Нормативно-правова база

НАЗАД
02 червня 2019 15:37

1. 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

2.

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

3.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків

4.

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

5.

Указ Президента України «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні»

 6. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

 7. 

Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року (затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5.04.2017 р. № 229)

 8. 

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

 9.

Цілі сталого розвитку: "Україна 2016-2030"

10.

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

11.

Конвенція Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами"

12.

"Пекінська декларація 1995 року"

13.

"Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"

 

Окремо, що  стосується ДПСУ:

Наказ МВС від 26.04.2019 № 330 «Про затвердження Плану заходів МВС з реалізації ґендерної політики на період до 2021 року»;

План заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року;

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про утворення робочої групи з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»

Популярні розділи та сервіси