Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим»

НАЗАД
22 липня 2020 08:52

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим».

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної  прикордонної служби України (управління юридичного забезпечення).

Мета прийняття регуляторного акта – приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги» Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, а також зменшення втручання держави в економічну діяльність суб'єктів господарювання під час здійснення ними діяльності у прикордонній смузі.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності (липень 2020 року).

Тип відстеження – періодичне.

Методи одержання результатів відстеження – збирання та аналіз статистичних даних щодо загальної кількості письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону в період з липня 2017 року по червень 2020 року.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується загальна кількість письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону в період з липня 2017 року по червень 2020 року.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками в період з липня 2017 року по червень 2020 року (тобто протягом трьох років) органами охорони державного кордону було отримано 25825 письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги. Середній статистичний показник за 1 рік кількості письмових інформувань, отриманих органами охорони державного кордону протягом звітного періоду, становить 8608.

Водночас за результатами проведення попереднього періодичного відстеження результативності регуляторного акта (з липня 2014 року по червень 2017 року) загальна кількість письмових інформувань становила 3607, а  середній статистичний показник за 1 рік – 1202.

Отже, протягом останніх трьох років відбулось суттєве збільшення кількості письмових інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону – більш ніж у 7 разів порівняно із попереднім розрахунковим періодом.

Отримані показники свідчать про:

підвищення дієвості регуляторного акта протягом останніх трьох років;

високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання про процедуру інформування, передбачену регуляторним актом;

сталість досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення наступних періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта шляхом внесення змін до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, стало:

приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги» Положення про прикордонний режим;

зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності у прикордонній смузі, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта і зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам законодавства України і мають практичну реалізацію, можна зробити висновок, що шляхом прийняття регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

Звернень, які б містили негативні відгуки щодо регуляторного акта за період його дії, до Адміністрації Державної прикордонної служби України не надходило.

Регуляторний акт внесення змін чи доповнень до нього на сьогодні не потребує.

На підставі періодичного відстеження результативності встановлено, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати його реалізації оцінюються позитивно.

 

 

Голова Державної прикордонної

служби України                                                         Сергій ДЕЙНЕКО

«      » липня 2020 року

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}