Вимоги до кандидатів

НАЗАД
23 лютого 2021 11:08

До відбору можуть бути залучені особи офіцерського складу, які:

перебувають на військовій службі у Державній прикордонній службі України;

мають рівень вищої освіти не нижче другого (магістерського) рівня,

мають військове звання старшого офіцерського складу;

мають стаж військової служби у Державній прикордонній службі України не менше десяти років;

займають посади не нижче старшого офіцера при наявності досвіду роботи на керівних посадах в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України не менше одного року (для оперативно-розшукових підрозділів регіональних управлінь), начальника відділу (для оперативно-розшукових підрозділів органів охорони державного кордону, загонів морської охорони);

мають морально-ділові якості та фізичний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Популярні розділи та сервіси