Антикорупційна програма Державної прикордонної служби України на 2019 рік

НАЗАД
11 квiтня 2019 14:07

     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                       

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби  

України від "25" березня 2019 № 163 АГ                            

     Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби  

 України "06" травня 2019 №463 АГ                                     

                           

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної прикордонної служби України на 2019 рік

 

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання

та протидії корупції в Державній прикордонній службі України

 

Антикорупційну програму Державної прикордонної служби України  на 2019 рік (далі – Антикорупційна програма)  розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 23 серпня 2017 року № 576-р «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції», схваленої Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 року Стратегії реформування системи МВС до 2020 року, а також положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Мін’юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848,  Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 22 вересня 2017 року № 734.

Політика Державної прикордонної служби України щодо запобігання
і протидії корупції в Адміністрації Держприкордонслужби та її розвідувальному органі, регіональних управліннях, загонах Морської охорони, органах охорони державного кордону, органах забезпечення, навчальних закладах, підрозділах спеціального призначення (далі – органи Державної прикордонної служби України) ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорої та відкритої діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;

створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

Також політика Держприкордонслужби полягає у створенні ефективної системи запобігання, виявлення, протидії і припинення корупції, конфлікту інтересів в Адміністрації Державної прикордонної служби України, регіональних органах, установах, що належать до сфери управління Держприкордонслужби; подальшому впровадженні механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в діяльності Держприкордонслужби; залучення інститутів та організацій громадянського суспільства та підвищення рівня довіри громадян; формуванні нетолерантного ставлення військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби до корупції.

Крім того, політика Держприкордонслужби включає забезпечення виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема, у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти корупції (резолюція Генеральної Асамблеї ООН № A/RES/58/4 від 21.11.2003 р.), Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для Східної Європи та Центральної Азії, програм Консультативної місії Європейського  Союзу в Україні, заходів Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО.

В основу розроблення Антикорупційної програми покладено:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь особового складу Державної прикордонної служби України
у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання для особового складу Держприкордонслужби незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в антикорупційних програмах Державної прикордонної служби України на 2017 та на 2018 роки. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Державної прикордонної служби України, результати анонімного анкетування особового складу з метою проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності ДПСУ.

В Антикорупційній програмі, зокрема:

визначено мету;

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в Державній прикордонній службі України;

містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності органів  Державної прикордонної служби України, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 31.01.2019
№ 49 АГ «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» (додаток 1);

розроблено заходи щодо запобігання і протидії корупції в Державній прикордонній службі України  (додаток 2);

визначено процедуру моніторингу її виконання.

 

Мета антикорупційної програми

 

Метою антикорупційної програми є:

утворення ефективну систему запобігання і протидії корупції в органах  Державної прикордонної служби України;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в органах Державної прикордонної служби України та підвищення рівня довіри громадян до їх діяльності.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми:

 

Вимоги Антикорупційної програми є обов’язковими для особового складу Державної прикордонної служби України.

За недотримання принципів і вимог Антикорупційної програми, а також невиконання або неналежне виконання передбачених цією програмою заходів особовий склад Державної прикордонної служби України притягується до відповідальності, передбаченої законом.

Проблему зниження рівня корупції в органах Державної прикордонної служби передбачається розв’язати шляхом виконання заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи
з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, удосконалення системи внутрішнього контролю в органах Державної прикордонної служби України;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення протягом листопада-грудня 2018 року проведено конкурс дитячого малюнку «Кордон без корупції очима дітей». За результатами засідання журі було визначено та організовано нагородження 12 переможців. Крім цього, виготовлено за позабюджетні кошти тематичні друковані календарі з використанням малюнків переможців конкурсу та проведено виставку робіт учасників конкурсу в Адміністрації Держприкордонслужби напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією.

У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення проведено внутрішньовідомчу антикорупційну акцію: «На заваді корупції – без компромісів!».

У 2018 році з метою створення високих стандартів діяльності службових осіб у Держприкордонслужби у пунктах пропуску через державний кордон було проведено ІІІ етап проекту «Нове обличчя кордону».

На виконання вимог Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 17.08.2015 №350-АГ «Про організацію та проведення перевірки» проводиться перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон стосовно військових посадових осіб Державної прикордонної служби України.

У системі роботи із персоналом розроблені та впроваджені:

Кодекс поведінки працівників у сфері управління кордонами;

Відомчі стандарти культури прикордонного контролю;

Пам’ятка прикордоннику щодо антикорупційної поведінки;

Методичні рекомендації з питань запобігання корупції;

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

Пам’ятка щодо підвищення правової культури персоналу;

Поради прикордоннику щодо антикорупційної поведінки;

Практичний порадник з професійної етики і запобігання корупції;

Методика поетапної профілактики нестатутних взаємовідносин.

З метою впровадження основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу Державної прикордонної служби України особовий склад Держприкордонслужби неухильно дотримується вимог наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 18.07.2017 № 58 «Про впровадження механізмів з формування доброчесної поведінки персоналу».

Цим наказом було затверджено та впроваджено в практичну діяльність:

Методичні рекомендації щодо доброчесної поведінки персоналу із запобігання корупції;

Методичні рекомендації щодо організаційно-практичної діяльності інституту позаштатних інспекторів з доброчесності.

Крім того, запроваджено інститут військових капеланів, визначено їх роль та місце в системі роботи з персоналом задля покращення стану військової дисципліни та правопорядку в колективах, формування життєвих цінностей та свідомої антикорупційної поведінки персоналу.

З січня 2016 року запроваджено на постійній основі, як щорічний, навчальний тренінговий курс із вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері боротьби з корупцією в системі дистанційного навчання всіх категорій персоналу.

На базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького запроваджено навчальний факультативний курс «Боротьба із корупцією – справа кожного» для учнів навчальних закладів (у рамках допризовної підготовки молоді).

З метою продовження системної роботи з реалізації завдань із протидії корупції та виховання доброчесності, напрацювання і реалізації практичних інструментів щодо антикорупційної мотивації та превенції корупційних проявів серед особового складу, надання практичної допомоги керівникам органів Державної прикордонної служби України у побудові цілісності, прозорості, доброчесності, покращення кадрової роботи, забезпечення конституційного права персоналу на свободу світогляду та віросповідання створено Головний центр профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України (далі – Головний центр).

Основні зусилля Головного центру зосереджувалися на формуванні в особового складу свідомої доброчесної поведінки, проведенні профілактичних заходів запобігання корупції, конфлікту інтересів, забезпеченні реалізації конституційного права особового складу на свободу світогляду та віросповідання.

Активізована інформаційно-роз'яснювальна робота та профілактичні заходи щодо формування в персоналу антикорупційної стійкості та доброчесності, нетерпимості до корупціонерів.

Здійснення системного підходу до проведення профілактичних заходів відобразились у свідомій відмові особового складу Державної прикордонної служби України від неправомірної вигоди. У 2018 році загальний грошовий еквівалент неправомірної вигоди, від отримання якої відмовився особовий склад служби, становить майже 1,5 мільйони гривень, що на 30% більше, ніж у 2017 році.

Разом з тим роботу із протидії корупції в органах державної прикордонної служби України необхідно продовжувати, зосередившись більше на сферах, де ризик корупційних проявів підвищений.

Проблему зниження рівня корупції в органах Державної прикордонної служби України передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Адміністрації Держприкордонслужби, органів охорони державного кордону, відомчих навчальних закладів та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

 

 

ІІ. Процедури щодо моніторингу, оцінки

виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми  здійснюються Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної прикордонної служби України (далі – Комісія), склад якої затверджений наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 31 січня 2018 року № 49 АГ.

Моніторинг  та контроль за станом виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Державної прикордонної служби  України, покладені на Комісію, яка згідно з Положенням про діяльність Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України не рідше одного разу на квартал проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, під час якої здійснює оцінку ефективності Антикорупційної програми. У разі потреби ініціює перед Головою Державної прикордонної служби України питання про внесення змін до Антикорупційної програми.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби та органів Державної прикордонної служби України інформацію та документи, необхідні  для надання об’єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів та інших.

Крім того, після закінчення реалізації чергового етапу проекту «Нове обличчя кордону» буде проведено повторне дослідження громадської думки населення та подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах з метою ідентифікації корупційних ризиків та порівняння результатів.

Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання Комісії покладається на секретаря Комісії.

Рішення Комісії, оформлене як протокол, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду Адміністрації Державної прикордонної служби України. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться щокварталу Комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції, про стан виконання органами Державної прикордонної служби України Державної програми. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Комісією.

 

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі:

затвердження державної програми з виконання Антикорупційної стратегії в місячний строк з дня її затвердження;

надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції, якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, виявлено недостатню їх ефективність.

 

 

Перелік скорочень, які використовуються в Антикорупційній програмі:

 

АДПСУ – Адміністрація Державної прикордонної служби України

ГР – громадська рада Адміністрації Державної прикордонної служби України

ГЦЗА та ЗІ – Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

ГЦЗСК – Головний центр забезпечення стратегічних комунікацій Державної прикордонної служби України

ГЦКЗ – Головний центр кадрового забезпечення

ГЦОСІ – Головний центр обробки спеціальної інформації

ГЦПКР та ВД – Головний центр профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності Державної прикордонної служби України

ГЦПОС – Головний центр підготовки особового складу ДПСУ
ім. генерал-майора Ігоря Момота

ГЦСПР – Головний центр супроводження програм розвитку Державної прикордонної служби України

ДВВБ – департамент внутрішньої та власної безпеки

ДОАР та АЗ – Департамент організаційно-адміністративної роботи та аналітичного забезпечення

ДОДК – Департамент охорони державного кордону

ДОД – Департамент оперативної діяльності

ДОС – Департамент особового складу

ДОПД та СГЗ – Департамент організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення

ДОТЗ та З – Департамент озброєння, технічного забезпечення та зв`язку

ДПСУ – Державна прикордонна служба України

ДРЗ – Департамент ресурсного забезпечення

ЗСУ – Збройні Сили України

МВС –  Міністерство внутрішніх справ України

МПД – Міжнародно-правовий департамент

НА ДПСУ – Національна академія ДПСУ ім. Б.Хмельницького

НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції

ООДК – органи охорони державного кордону

ОРЦК – Окремий регіональний центр комплектування Державної прикордонної служби України

РНБО – Рада національної безпеки і оборони України

РУ – регіональне управління ДПСУ

РУМО – регіональне управління морської охорони

УВА – управління внутрішнього аудиту

УІ – управління інформації

УО – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України

УРЗІ – управління режиму і захисту інформації

УЮЗ – управління юридичного забезпечення

ФЕД – Фінансово-економічний департамент

 

 

Помічник Голови

Державної прикордонної служби  України

(Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції)

полковник юстиції                                                                      С. Ляшук

 

 

Додаток 1

до Антикорупційної програми Державної прикордонної служби на 2019 рік
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Помічник Голови Державної

прикордонної служби  України

(Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції), голова комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання  Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України

полковник юстиції            

                                  С.Ляшук

«___» лютого 2019 року

 

 

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності органів Державної прикордонної служби України

 

З метою організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають під час реалізації повноважень Держприкордонслужби,  моніторингу виконання Антикорупційної програми та  відповідно до абзацу четвертого пункту 12 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №533, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), в Адміністрації Держприкордонслужби створено та  функціонує  Комісія з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України (далі – Комісія) (наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 31.01.2019
№ 49 АГ).

До складу Комісії входять 27 фахівців, головою Комісії визначено помічника Голови Державної прикордонної служби України (Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції) полковника юстиції Ляшука Сергія Федоровича, до її складу включено представників усіх структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби.

Для проведення оцінки корупційних ризиків також залучалися у вигляді експертів представники Національної академії Державної прикордонної служби України та особовий склад органів та підрозділів центрального підпорядкування, які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків. 

Про проведення процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів Держприкордонслужби повідомлено громадськість, персонал органів Держприкордонслужби. Запропоновано надати відповідну інформацію на умовах анонімності на електронну адресу: http://dpsu.gov.ua/ua/povidomiti-pro-fakti-korupcii/. Розпорядження Голови Держприкордонслужби «Про проведення оцінки корупційних ризиків» розміщений на відомчому веб-сайті. Розпорядженням Адміністрації Держприкордонслужби від 25.01.2018 року № Т/188-592 було організовано анонімне анкетування особового складу з метою проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Державної прикордонної служби України.

До роботи Комісії залучалися інші посадові особи Державної прикордонної служби України, які надавали інформацію, необхідну для ідентифікації та проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до Методології Комісією визначено об’єкти для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів  Держприкордонслужби, ідентифіковано ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Зокрема Комісією визначено 7 об’єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності органів Держприкордонслужби, серед яких 2 функції та 5 завдань для забезпечення функціонування органів Держприкордонслужби.

Аналіз повноважень посадових осіб Держприкордонслужби при здійсненні функцій, визначених законодавством, дає підстави  зробити висновок, що ці функції є владними та одночасно дискреційними, що створює можливості виникнення корупційних ризиків. Разом з тим існує низка заходів щодо їх недопущення. Скоєння корупційних  або пов’язаних з корупцією правопорушень особовим складом Держприкордонслужби обумовлено в першу чергу, порушенням ними вимог закону. Керівництвом органів Держприкордонслужби вживаються заходи щодо недопущення таких порушень. Мінімізація їх вчинення досягається шляхом підвищення  рівня свідомості посадових осіб щодо несприйняття корупції, вжиттям додаткових заходів профілактичного, навчального, методичного та дисциплінарного характеру.

Так, протягом 2018 року проводились дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах з метою отримання інформації, необхідної для виявлення корупційних загроз у службі, результати яких було враховано під час ідентифікації корупційних ризиків.

Проведено соціологічне дослідження щодо проявів корупції в Державній прикордонній службі України і ставлення посадових осіб до її існування через анонімне анкетування.

Зусилля та дії Держприкордонслужби по боротьбі з корупцією спрямовані на впровадження найкращих практик правоохоронних органів ЄС. З метою застосування комплексного та всебічного підходу до питання подолання корупції, за рекомендацією експертів МОМ для проведення другого етапу дослідження (грудень 2017 – березень 2018) було залучено незалежну соціологічну інституцію, що провела дослідження серед осіб, які перетинають кордон України в пунктах пропуску, та серед мешканців прикордонних районів на українсько-польській ділянці кордону.

Результати всіх етапів досліджень дозволили Державній прикордонній службі України отримати інформацію, необхідну для всебічного аналізу корупційних загроз, визначення корупційних ризиків, розробки подальших дій із їх подолання.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у її діяльності, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

 

 

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків

і моніторингу виконання Антикорупційної програми

Державної прикордонної служби України

підполковник                                                                                Д. Назаров

 

Додаток  2

до Антикорупційної програми Державної  прикордонної служби України на 2019 рік

 

Заходи  щодо  запобігання  і  протидії  корупції  в  Державній  прикордонній  службі  України

 

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,  нормативно-правове регулювання відносин

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) Розробка, затвердження та подання на погодження до МВС та НАЗК  Антикорупційної програми  ДПСУ на 2019 рік

Лютий

2019 рік

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Видано наказ АДПСУ про затвердження Антикорупційної програми ДПСУ на 2019 рік, погоджено з МВС

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ з метою

Лютий
2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В,

секретар комісії

Назаров Д.А.

 

Підписано протокол засідання комісії

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

- підготовки Антикорупційної програми ДПСУ на 2019 рік

 

Лютий
2019 року

громадського обговорення проекту Антикорупційної програми ДПСУ на 2019 рік

Лютий
2019 року

ГР (за згодою)

Птиця А.М.

Опублікування проекту Антикорупційної програми ДПСУ на 2019 рік на веб-сайті ДПСУ

- щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДПСУ на 2019 рік

не пізніше 12 квітня,

12 липня,

12 жовтня

2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Підписано протокол засідання комісії

2. Виконання заходів, визначених у Стратегії розвитку ДПСУ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1189-р

 

1) Забезпечення належного  рівня заходів власної безпеки та заходів щодо недопущення втягування особового складу ДПСУ у протиправну діяльність шляхом виконання таких заходів:

Червень
2019 року

ДВВБ

Крижанівський І.М.

Переопрацювання наказу АДПСУ від 28.04.2004
№ 354 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення заходів власної безпеки військовослужбовців і працівників Держприкордонслужби та їх близьких родичів»

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ та коштів міжнародної фінансової допомоги

- своєчасного реагування та вжиття адекватних заходів щодо погроз, які надходять на адресу особового складу ДПСУ;

Протягом року за фактом виявлення

ДВВБ

Крижанівський І.М.

УО

Ляшук С.Ф.,

РУ, ООДК

Усунуто загрозу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ та коштів міжнародної фінансової допомоги

- проведення ретельного розбору фактів звернень до особового складу ДПСУ з метою залучення до протиправної та корупційної діяльності

Січень – грудень 2019 року

Недопущення залучення до протиправної та корупційної діяльності

3. Виконання рішення колегії Адміністрації  Державної прикордонної служби України від 07.02.2019 № 4, оголошеного та введеного в дію наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 18.02.2019 № 14

1) Забезпечити обов’язкове оперативне здійснення фото- та відеофіксації результатів оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону, насамперед з питань боротьби з нелегальною міграцією, контрабандною діяльністю, протидії переміщенню наркотичних речовин, зброї, викриття викраденого автотранспорту, розшукуваних осіб, виконання завдань корабельно-катерним складом, недопущення проявів корупції тощо.

Грудень

2019 року

ДВВБ

Крижанівський І.М.

 

Підготовлено довідку за результатами роботи

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ та коштів міжнародної фінансової допомоги

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

2) Завершити заходи щодо розгортання та становлення підрозділів службових розслідувань, як функціональної складової внутрішнього контролю у системі Держприкордонслужби

Березень

2019 року

ДВВБ

Крижанівський І.М.

 

Створено підрозділи службових розслідувань

4. Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

1) Організація та проведення на базі НА ДПСУ, НЦПС ДПСУ курсів (семінарів тощо) з підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу підрозділів внутрішньої та власної безпеки

Січень – грудень

2019 року

ДОС

Маланчій М.О.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

 

Охоплено навчанням не менше 30% новопризначеного персоналу ДВВБ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Організація та проведення на базі закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників ДПСУ (17 осіб) з курсу «Гармонізація антикорупційних та антилегалізаційних заходів у системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення)»

Протягом року відповідно до затверджено за графіку

УО

Ляшук С.Ф.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації

За рахунок коштів державного бюджету України

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

1) Проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації для науково-педагогічного складу, викладачів та персоналу уповноваженого підрозділів (уповноважених осіб) Держприкордонслужби з питань запобігання та виявлення корупції

Січень – грудень 2019 року

ДОС

Маланчій М.О.,

НАДПСУ

Шинкарук О.М.

Тренінги проведено

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

2) Удосконалення системи навчання курсантів військових навчальних закладів Держприкордонслужби з питань, пов’язаних із запобігання корупції

Січень – грудень 2019 року

Військові навчальні заклади ДПСУ

Система функціонує

3) Проведення обов’язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначеного особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання  корупції»

При призначенні на посаду

Органи ДПСУ

Ознайомлено під підпис, долучено до особової справи

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4) Організація та проведення інструктажу для суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ, а саме:

- декларування;

- врегулювання конфлікту інтересів;

- організація запобігання та виявлення корупції;

- оцінка корупційних ризиків

 

Протягом 2019 року:

 

 

 

 

 

 

Березень

червень

вересень

 

листопад

Органи ДПСУ

Охоплено навчанням не менше 75% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

5) Організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для особового складу ДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»

Березень –

червень

2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДОС

Маланчій М.О.,

 

Охоплено навчанням не менше 75% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 

6) Організація та проведення на базі НАДПСУ, ГЦПОС ДПСУ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для особового складу ДПСУ

Березень – грудень
2019 року

ДОС

Маланчій М.О.

 

Охоплено навчанням не менше 30% від загальної штатної чисельності органів ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

7) Розробка методичних рекомендацій (пам’ятки) з питань запобігання корупції та впровадити їх для використання особовим складом Дерприкордонслужби

Травень 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Видання методичних рекомендацій (пам’ятки) з питань запобігання корупції

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

2. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) З метою дотримання вимог фінансового контролю забезпечити  візування  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які  стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширює-ться дія Закону України «Про запобігання корупції»,   АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

Перед призначен-ням/звіль-ненням особового складу

УО

Ляшук С.Ф.,

начальники РУ,

органів ДПСУ

Проекти наказів завізовано

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Унесення змін до контрактів, що укладаються з керівниками державних підприємств, які належать до сфери управління ДПСУ, у частині їх відповідальності за виконання антикорупційних програм, а також обов’язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснювати відповідні антикорупційні заходи

Квітень

2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ДРЗ

Гура О.І.,

ДЮЗ

Шовкун С.І.

 

Унесено зміни до контрактів

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3) Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон,  передбачених Законом України «Про очищення влади»,  в АДПСУ, РУ, органах  ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

ДОС

Маланчій М.О.

ГЦКЗ

Загоровський О.О.

начальники РУ,

органів ДПСУ

Підписано довідку про результати перевірки 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

У встановлені законодав-ством строки

ДОС,

Маланчій М.О.

ГЦКЗ

Загоровський О.О.

начальники РУ,

органів ДПСУ

Підписано довідку про результати перевірки 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3. Забезпечення доброчесності особового складу ДПСУ, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості

1) Продовжити запроваджену в попередні роки  практику існування системи заохочень особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення (задокументованого встановленим чином),  грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів

Січень – грудень 2019 року

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.

ДОДК

Лисюк Ю.О.,

ДФЕЗ

Орел О.В.

Заохочено особовий склад ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення проведення  наступних антикорупційних акцій з курсантами відомчих навчальних закладів:

 

 

УО

Ляшук С.Ф.,

НАДПСУ

Шинкарук О.М.,

ГЦ ПОС

Коцеруба Д.М.,

КНЦ

Квартирук А.В.

НЦ МО

Куценко І.В.

 

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 «Моє майбутнє без корупції»

І півріччя 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

НАДПСУ

Шинкарук О.М.,

ГЦ ПОС

Коцеруба Д.М.,

КНЦ

Квартирук А.В.

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

 «Освіта та честь прикордонника»

ІІ півріччя 2019 року

 «Корупції - Маю право сказати – НІ!»

жовтень-листопад 2019 року

З особовим складом КПВВ «Чонгар» Бердянського прикз та КПВВ «Каланчак» Херсонського прикз  проведення флешмоба  «Протидія корупції – справа  всіх і кожного!!!»

 

Травень 2019 року

АчРУ

Бондар В.А.

Підготовлено звіт за результатами проведеного заходу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3) Відзначення міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

РУ, ООДК

Висвітлення результатів у регіональних ЗМІ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

4) Проведення повторного дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через державний кордон і в прикордонних районах та порівняння результатів

Листопад-грудень 2019 року

УПК

Лисюк Ю.О.,

РУ, ООДК

Отримання  інформації, необхідної для виявлення корупційних загроз у службі

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

 

 

ІІІ.  Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1) Проведення роз’яснення  суб’єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2018 рік, а також новопризначеним посадовим особам  та тим, хто звільняється

Протягом
І кварталу 2019 року.

 

 

Протягом року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні заняття

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Забезпечення супроводу та контролю за своєчасністю оприлюднення  особовим складом ДПСУ електронних  декларацій осіб, уповноважених  на виконання функцій держави, за 2018 рік у строки, встановлені законом

До

30 квітня 2019 року,

 

протягом року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Подано декларації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3) Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Направлено  лист до Агентства з інформацією про виявлені факти

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) Проведення інформаційної кампанії для особового складу ДПСУ щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів

І квартал
2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Проведено роз’яснювальні заняття

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Проведення моніторингу дотримання в органах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Січень – грудень 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Підготовлено звіт за результатами моніторингу

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

1. Моніторинг публічних 

закупівель в органах ДПСУ

 

1) Забезпечення проведення якісного моніторингу цін під час закупівель товарів, робіт та послуг

Щокварталу

ДРЗ

Гура О.І.,

ДО та Т

Матвійчук П.А., ДФЕЗ

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.

Проведено моніторинг

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель

Січень – грудень 2019 року

ДФЕЗ

Орел О.В.,

ДРЗ

Гура О.І.,

 

 

Зменшення кількості скарг за результатами проведених закупівель

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

 

1) Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Січень – грудень 2019 року

УВА

Горобець Ю.Г.

Усунення та попередження порушень стосовно достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, що відображається в аудиторських звітах

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Оцінка стану організації внутрішнього контролю

Січень – грудень 2019 року

УВА

Горобець Ю.Г.

Надання в аудиторських звітах висновків щодо стану організації внутрішнього контролю, а також надання (у разі потреби) рекомендацій щодо її удосконалення

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3) Здійснення організаційних заходів  використання системи електронних закупівель «ProZorro» при проведенні процедури державних закупівель в ДПСУ

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

ДФЕЗ

Орел О.В.,

ДРЗ

Гура О.І.,

УВА

Горобець Ю.Г.

Публікації в  системі електронних закупівель  системи «ProZorro»

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4) Контроль за організацією усунення порушень, які були виявлені контрольними заходами Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України

Січень – грудень 2019 року

УВА

Горобець Ю.Г.

Інформування  Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України про стан усунення порушень, які були виявлені контроль-ними заходами

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

 

Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік

31 грудня

2019 р.

 

ДФЕЗ

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.

Зміни до розпису внесені на підставі відповідних розрахунків (обгрунтувань)

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

V.  Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства,

надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

1. Організація системи виявлення інформації про порушення персоналом ДПСУ вимог Закону України «Про запобігання корупції»

1) Моніторинг та облік звернень, що надходять на  рубрику «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту ДПСУ та на телефон «Довіра» Контактного центру ДПСУ

Щодня

УО

Ляшук С.Ф.,

КЦ

Новодранов Р.С.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Опрацьовано звернення в установленому порядку

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

Розробка та затвердження в установленому порядку  проекту наказу Адміністрації Держприкордонслужби «Про порядок опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу ДПСУ»

жовтень 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

 

Затвердження наказу Адміністрації ДПСУ «Про порядок опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу ДПСУ»

 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі ДПСУ

1) Визначення переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань у ДПСУ

Травень 2019

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

КЦ

Новодранов Р.С.

 

 

Затвердження наказу Адміністрації ДПСУ «Щодо переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань у ДПСУ»

 

 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Проведення моніторингу наявних інформаційних повідомлень у  засобах масової інформації щодо діяльності ДПСУ з питань запобігання та протидії корупції на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту

 

 

Протягом року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

 

 

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ,  та наявності інших ресурсів

 

VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
 участь у
реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність

 

 

1. Проведення інформаційних  кампаній стосовно реалізації ДПСУ  антикорупційної політики

1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДПСУ заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ у рубриці «Запобігання корупції»

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

 

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку персоналу ДПСУ, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації

У разі появи повідомлення

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

Підготовлено довідку про за результати перевірки, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3) Інформаційний супровід заходів, спрямованих на ефективну діяльність з питання запобігання та протидії корупції у відомстві.

Січень – грудень 2019 року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Постійна публікація інформації за результатами відповідних заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ, офіційних сторінках ДПСУ у соцмережах, а також телепрограмах «Кордон держави» та «Периметр».

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) Запровадження на офіційному веб-сайті ДПСУ системи опитування громадян з метою оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПСУ

Листопад – грудень
2019 р.

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Запроваджено опитування

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ,  та   коштів міжнародної технічної допомоги

2) Забезпечення участі представників Громадської ради АДПСУ у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ

Відповідно до плану роботи комісії

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

ГР (за згодою)

Птиця А.М.

Факт участі зафіксовано у протоколі засідання комісії

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3.Проведення регулярних медіа-заходів  з антикорупційної тематики в ДПСУ

1) Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації

Щокварталу

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

 

Заходи виконано

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Публічне звітування керівництва ДПСУ щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня 2019 року

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

Заходи виконано

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

3) Проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва ДПСУ, РУ, ООДК

Раз на півроку

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

РУ, ООДК

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та в засобах масової інформації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4) Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики

Згідно з планами  МВС, МІП

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та в засобах масової інформації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

4. Сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень у сфері запобігання та протидії корупції

1) Організація засідань за круглим столом за участі керівництва ДПСУ, експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації

Раз на півроку

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

ГР (за згодою)

Птиця А.М.

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ та засобах масової інформації

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Публікація рекомендацій експертів та вжитих заходів за результатами проведених засідань за круглим столом на офіційному веб-сайті ДПСУ

Раз на півроку

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Висвітлення заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

5. Запровадження стандартів розміщення публікацій / розміщення інформації про запобігання та протидію корупції на офіційному веб-сайті ДПСУ

1) Підтримання актуальної інформації  на офіційному веб-сайті ДПСУ окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення інформації за результатами антикорупційної діяльності у соціальних мережах

Протягом року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.

Публікація заходів у соціальних мережах

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

2) Розміщення / посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних

Протягом року

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

Розміщення інформації на офіційному веб-сайті ДПСУ

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ

6. Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції

1) Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в рамках  реалізації Програми ВІ

Згідно із стро-ками, визна-ченими у Річній національній програмі співро-бітництва між Україною та НАТО на 2019 рік

УО

Ляшук С.Ф.,

ДСП та ЄІ

Панченко О.В.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

2) Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення

ДСП та ЄІ

Панченко О.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

3) Проведення зустрічей з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польща, Білорусь, Молдова та інших), на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам

Січень – грудень 2019 року

ДСП та ЄІ

Панченко О.В.,

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В.,

ДВВБ

Крижанівський,

РУ, ООДК

Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході

За рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на відповідний рік ДПСУ, та коштів міжнародної фінансової допомоги

Помічник Голови Державної прикордонної служби  України

(Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції)

полковник юстиції                                                                                                                                                       С. Ляшук

 

 

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Державної прикордонної служби України

 

 

Опис

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення

чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного
з корупцією

Управління матеріальними ресурсами

1

Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення лишків або покриття необлікованих нестач

Відсутність належної системи контролю за дотриманням законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, виконанням посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесенням достовірних даних до первинних документів посадовими особами структурних підрозділів Адміністрації, органів та підрозділів Держприкордонслужби

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу

2

Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах

Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо.

Відсутність належної системи контролю за дотриманням законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесенням достовірних даних до первинних документів посадовими особами структурних підрозділів Адміністрації, органів та підрозділів Держприкордонслужби

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу

3

Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів

Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях

Відсутність належної системи контролю за дотриманням законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесенням достовірних даних до первинних документів посадовими особами структурних підрозділів Адміністрації, органів та підрозділів Держприкордонслужби

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу Державної прикордонної служби України

Управління фінансами

4

Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису

Недоброчесність посадових осіб структурних підрозділів Адміністрації, органів та підрозділів Держприкордонслужби при затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді

 

Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді. Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності

 

Неефективне використання бюджетних коштів

5

Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану.

Недоброчесність посадових осіб.

Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності

Публічні закупівлі

6

Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Можливість використання посадового становища для  лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників  з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Встановлення в тендерній документації вимог до предмета закупівлі з посиланням на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника

Приватний інтерес посадових осіб

щодо надання переваг певним

постачальникам товарів, робіт

чи послуг

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

7

Завищення очікуваної вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва, за рахунок застосування найдорожчих матеріалів (виробів) при опрацюванні проектів та надалі подальшому застосування більш дешевших матеріалів (виробів) під час фактичного виконання будівельних робіт

 

Можливість використання посадового становища для  лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників  з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Встановлення в тендерній документації вимог до предмету закупівлі з посиланням на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника

Відсутність у органі влади типової документації, для кожного виду товарів робіт і послуг, розробленої із залученням фахівців чи експертів.

 

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

Кадровий менеджмент

8

Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до НА ДПСУ через вплив третіх осіб

Можливість зловживання повноваженнями відповідними посадовими особами під час прийняття рішення приймальної комісії щодо прийняття чи неприйняття кандидатів на навчання до
НА ДПСУ

Втручання в діяльність приймальної комісії вищих навчальних закладів третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Приватний інтерес у члена приймальної комісії може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

Оперативно-службова діяльність

9

Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Можливість зловживання посадовим становищем щодо незаконного рішення на пропуск осіб або транспортних засобів без урахування результатів прикордонного контролю або без здійснення прикордонного контролю з метою отримання неправомірної вигоди

Недоброчесність посадових осіб ДПСУ при прийнятті рішення на пропуск осіб або транспортних засобів без урахування результатів прикордонного контролю або без здійснення прикордонного контролю

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

10

Недоброчесність посадових осіб при здійсненні прикордонного контролюя, непритягнення до адміністративної відповідальності

 

 

Можливість зловживання інспектором, який здійснює прикордонний контроль (контрольні заходи), неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності

Приватний інтерес осіб, які здійснюють прикордонний контроль (контрольні заходи)

Можливе перетинання  у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) осіб, які ухиляються від адміністративної відповідальності.

Вчинення корупційного правопорушення

11

Можливість витоку інформації з обмеженим доступом з питань організації участі Держприкордонслужби в операціях Збройних Сил України з відсічі збройної агресії проти України, ліквідації збройних конфліктів та виконанні завдань  територіальної оборони України

Можливість використання посадового становища для  отримання конфіденційної інформації з документів оперативного планування та подальшої передачі третій особі з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, нанесення шкоди державі

 

Приватний інтерес посадових осіб, під час роботи з документами оперативного планування

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, розголошення конфіденційної інформації

12

Легалізація іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних

Можливість зловживання посадовим становищем щодо незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних

Недостатній контроль за діяльністю інспекторів, які при здійсненні прикордонного контролю (контрольних заходах), проставляють відмітки ДПСУ в паспортних документах та мають можливість здійснювати фіктивне внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

13

Створення штучних умов для вимагання грошей шляхом загрози закриття кордону особам, які слідують на в'їзд або виїзд з України, під будь-яким приводом (шахрайство)

 

Можливість зловживання посадовим становищем щодо незаконного рішення на не пропуск осіб, транспортних засобів через державний кордон з метою отримання неправомірної вигоди

Недостатність контролю за прийняття посадовою особою ДПСУ незаконного рішення на не пропуск осіб, транспортних засобів

Втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

14

Незаконний пропуск через державний кордон громадян, щодо яких доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України

Можливість зловживання посадовим становищем щодо прийняття незаконного рішення на пропуск громадян, щодо яких доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України, з метою отримання неправомірної вигоди

Недоброчесність посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення на пропуск, громадян, щодо яких доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

15

Недоброчесність посадових осіб пі час пропуску громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону

Можливість зловживання посадовим становищем щодо прийняття незаконного рішення на пропуск громадян за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону

Приватний інтерес посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення на пропуск, громадян за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

16

Недоброчесність посадових осіб при невнесенні або внесенні недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон

Можливість зловживання посадовим становищем, наявність приватного інтересу посадової особи

 

Приватний інтерес посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон

Пропуск осіб, яким встановлено обмеження, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

17

Недоброчесність посадових осіб при здійсненні пропуску на виїзд з території України неповнолітніх громадян за відсутності законних на те підстав (присутність обох батьків чи відповідних нотаріальних документів)

Можливість зловживання посадовим становищем щодо прийняття незаконного рішення на пропуск неповнолітніх громадян, на виїзд з території України, за відсутності законних на те підстав, наявність приватного інтересу посадової особи

Приватний інтерес посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо пропуску неповнолітніх громадян, на виїзд з території України, за відсутності законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди

Незаконний вивіз неповнолітніх громадян України за кордон, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

18

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо припинення правопорушень на кордоні, що призводить до переміщення контрабанди

Можливість зловживання посадовим становищем щодо невжиття заходів по припиненню правопорушень на кордоні, що призводить до переміщення контрабанди

 

Приватний інтерес посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо невжиття заходів по припиненню правопорушень на кордоні, що призводить до переміщення контрабанди

 

Можливе переміщення контрабандних товарів, нелегальних мігрантів, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

19

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо надання інформації про час і місце розміщення прикордонних нарядів, самовільна зміна маршрутів або свідоме залишення місць несення служби, що дозволяє переправляти нелегальних мігрантів і контрабандні товари

 

Можливість зловживання посадовим становищем щодо невжиття заходів по припиненню правопорушень на кордоні, що призводить до переміщення контрабанди

Приватний інтерес посадової особи ДПСУ при прийнятті рішення щодо невжиття заходів по припиненню правопорушень на кордоні, що призводить до переміщення контрабанди

 

Можливе переміщення контрабандних товарів, нелегальних мігрантів, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

20

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства

 

Можливість зловживання посадовим становищем щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства, з метою отримання неправомірної вигоди

Приватний інтерес посадової особи ДПСУ при прийнятті рішення щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства

Втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

Внутрішній контроль та аудит

21

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ при проведенні аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи), може не повідомити (умисно або з інших причин) керівника підрозділу внутрішнього аудиту (аудиторської групи) про наявність у нього особистого (майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об’єкту, що підлягає аудиту (перевірці)

Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи):

раніше була співробітником об’єкту аудиту, у т.ч. якщо об’єктом дослідження може стати службова діяльність цієї посадової особи за попереднім місцем роботи (служби);

має рідних, друзів, знайомих і інших осіб, які є співробітниками об’єкту аудиту (або установ (підприємств) пов’язаних з об’єктом аудиту) і стосунки з якими спричиняють виникнення  конфлікту інтересів

 

Вчинення корупційного  правопорушення.

Фінансові втрати. 

Втрата репутації підрозділом внутрішнього аудиту.

Недостовірна або необ’єктивна інформація подана керівнику органу в аудиторському звіті.

Нівелювання результатів якісно проведеного аудиту

22

Недоброчесна поведінка посадових осіб через створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу

Посадова особа яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи) може використати службове становище для створення  особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів, знайомих і інших осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу

Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи):

раніше була співробітником об’єкту аудиту;

має рідних, друзів, знайомих і інших осіб, які є співробітниками об’єкту аудиту (або установ (підприємств) пов’язаних з об’єктом аудиту) і стосунки з якими спричиняють виникнення  конфлікту інтересів

Вчинення корупційного  правопорушення.

Фінансові втрати. 

Втрата репутації підрозділом внутрішнього аудиту.

Недостовірна або необ’єктивна інформація подана керівнику органу в аудиторському звіті.

Нівелювання результатів якісно проведеного аудиту

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

23

Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/povidomiti-pro-fakti-korupcii/

Дискреційні тлумачення персоналом ДПСУ процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/povidomiti-pro-fakti-korupcii/, спричинені відсутністю затвердженої такої процедури

Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/povidomiti-pro-fakti-korupcii/

Можливість скоєння корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Помічник Голови

Державної прикордонної служби  України

(Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції)

полковник юстиції                                                                       С. Ляшук

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Державної прикордонної служби України

 

Таблиця

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність  ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Підрозділ, відповідальний за виконання заходу

Строк виконання заходу щодо усунення корупційних ризиків

Очікувані результати

Управління матеріальними ресурсами

1

Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Низька

Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них. Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

1 липня
2019 р.

Узагальнення отриманих даних та надання пропозицій за результатами проведених заходів.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

2

Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах

Низька

Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов’язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів. Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

25 грудня 2019 р.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

3

Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів

Низька

Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.

Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.

Складання звіту за результатами відповідних перевірок.

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

 

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

Листопад 2019 р.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

Управління фінансами

4

Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису

Низька

Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямами використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби в перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

Грудень

2019 р.

 

Узагальнення отриманих даних та надання пропозицій за результатами проведених заходів. Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією  правопорушення

5

Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Низька

Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

ФЕД

Орел О.В.

РУ

Грудень

2019 р.

 

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Публічні закупівлі

6

Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Середня

Розробка та використання стандартного визначення продукції. Впровадження в Держприкордонслужбі під час опрацю-вання технічного завдання на закупівлю товарів примірних специфікацій, розроблених ДП «ProZorro».

Залучення до роботи  в тендерному комітеті представників громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби

ДРЗ

Гура О.І.,

ВТЗМЦ

Бондаренко А.М.

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

ІІ квартал

2019 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

7

Завищення очікуваної вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва за рахунок застосування найдорожчих матеріалів (виробів) при опрацюванні проектів та надалі застосування більш дешевших матеріалів (виробів) під час фактичного виконання будівельних робіт

Середня

Розробка та використання стандартного визначення вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва із застосуванням електронної системи ProZorro.

Залучення до опрацювання проектів представників громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

 

ДРЗ

Атаманюк О.О.,

ФЕД

Орел О.В.,

Бондаренко А.М,

УВА

Горобець Ю.Г.

 

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Кадровий менеджмент

8

Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до НА ДПСУ через вплив третіх осіб

Низька

Проведення інструктажів і занять із членами комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення їх вимог

 

УКМ

Горбатюк П.М.

У день початку проведення вступної кампанії

Охоплення навчання не менше 75% членів комісії. Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

 

 

 

 

 

Оперативно-службова діяльність

9

Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Проведення занять з особовим складом із залученням представників правоохоронних органів.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

РУ,ООДК, ДВВБ,

Крижанівський І.М.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

 

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

10

Отримання неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності 

Середня

Постійний контроль  шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду).

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ,

Крижанівський І.М.,

РУ,ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Забезпечити автоматизовану обробку інформації щодо контролю за терміном дозволеного перебування на території України іноземців та осіб без громадянства  відповідно до наказу Адміністрації ДПСУ від 27.05.2008 № 444 «Про затвердження Положення про базу даних «Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні»

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

РУ, ООДК

ІV квартал 2019 року

 

11

Легалізація іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

РУ, ООДК

 

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

12

Створення штучних умов для вимагання грошей шляхом загрози закриття кордону особам, які слідують на в'їзд або виїзд з України, під будь-яким приводом (шахрайство)

 

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

РУ, ООДК

 

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

13

Незаконний пропуск через державний кордон громадян, щодо яких доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

РУ, ООДК

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

14

Пропуск громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

РУ, ООДК

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

15

Невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

РУ, ООДК

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

16

Пропуск на виїзд з території України неповнолітніх громадян за відсутності законних на те підстав (присутність обох батьків чи відповідних нотаріальних документів)

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

РУ, ООДК

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

17

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо припинення правопорушень на кордоні, що призводить до переміщення контрабанди

 

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

РУ, ООДК

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

18

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо надання інформації про час і місце розміщення прикордонних нарядів, самовільна зміна маршрутів або свідоме залишення місць несення служби, що дозволяє переправляти нелегальних мігрантів і контрабандні товари

 

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.

ГЦЗСК

Сливний Д.В.

РУ, ООДК

 

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

19

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства

 

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ГЦЗСК

Сливний Д.В.,

РУ, ООДК

 

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

20

Виток інформації з обмеженим доступом з питань організації участі Держприкордонслужби в операціях Збройних Сил України з відсічі збройної агресії проти України, ліквідації збройних конфліктів та виконанні завдань  територіальної оборони України

Низька

Обмеження доступу (за сукупністю всіх та окремих складових показників) посадових осіб  до роботи з документами оперативного планування.

ОУ

Мул С.А.

РУ, ООДК

 

Постійно

 

 

 

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Періодичні перевірки осіб, які допущені до оперативного планування в ДПСУ, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.

 

ОУ

Мул С.А.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

Щокварталу (за окремим графіком)

Періодична перевірка документів оперативного планування в органах ДПСУ.

УРіЗІ

Барановський В.Г.,

ОУ

Мул С.А.

Протягом року (за окремим графіком)

 

Внутрішній контроль та аудит

 

21

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ при проведенні аудиту

 

Низька

Проведення опитування, на службових нарадах з визначення складу аудиторських груп, посадових осіб задіяних до аудиту щодо наявності у них (можливої наявності) конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження

УВА

Горобець Ю.Г., підрозділи ВА РУ

Протягом 2019 року

Усунення ризику.

Зменшення ймовірності виникнення ризику

22

Недоброчесна поведінка посадових осіб через створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу

низька

Проведення зі складом аудиторських груп інструктажу, щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора та антикорупційного законодавства України, зокрема щодо інформування керівника аудиторської групи по наявність (виникнення) конфлікту інтересів, неприпустимість використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях

УВА

Горобець Ю.Г.,

підрозділи ВА РУ

Протягом 2019 року

Усунення ризику.

Зменшення ймовірності виникнення ризику

 

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

 

23

Недосконалість процедури опрацювання персоналом ДПСУ повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/povidomiti-pro-fakti-korupcii/

Середня

Розробка та затвердження в установленому порядку  проекту наказу Адміністрації Держприкордонслужби «Про порядок опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу ДПСУ»

УО

Ляшук С.Ф.,

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В., ДВВБ

Крижанівський І.М.,

 

До 30 жовтня 2019 року

Затвердження наказу Адміністрації ДПСУ «Про порядок опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу ДПСУ»

 

Помічник Голови Державної прикордонної служби  України

(Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції)

полковник юстиції                                                                                                                                                         С. Ляшук

Популярні розділи та сервіси