Житлові питання

Перелік документів

1. Житловий Кодекс Української РСР.

2. «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР від 11.121984 р. № 470.

3. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

4. «Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями» затверджений Постановою КМУ від 03 серпня 2006 р. № 1081.

5. Постанова КМУ від 04.02.1988 р. № 37 «Про службові жилі приміщення».

6. Постанова КМУ від 02.09.2015 р. №728 «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян».

7. «Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень» затверджений постановою КМУ від 26 червня 2013 р. №450.

8. «Інструкція про організацію забезпечення житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України» затверджена наказом АДПСУ від 28.12.2007 р.

Популярні розділи та сервіси