Вимоги до кандидатів

НАЗАД
23 березня 2020 10:02

До відбору можуть бути залучені особи офіцерського складу, які:

перебувають на військовій службі в Державній прикордонній службі України;

мають рівень вищої освіти не нижче другого (магістерського) рівня;

мають військове звання старшого офіцерського складу;

мають стаж військової служби в Державній прикордонній службі України не менше десяти років, в тому числі займали впродовж двох останніх років посади не нижче старшого офіцера структурних підрозділів управління органу охорони державного кордону та/або не менше одного року на посаді начальника відділу прикордонної служби (підполковник/майор);

мають морально-ділові якості, організаторські здібності та  фізичний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Популярні розділи та сервіси