткою (за наявності службового посвідчення).

Працівників – за допомогою застосування особистих службових перепусток з проксімітікарткою (постійними перепустками встановленого зразка).

Пропуск на контрольовану територію управління прикордонного загону військовослужбовців, працівників, що проходять військову службу, працюють у підрозділах охорони державного кордону, здійснювати через КПП-1:

у разі виклику керівництвом прикордонного загону – за службовим посвідченням та копією (витягом) відповідного розпорядження про виклик, працівників – за документом, що посвідчує особу та копією (витягом) відповідного розпорядження про виклик;

у разі прибуття військовослужбовців за інших обставин з дозволу начальника загону або його першого заступника (особи, що їх заміщають) – за службовим посвідченням та одноразовою перепусткою, працівників – за одноразовою перепусткою та документом, що посвідчує особу.

Пропуск в адміністративну будівлю штабу прикордонного загону категорії вищезазначених осіб здійснювати за службовим посвідченням, одноразовою перепусткою в супроводі посадової особи, до якої прибув відповідний військовослужбовець, працівник. Про прибуття вищезазначеної категорії осіб черговий частини (помічник чергового частини) повідомляє керівника відповідного підрозділу та після його прибуття для супроводу (підпорядкованого особового складу) здійснює відповідний пропуск.

В разі прибуття категорії вищевказаних осіб до керівництва 6 прикордонного Волинського загону, черговий частини (помічник чергового частини) здійснює доповідь відповідному керівнику та особисто здійснює супровід.

Пропуск на контрольовану територію підрозділів охорони державного кордону військовослужбовців, що проходять військову службу в управлінні 6 прикордонного Волинського загону (крім режимних приміщень), здійснювати на підставі службового посвідчення та посвідчення про відрядження. Працівників - за постійними перепустками, службовим завданням та посвідченням про відрядження. Пропуск на територію підрозділів охорони державного кордону військовослужбовців, що проходять військову службу у підрозділах державного кордону здійснюється за службовим посвідченням, працівників – за постійною перепусткою.

5.6. Пропуск на контрольовану територію управління прикордонного загону та підрозділів охорони державного кордону відвідувачів, членів сімей військовослужбовців, військовослужбовців інших військових частин (формувань) та інших осіб, що прибули до прикордонного загону, підрозділу охорони державного кордону (крім адміністративних будівель) здійснювати за одноразовими перепустками через КПП-1 (вхідну хвіртку для підрозділів охорони державного кордону) за умов наявності документів, що посвідчують особу в супроводі особового складу добового наряду частини (в разі прибуття до керівництва прикордонного загону), старшого зміни прикордонних нарядів (чергового підрозділу) підрозділу охорони державного кордону або відповідної посадової особи, до якої прибув відвідувач (в разі прибуття до всіх інших структурних підрозділів прикордонного загону).

При цьому, начальником бюро перепусток комендантського відділення (особою, що виконує обов’язки) в неробочий час черговим КПП, помічником чергового КПП), черговому підрозділу охорони державного кордону робити запис в Журналі запису відвідувачів (додаток № 12).

Пропуск в адміністративну будівлю штабу прикордонного загону вищевказаної категорії осіб здійснювати за посвідченням особи та одноразовою перепусткою в супроводі посадової особи, до якої прибув відповідний військовослужбовець, працівник.

Прийом громадян, які прибули до керівництва прикордонного загону, здійснюється відповідно до запису в спеціальній кімнаті на КПП-2 (громадська приймальня) в присутності відповідального виконавця (із забезпечення доступу до публічної інформації) відділення контролю та документального забезпечення штабу, який здійснює доповідь відповідному керівнику та особисто здійснює супровід у складі добового наряду.

5.7. Пропуск на контрольовану територію управління прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) працівників аварійно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС аварійних, медичних служб у разі надзвичайних ситуацій здійснювати безперешкодно при наявності службових посвідчень через КПП-1 (через хвіртку в огорожі території військового містечка в підрозділах охорони державного кордону) в супроводі особового складу добового наряду частини або старшого зміни прикордонних нарядів (чергового підрозділу).

Пропуск до режимного приміщення (зони, території) працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони у разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності у них спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні, – за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі працівників охорони або спеціально виділених працівників прикордонного загону (відповідно до пункту 237 Порядку 939).

5.8. Пропуск на контрольовану територію управління прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) робітників інших установ, що здійснюють обслуговування прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) та осіб, що відряджені до прикордонного загону, здійснювати за своїми службовими посвідченнями , відповідно до затвердженого начальником 6 прикордонного Волинського загону списків (видачею тимчасової перепустки).

Пропуск в адміністративну будівлю штабу прикордонного загону вищевказаної категорії осіб здійснювати за службовим посвідченням в супроводі посадової особи, до якої прибув відповідний військовослужбовець, працівник.

В разі прибуття вищевказаної категорії осіб до керівництва прикордонного загону черговий частини (помічник чергового частини) здійснює доповідь відповідному керівнику та особисто здійснює супровід.

5.9. Пропуск на контрольовану територію управління прикордонного загону (крім адміністративних будівель) спортивних команд (громадяни України), що прибули з метою проведення спортивних тренувань, здійснювати за списками затвердженими начальником прикордонного загону або його першим заступником при наявності документів, що засвідчують особу.

5.10. Пропуск на контрольовану територію управління прикордонного загону (крім адміністративних будівель прикордонного загону) осіб, що прибули до Інформаційного відділу «Луцьк» Інформаційного центру «Житомир» Управління інформації Адміністрації Держприкордонслужби України, Відділу внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід», 2 відділу 6 управління Департаменту ВКР СБУ, здійснюється за одноразовою перепусткою та посвідченням особи в супроводі посадової особи, до якої прибула відповідна особа. Про прибуття військовослужбовця, працівника до вищезазначеного підрозділу черговий частини (помічник чергового частини) повідомляє керівника відповідного підрозділу та після прибуття його для супроводу (підпорядкованого особового складу) здійснює відповідний пропуск.

Пропуск осіб (громадян України) до 2 відділу 6 управління Департаменту ВКР СБУ може здійснюватись без внесення установчих даних (прізвище, ім’я, по батькові, номер, серія документа, що засвідчує особу) в одноразову перепустку (додаток №3) та Книзі обліку видачі одноразових перепусток (додаток №6) за умов зустрічі та супроводу посадовою особою, що має право перебувати в прикордонному загоні, відповідної особи. В такому випадку в одноразову перепустку та Книзі обліку видачі одноразових перепусток вносяться дані посадової особи, що зустрічає відповідну особу та робиться відмітка в перепустці та книзі про кількість осіб, що прибули в відповідний підрозділ.

5.11. Пропуск (в’їзд, виїзд) на (з) контрольовану територію прикордонного загону службового транспорту вищого керівництва Держприкордонслужби України, керівництва прикордонного загону здійснювати безперешкодно через КПП – 1 за умов наявності шляхового листа, посвідчення водія, технічного паспорту та медичної довідки у водія.

Пропуск (в’їзд, виїзд) на (з) контрольовану територію іншого службового транспорту прикордонного загону (підрозділів охорони державного кордону) здійснювати через КПП-1 (ворота підрозділів охорони державного кордону) за умов наявності шляхового листа, посвідчення водія, технічного паспорту та медичної довідки у водія.

5.12. Пропуск службового транспорту представників Відділу головного управління Державної фельд’єгерської служби України м. Луцьк та Волинського обласного вузла спеціального зв’язку, Інформаційного відділу «Луцьк» Інформаційного центру «Житомир» Управління інформації Адміністрації Держприкордонслужби України, Відділу внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід», 2 відділу 6 управління Департаменту ВКР СБУ здійснювати через КПП-1 відповідно до списків, затверджених начальником прикордонного загону або його першим заступником.

5.13. Пропуск власного автотранспорту військовослужбовців прикордонного загону, працівників та інших осіб здійснювати через КПП-1 відповідно до затвердженого начальником прикордонного загону або його першим заступником списку.

5.14. Пропуск на контрольовану територію управління прикордонного загону курсантів та працівників військового ліцею здійснювати через хвіртку біля військового ліцею.

Черговий частини, отримавши інформацію від чергового ліцею про заняття курсантів на стройовому плацу (стадіоні, спортивному майданчику, прибирання території), здійснює їх пропуск через хвіртку особисто або дає вказівку черговому КПП-1 (помічнику чергового КПП-1). Під час здійснення пропуску курсантів патрульний по військовому містечку здійснює спостереження та прикриття даного напрямку.

5.15. Під час проведення богослужіння в церкві пропуск осіб через хвіртку навпроти входу до храму здійснювати черговому частини або давати вказівку черговому КПП-1 (помічнику чергового КПП-1) після узгодження з наставником храму. Пропуск здійснювати до закінчення проведення богослужіння. Під час здійснення пропуску осіб через хвіртку біля церкви патрульний здійснює спостереження та прикриття даного напрямку.

6. Організація пожежної безпеки

6.1. Пожежна безпека на території військових містечок прикордонного загону забезпечується шляхом здійснення комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожежі, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат у разі її виникнення, а також підтримання належної взаємодії з підрозділами ДСНС України.

Пожежна безпека в прикордонному загоні організовується відповідно до наказу начальника 6 прикордонного Волинського загону про організацію пожежної безпеки в прикордонному загоні на поточний рік з дотриманням вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697, Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом МВС України від 03.04.2017 №284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2017 за № 547/30415, Порадника з протипожежної охорони об’єктів Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.07.2004 №564 .

Усі військовослужбовці повинні знати й виконувати вимоги пожежної безпеки і вміти користуватися засобами пожежогасіння.

6.2. У кожному приміщенні призначається старший, який відповідає за поведінку військовослужбовців, внутрішній порядок, цілісність майна в приміщенні та додержання правил пожежної безпеки.

6.3. Щодня, після закінчення роботи, службові приміщення перед їх закриттям перевіряються пожежним нарядом щодо дотримання пожежної безпеки, після чого посадовими особами, відповідальними за дані об’єкти вони опечатуються і здаються під охорону черговому КПП із записом у відповідному журналі.

Контроль та відповідальність за дотриманням пожежної безпеки, після прийняття під охорону приміщень, здійснює та несе добовий наряд.

6.4. Військовослужбовець (працівник) прикордонного загону, який виявив пожежу (ознаки горіння) в будівлі (службовому приміщенні) прикордонного загону повинен:

негайно повідомити про це чергового частини та чергового КПП, вказавши місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище та структурний підрозділ;

локалізувати пожежу всіма наявними засобами пожежогасіння, а також вжити заходів для рятування людей, озброєння, комп’ютерної та іншої техніки, матеріальних засобів.

6.5. Склад добового наряду, у разі виявлення пожежі (ознак горіння) в будівлі (службовому приміщенні) прикордонного загону та на закріпленій території, або отримавши інформацію від персоналу про пожежу, повинен:

6.5.1. черговий частини - діяти у відповідності до затвердженої інструкції про заходи пожежної безпеки черговому частини та плану протипожежної охорони управління прикордонного загону;

6.5.2. пожежний наряд - діяти у відповідності до затвердженої інструкції про заходи пожежної безпеки пожежному наряду прикордонного загону та за вказівками чергового частини, в подальшому – керівника гасіння пожежі.

6.5.3. черговий КПП (помічник чергового КПП):

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, пожежного розрахунку 6 прикордонного Волинського загону, медичного персоналу на реанімобілі Військово-медичного клінічного центру (карети швидкої допомоги), іншої спеціальної техніки, забезпечивши їм безперешкодний пропуск.

По прибутті пожежного підрозділу ДСНС України, керівництво гасінням пожежі переходить до старшого прибулого начальника (ДСНС). Втручатися в дії керівника гасіння пожежі посадовим особам прикордонного загону забороняється.

6.6. Відповідальність за виконання вимог пожежної безпеки в структурних підрозділах прикордонного загону несуть командири (начальники) цих підрозділів та зобов'язані контролювати додержання заходів пожежної безпеки своїм підлеглим персоналом.

7. Права добового наряду

7.1. Під час несення служби особовий склад добового наряду має право застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби активної оборони відповідно до вимог статей 20-25 статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України.

7.2. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим.

Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів, літальних апаратів повинно передувати попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.

У разі застосування і використання зброї військовослужбовець зобов’язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.

Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі підрозділу:

для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;

для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця чи інших осіб;

для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих об’єктів у разі захоплення;

у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу.

8. Відповідальність посадових осіб

За невиконання (не належне виконання) вимог цих правил, особовий склад прикордонного загону, склад добового наряду та добового чергування, відповідальні за приміщення, (горища, підвали, кабінети) – несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність.

9. Прикінцеві положення

Вимоги Правил доводяться до персоналу прикордонного загону та керівникам підрозділів інших військових частин Державної прикордонної служби України, які розміщенні на території військових містечок прикордонного загону під підпис, до 10 січня щороку. А також перед видачею перепустки при прийнятті на роботу. Копія Правил зберігається на КПП (КТП) військових містечок прикордонного загону з відомостями про їх доведення.

Популярні розділи та сервіси