телефон довiри - (044) 527 6363
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
22/08/17 - 10:25

ГОЛОВНА МЕТА – забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами, деталізація виконання завдань Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України на 2017 рік та досягнення очікуваних результатів її реалізації на близьку перспективу.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У 2017 РОЦІ

«СЛУЖИТИ, ЗАХИЩАТИ, ДОПОМАГАТИ»

ГОЛОВНА МЕТА – забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами, деталізація виконання завдань Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України на 2017 рік та досягнення очікуваних результатів її реалізації на близьку перспективу.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ:

І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ — ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ – «ЕФЕКТИВНІСТЬ, КООРДИНАЦІЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону, запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами. Координація діяльності компетентних державних органів із забезпечення безпеки і відкритості державного кордону. Удосконалення інформаційної, оперативної, технічної, фізичної складових, упровадження сучасних систем контролю, створення належно оснащених мобільних підрозділів. Провадження діяльності щодо протидії адміністративним правопорушенням на державному кордоні та транскордонним злочинам. Розвиток міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва.

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БОЄЗДАТНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ТА ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. РОЗВИТОК ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ – «ГОТОВНІСТЬ, ЯКІСТЬ,  НАДІЙНІСТЬ»

Підвищення рівня боєздатності органів Державної прикордонної служби  України (далі – Держприкордонслужби) та їх готовності до виконання завдань із захисту державного кордону. Формування та нарощування бойової і мобільної спроможності підрозділів швидкого реагування з урахуванням цільового призначення, створення запасів необхідних ресурсів для відновлення боєздатності. Формування сучасної системи логістики та ефективного управління матеріальними ресурсами. Інженерно-технічне облаштування державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО та АР Крим.

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ДО ОХОРОНИ ТИМЧАСОВО НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ДІЛЯНОК ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ «АДЕКВАТНІСТЬ ЗАГРОЗАМ І ЗАКОННІСТЬ ДІЙ»

Реалізація Мирного плану Президента України та Мінських домовленостей з врегулювання ситуації у смузі безпеки на лінії розмежування зони АТО та відновлення охорони державного кордону на неконтрольованих ділянках у межах Донецької та Луганської областей після відновлення на них конституційного ладу України.

ІV. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ТА ЇЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ. ЗМІЦНЕННЯ ЗАСАД НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ГОЛОВНИХ ЧЕСНОТ ПРИКОРДОННИКІВ: «ОБОВ’ЯЗОК, МУЖНІСТЬ, БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО, ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

Удосконалення військово-патріотичних, наглядно-агітаційних, індивідуальних та інших форм і методів виховання, які прогнозовано забезпечать усвідомлення особовим складом державної політики у сфері оборони, системи національних цінностей, які вони захищають, підтримку і розвиток професійно необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених державою соціальних та правових гарантій з метою виконання завдань військової служби.

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

1. Створення системи інтегрованого управління безпекою державного кордону

1.1. Стратегічне планування щодо реформування та розвитку Держприкордонслужби

1.1.1. Організувати та забезпечити виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

1.1.2. Забезпечити виконання стратегічних документів розвитку сектору безпеки та оборони:

 • Воєнної доктрини України;
 • Стратегії національної безпеки України;
 • Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України;
 • Стратегічного оборонного бюлетеня України.

1.1.3. Забезпечити виконання та прозвітувати про стан реалізації стратегічних документів розвитку Держприкордонслужби:

 • Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України;
 • Концепції інтегрованого управління кордонами та Плану заходів щодо її реалізації;
 • Концепції Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року» та супроводження прийняття Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року»;
 • Стратегії розвитку системи охорони та інженерно-технічного облаштування державного кордону України в період до 2030 року.

1.1.4. Забезпечити виконання стратегічних планувальних документів:

 • Плану Адміністрації Державної прикордонної служби України з виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами;
 • Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим;
 • Плану першочергових заходів з облаштування державного кордону вздовж берегової лінії та забезпечення охорони територіального моря України в межах Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей;
 • Плану Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо виконання Плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом;
 • Плану заходів Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо реалізації Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 • Плану заходів Державної прикордонної служби України щодо реалізації Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України;
 • Плану заходів Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки.

1.2. Запровадження сучасних підходів до організації прикордонної служби

1.2.1. Удосконалити систему охорони та підвищити рівень захисту державного кордону України з Російською Федерацією з урахуванням реальних і потенційних воєнних загроз.

1.2.2. Удосконалити тактику дій підрозділів охорони державного кордону з урахуванням створених нових об’єктів  прикордонної інфраструктури, шляхом:

 • нормативно-правового регулювання чинних законодавчих актів з питань охорони державного кордону;
 • приведення організаційно-штатної структури підрозділів охорони державного кордону українсько-російської та українсько-молдовської ділянок державного  кордону до специфіки виконання завдань;
 • вдосконалення порядку та способів застосування технічних засобів охорони кордону.

1.2.3. Продовжити координацію спільних із взаємодіючими правоохоронними органами зусиль в інтересах надійної охорони та захисту державного кордону. Розширити рівень міжвідомчого, міждержавного та міжнародного співробітництва у сферах:

 • планування та проведення спеціальних (спільних) прикордонних операцій з протидії організованій злочинності на державному кордоні;
 • спільного патрулювання державного кордону.

1.2.4. Підвищити ефективність контролю за додержанням прикордонного режиму, забезпечити координацію діяльності державних органів з питань додержання режимів на державному кордоні.

1.3. Розбудова сучасної ефективної кінологічної служби

1.3.1. Удосконалити:

 • нормативно-правову базу кінологічного забезпечення охорони державного  кордону;
 • систему підготовки кінологічних кадрів та дресирування службових собак у Національній академії, Кінологічному навчальному центрі, органах охорони державного кордону та забезпечення.

1.3.2. Підвищити результативність використання службових собак в охороні державного кордону з урахуванням сучасних загроз.

1.3.3. Продовжити:

 • заходи з удосконалення матеріально-технічного забезпечення кінологічної діяльності;
 • співпрацю з кінологічними службами правоохоронних органів і суспільних кінологічних об’єднань України та інших держав.

1.4. Реалізація органами охорони державного кордону повноважень щодо виявлення, припинення та профілактики адміністративних правопорушень

1.4.1. Забезпечити:

 • дотримання особовим складом законності під час реалізації правозастосовних функцій та недопущення порушення прав і свобод людини у ході застосування до правопорушників заходів адміністративного примусу;
 • моніторинг стану провадження у справах про адміністративні правопорушення та правомірності тримання осіб, затриманих за порушення законодавства України з прикордонних питань;
 • реалізацію міжнародних зобов’язань, визначених угодами України про реадмісію осіб.

1.4.2. Продовжити:

 • удосконалення законодавства України щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, тримання, видворення та реадмісії осіб;
 • опрацювання міжнародних угод та імплементаційних (виконавчих) протоколів про реадмісію осіб за компетенцією Держприкордонслужби;
 • приведення відомчої системи тримання затриманих осіб до міжнародних стандартів та визначених вимог, у т.ч. із застосуванням міжнародної технічної допомоги.

1.4.3. Вжити організаційних і практичних заходів щодо:

 • ідентифікації та документування затриманих іноземців-правопорушників, виконання рішень щодо їх примусового повернення та видворення за межі території України;
 • приймання у іноземців та осіб без громадянства заяв про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

1.5. Забезпечення розвитку оперативної, інформаційної,  технічної та фізичної складових частин системи охорони державного кордону

1.5.1. Нарощення оперативної складової в оперативно-розшуковій діяльності

1.5.1.1. Провести комплекс заходів з пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України.

1.5.1.2. Здійснити комплекс заходів щодо:

 • підвищення ефективності боротьби з тероризмом (у межах своєї компетенції) шляхом запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами державного кордону України, незаконного переміщення через державний кордон України зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших предметів, що можуть бути використані як засоби вчинення терористичних  актів;
 • своєчасного здійснення, в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій за письмовим дорученням слідчого, прокурора під час виконання завдань кримінального провадження;
 • поліпшення стану правопорядку та дисципліни, забезпечення ефективного запобігання корупційним проявам, режиму секретності захисту інформації та дотримання вимог конспірації при виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження.

1.5.1.3. Продовжити:

 • заходи щодо протидії незаконному обігу в прикордонних районах та через державний кордон України контрафактної продукції і товарів підакцизної групи;
 • розвиток системи кримінального аналізу, нарощення ефективності її застосування з урахуванням введення в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-10».

1.5.1.4. Посилити оперативне співробітництво з іншими правоохоронними органами на національному та міжнародному рівнях, забезпечити обмін інформацією, проведення спільних оперативно-розшукових заходів.

1.5.1.5. Збільшити правоохоронну складову в навчанні фахівців для оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби у Національній академії Держприкордонслужби.

1.5.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення

1.5.2.1. Організувати та забезпечити видання стратегічного бюлетеня Держприкордонслужби України «Біла книга 2016».

1.5.2.2. Забезпечити уніфікацію та підтримання в актуальному стані інформаційно-довідкових і аналітичних матеріалів у Держприкордонслужбі за напрямами діяльності на всіх рівнях управління:

 • затвердити типові вимоги щодо підготовки інформаційно-довідкових і аналітичних матеріалів, які опрацьовуються у Держприкордонслужбі;
 • створити бази інформаційно-довідкових та аналітичних матеріалів для загального користування з основних питань оперативно-службової діяльності, які опрацьовуються структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, регіональними управліннями та органами охорони державного кордону.

1.5.2.3. Удосконалити інформаційно-аналітичні та статистичні бюлетені з питань оперативно-службової діяльності та перспектив розвитку Держприкордонслужби.

1.5.2.4. Забезпечити подальший розвиток і модернізацію ІТС «ГАРТ-5».

1.5.3. Обмін статистичною та аналітичною інформацією, розвиток аналізу ризиків

1.5.3.1. Організувати та забезпечити:

 • реалізацію завдань Програми розвитку системи аналізу ризиків у Державній прикордонній службі України до 2020 року;
 • діяльність віртуального контактного аналітичного центру з питань обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами.

1.5.3.2. Удосконалити:

 • існуючі механізми обміну відкритою статистичною та аналітичною інформацією про результати оперативно-службової діяльності, інформаційними повідомленнями, профілями ризиків із суб’єктами інтегрованого управління кордонами та прикордонними відомствами суміжних держав;
 • систему аналізу ризиків з використанням спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків держав – членів ЄС шляхом:
 • розроблення нової інструкції з аналізу ризиків у Держприкордонслужбі;
 • впровадження в оперативно-службову діяльність Держприкордонслужби підсистеми «Ризик» програмного комплексу «Формуляр профілю ризиків».

1.5.3.3. Забезпечити:

 • підвищення якості проведення профілювання ризиків;
 • разом з прикордонними органами Республіки Польща, Словацької Республіки, Румунії, Угорщини, Республіки Молдова та Республіки Білорусь проведення спільного аналізу загроз прикордонній безпеці на державному кордоні відповідно до досягнутих домовленостей.

1.5.3.4. Продовжити:

 • нарощування можливостей системи аналізу ризиків шляхом співробітництва в рамках Мережі аналізу ризиків на східних кордонах ЄС (Eastern Borders Risk Analysis Network – EB-RAN) та країн «Східного партнерства»;
 • заходи з підвищення фахового рівня особового складу підрозділів аналізу ризиків.

1.5.4. Розвиток системи зв’язку та інформатизації

1.5.4.1. Продовжити удосконалення телекомунікаційної та інформаційно-телекомунікаційної мереж шляхом:

 • подальшого розгортання та збільшення пропускної спроможності цифрових каналів до відділів прикордонної служби, пунктів пропуску та новостворених підрозділів охорони кордону;
 • оснащення:

органів Держприкордонслужби спеціальними комплексними інформаційно-телекомунікаційними апаратними, у тому числі на броньованій базі;

кораблів та катерів Морської охорони Держприкордонслужби сучасними засобами зв’язку та обладнанням криптографічного захисту;

органів Держприкордонслужби сучасними короткохвильовими радіозасобами;

 • модернізації:

центральної станції супутникового зв’язку, оснащення рухомих об’єктів та новостворених підрозділів засобами супутникового зв’язку;

системи ультракороткохвильового радіозв’язку шляхом заміни аналогового парку УКХ радіостанцій на сучасні радіозасоби стандартів цифрового УКХ - радіозв’язку (DMR, ТЕТRА або АРСО-25) та розгортання підсистеми УКХ радіозв’язку з проведенням її подальшої інтеграції в інтегровану інформаційно-телекомунікаційну систему Державної прикордонної служби України;

системи відеоконференцзв'язку;

центральної підсистеми системи «Гарт» сучасним серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням;

1.5.4.2. Забезпечити розгортання структурованих кабельних мереж в органах Держприкордонслужби Північного та Південного регіональних управлінь.

1.5.4.3. Замінити обладнання автоматичних телефонних станцій Північного та Південного регіональних управлінь на сучасне цифрове обладнання ІР-телефонії з надійною системою адміністрування, контролю та безпеки.

1.5.4.4. Продовжити роботи щодо:

 • розгортання відомчої системи електронного документообігу  та інтеграції її до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
 • запровадження у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного, автомобільного та залізничного сполучення підсистем з функціями обробки інформації про громадян України, які перетинають державний кордон, та їх паспортних документів з використанням електронних носіїв інформації, у тому числі з функцією біометричного контролю, у складі програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-1»;
 • модернізації інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан») та підключення до неї заінтересованих державних органів.

1.5.4.5. Взяти участь у:

 • впровадженні комплексної системи захисту та контролю державного кордону на ділянці Східного регіонального управління;
 • роботах з облаштування державного кордону вздовж берегової лінії та забезпечення охорони територіального моря України в межах Донецької, Херсонської та Миколаївської областей.

1.5.4.6. Здійснити контроль за станом виконання органами охорони державного кордону доручень уповноважених державних органів, а також судових рішень щодо тимчасового обмеження осіб у праві виїзду з України чи заборони в’їзду в Україну шляхом введення в промислову експлуатацію підсистеми «Виконання доручень правоохоронних органів» з відображенням інформації на всіх рівнях управління.

1.5.5. Удосконалення системи захисту інформації з обмеженим доступом

1.5.5.1. Забезпечити запровадження:

 • сучасних комплексів криптографічного захисту інформації та розгортання в органах охорони державного кордону спеціальних телекомунікаційних систем;
 • новітніх засобів спеціального зв’язку на рухомих об’єктах;
 • сучасних комплексів та засобів технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам;
 • технологій кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • автоматизованої системи обліку матеріальних носіїв секретної інформації та контролю за їх наявністю та обігом.

1.5.5.2. Створити відомчу спеціальну мережу мобільного зв’язку на базі мобільних терміналів з функцією криптографічного захисту інформації.

2. Впровадження європейських норм і стандартів у систему прикордонного контролю

2.1. Нормативно врегулювати:

 • зменшення кількості контрольних органів і служб у пунктах пропуску, забезпечивши супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності державних органів у пунктах пропуску через державний кордон України»;
 • порядок проведення підрозділами охорони державного кордону Держприкордонслужби процедури здійснення контролю другої лінії;
 • порядок дій службових осіб Держприкордонслужби в пунктах пропуску через державний кордон під час виконання доручень уповноважених державних органів та порядку взаємодії.

2.2. Забезпечити:

 • укладення договорів щодо співробітництва під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів, що переміщуються через спільний державний кордон із Словацькою Республікою та Угорщиною;
 • підписання (укладання) нової Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і вантажів, що перетинають українсько-молдовський державний кордон.

2.3. Реалізувати:

 • рішення колегії Держприкордонслужби щодо введення в штат ВПС типу «А» та «Б» груп паспортного контролю;
 • пілотний проект з реформування органів та підрозділів Держприкордонслужби «Нове обличчя кордону».

2.4. Продовжити:

 • удосконалення системи прикордонного контролю шляхом створення у пунктах пропуску через державний кордон України підсистем із функціями обробки інформації про осіб, які перетинають державний кордон України, та їх паспортних документів із використанням електронних носіїв інформації, зокрема з функцією біометричного контролю;
 • заходи щодо створення  комфортних умов перетинання державного кордону та реалізації Дорожньої карти системних спрощень прикордонних формальностей в  автомобільних  пунктах пропуску через державний кордон;
 • запровадження порядку попереднього інформування про пасажирів, які слідують транзитом залізничним транспортом міжнародного сполучення;
 • модернізацію системи автоматизованої ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яким заборонено в'їзд в Україну, в пунктах пропуску через державний кордон;
 • практичне впровадження трирівневої системи перевірки документів у пунктах пропуску через державний кордон.

2.5. Ініціювати перед Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь питання щодо запровадження спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському кордоні.

2.6. Узгодити зі Словацькою стороною перелік пунктів пропуску де може бути запроваджено спільний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів, після підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словаччина про співробітництво під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і вантажів, що перетинають українсько-словацький державний кордон.

2.7. Удосконалити:

 • проведення процедур прикордонного контролю, шляхом переоснащення пунктів пропуску через державний кордон сучасними технічними засобами прикордонного контролю;  
 • систему виявлення осіб, транспортних засобів, недійсних паспортних документів, які перебувають в банках даних Інтерполу.

3. ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

3.1. Забезпечити:

 • удосконалення нормативно-правової бази щодо порядку застосування підрозділів швидкого реагування;
 • подальше розгортання підрозділів швидкого реагування у  складі: прикордонних комендатур швидкого реагування Чернігівського та Херсонського прикордонних загонів і мобільних прикордонних застав прикордонних загонів. Оснащення їх сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки;
 • нарощування бойової і мобільної спроможності підрозділів швидкого реагування з урахуванням цільового призначення, створення запасів необхідних ресурсів для відновлення боєздатності. Вдосконалення форм та способів їх застосування.

3.2. Удосконалити систему підготовки резервів та підрозділів швидкого реагування для забезпечення їх готовності до виконання завдань за призначенням, з урахуванням оперативних вимог та ресурсних можливостей Держприкордонслужби щодо їх забезпечення.

3.3. Здійснити реформування мобільного прикордонного загону, шляхом:

 • удосконалення:
 • правового врегулювання виконання завдань оперативно-службової діяльності, в тому числі проведення спеціальних операцій;
 • організаційно-штатної структури, введення до його штату відділів з окремим місцем дислокації;
 • опрацювання та затвердження положення про його діяльність;
 • опрацювання критеріїв відбору, якісного комплектування та підготовки військовослужбовців;
 • розроблення програми спеціальної підготовки із врахуванням кращих практик підрозділів спеціальних операцій правоохоронних органів України та світу, поширення її на інші мобільні підрозділи;
 • оснащення сучасними зразками озброєння, техніки, предметами екіпіровки та формою одягу.

4. Розвиток Морської охорони та авіації

​4.1. Розвиток Морської охорони Держприкордонслужби

4.1.1. Удосконалити організаційну структуру Морської охорони Держприкордонслужби та забезпечити формування сучасної системи управління її силами та засобами.

4.1.2. Опрацювати спільні накази:

 • МВС з Міноборони «Про затвердження Інструкції про організацію взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби та ВМС ЗСУ»;
 • МВС з Мінінфраструктури «Про затвердження Інструкції про організацію взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби та структурних підрозділів Мінінфраструктури» (протягом 2017 року).

4.1.3. Забезпечити:

 • оновлення корабельно-катерного складу Морської охорони Держприкордонслужби, проведення його модернізації відповідно до Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року та згідно з кошторисними призначеннями;
 • ремонт та підтримання технічної готовності корабельно-катерного складу відповідно до річного плану судноремонту та згідно з кошторисними призначеннями.

4.1.4. Організувати спільне несення служби на морських та річкових ділянках з морською (береговою) охороною держав – членів Європейського Союзу.

4.1.5. Продовжити:

 • розвиток інформаційної взаємодії з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України;
 • розгортання та обладнання пунктів тимчасового базування підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби на Азово-Чорноморському узбережжі та р. Дніпро;
 • практику спільного з прикордонною поліцією Румунії патрулювання українсько-румунського кордону по р. Дунай.

4.1.6. Взяти участь:

 • у модернізації відомчої системи висвітлення надводної обстановки та створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону України;
 • у підтриманні інформаційної взаємодії у рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва;
 • у морських навчаннях (операціях) відповідно до зобов'язань держави.

4.2. Розвиток авіації Держприкордонслужби

4.2.1. Забезпечити реалізацію заходів Концепції та Програми розвитку авіації Держприкордонслужби на період до 2020 року.

4.2.2. Завершити:

 • модернізацію 40 відсотків парку авіаційної техніки Держприкордонслужби;
 • формування трьох авіаційних підрозділів, що використовують легку авіаційну техніку.

4.2.3. Продовжити:

 • впровадження в охорону державного кордону безпілотних авіаційних комплексів;
 • оновлення парку авіаційної техніки;
 • удосконалення відомчої нормативно-правової бази щодо організації  експлуатації та використання безпілотних авіаційних комплексів у відповідності до вимог нормативно-правових актів державної авіації України.

5. Модернізація системи управління Держприкордонслужби та участь у розвитку сектору безпеки і оборони

5.1. Удосконалення системи управління, реагування  на зміни в обстановці

5.1.1. Забезпечити:

 • подальший розвиток автоматизації процесів управління службою та реагування на ситуації, застосовування інновацій при дооблаштуванні ЦУС як сучасних пунктів управління, нарощування їх технічних можливостей для автоматизованого моніторингу обстановки й контролю за використанням сил і засобів;
 • готовність постійного оперативного складу до виконання завдань управління на позаміських, запасних пунктах управління.

5.1.2. Привести у відповідність до вимог нормативних документів роботу позаміського запасного пункту управління та мобільного пункту управління Адміністрації Держприкордонслужби.

5.1.3. Взяти участь:

 • у заходах зі створення ефективної державної системи кризового реагування (мережа ситуаційних центрів);
 • у створенні системи індикаторів (показників) стану оцінки національної безпеки України.

5.1.4. Продовжити нарощування:

 • ефективності системи управління службою, оперативного реагування на зміни в обстановці в умовах дії особливого періоду;
 • можливостей системи відеоконтролю за пунктами пропуску, контрольними пунктами в'їзду-виїзду, підступами до них та окремими ділянками кордону.

5.2. Оперативне планування та підвищення рівня  боєздатності органів та підрозділів Держприкордонслужби

5.2.1. Забезпечити підтримання взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил України та Національною гвардією України з питань планування застосування органів та підрозділів Держприкордонслужби у разі ескалації військової агресії на державному кордоні.

5.2.2. Продовжити:

 • планування дій із застосування органів і підрозділів Держприкордонслужби в зоні проведення АТО в межах Луганської та Донецької областей, на українсько-російському державному кордоні, адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим та центральній ділянці українсько-молдовського державного кордону;
 • врегулювання питання щодо застосування органів та підрозділів Держприкордонслужби у ході опрацювання нормативних документів;
 • опрацювання нормативно-правової бази з бойового застосування органів та підрозділів Держприкордонслужби;
 • підготовку пропозицій до законів України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України» щодо спільного зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями виконання завдань з охорони і захисту державного кордону в різних умовах обстановки;
 • обмін інформацією та практичним досвідом між складовими сектору безпеки під час взаємодії з опрацювання документів бойового планування;

5.2.3. Взяти участь у заходах оперативної підготовки за планами Генерального штабу Збройних Сил України та службових нарадах з планування заходів спільних дій.

5.3. Забезпечення бойової готовності, мобілізаційної підготовки, організаційно-штатної роботи:

5.3.1. Здійснити заходи щодо підтримання бойової готовності та мобілізаційної підготовки органів Держприкордонслужби на рівні, який відповідає критерію ГОТОВИЙ до виконання завдань за призначенням шляхом:

 • удосконалення у взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил України,  Міністерством внутрішніх справ України нормативно-правової бази з питань бойової готовності та мобілізаційної підготовки;
 • доукомплектування органів та підрозділів Держприкордонслужби особовим складом, озброєнням та технікою;
 • набуття навичок персоналом щодо  дій в умовах особливого періоду у разі зміни обстановки шляхом проведення тренувань та практичних занять в органах Держприкордонслужби;
 • продовження роботи щодо накопичення до визначених норм утримання матеріально-технічних засобів непорушного запасу необхідного для виконання завдань за призначенням.

5.3.2. Опрацювати методичні рекомендації щодо проведення заходів мобілізаційної підготовки в органах Держприкордонслужби в умовах особливого періоду.

5.3.3. Опрацювати нормативно-правову базу щодо проходження служби у військовому резерві в органах Держприкордонслужби;

5.3.4. Провести ревізію організаційно-штатної структури органів та підрозділів Держприкордонслужби щодо доцільності утримання та використання окремих посад.

5.3.5. Організувати роботу щодо запровадження у Держприкордонслужбі штатів воєнного часу.

5.4. Участь органів Держприкордонслужби в заходах територіальної оборони в умовах воєнного та надзвичайного стану,  організація антитерористичних заходів

5.4.1. Взяти участь у спільному опрацюванні нормативно-правових актів:

 • з Генеральним штабом Збройних Сил України з питань участі органів Держприкордонслужби в територіальній обороні України;
 • з Антитерористичним центром при Службі безпеки України з питань залучення органів Держприкордонслужби до виконання антитерористичних заходів.

5.4.2. Опрацювати методичні матеріали, рекомендації щодо підготовки органів Держприкордонслужби до участі у виконанні завдань територіальної оборони України.

5.4.3. Взяти участь у стратегічному плануванні застосування Збройних Сил України щодо підготовки органів Держприкордонслужби до участі у виконанні завдань територіальної оборони України.

5.4.4. Організувати та забезпечити участь органів управління Держприкордонслужби у спільних заходах з оперативної підготовки Збройних Сил України з питань участі Держприкордонслужби у заходах з територіальної оборони держави.

5.4.5. Налагодити механізм з реалізації завдань протидії терористичним актам за встановленими в державі рівнями терористичних загроз.

5.4.6. Удосконалити діяльність штабів органів Держприкордонслужби щодо формування загроз національній безпеці України у сфері боротьби з тероризмом у межах наданих законодавством повноважень.

5.4.7. Забезпечити готовність сил і засобів Держприкордонслужби, як суб’єкта боротьби з тероризмом, до застосування.

5.4.8. Здійснити:

 • перевірку повноти та якості підготовки органів Держприкордонслужби до участі у веденні територіальної оборони України;
 • контроль за обміном інформацією органів Держприкордонслужби з іншими суб’єктами боротьби з тероризмом з питань вчинення або загрози вчинення терористичного акту, терористичних проявів та іншою інформацією, що становлять спільний інтерес під час виконання антитерористичних заходів.

5.4.9. Продовжити роботу з нарощування рівня захищеності об’єктів органів Держприкордонслужби від терористичних посягань.

5.5. Забезпечення заходів реагування на виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

5.5.1. Взяти участь спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій в опрацюванні нормативної бази з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

5.5.2. Продовжити роботу з підвищення практичних навичок особового складу органів та підрозділів Держприкордонслужби до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

5.5.3. Забезпечити участь підрозділів Держприкордонслужби у спільних навчаннях щодо реагування на виникнення надзвичайних ситуацій за планом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

5.5.4. Підготувати відповідні розрахунки Держприкордонслужби з питань реагування на виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

5.6. Забезпечення належної організації служби військ

5.6.1. Забезпечити належний посадовий контроль за організацією вартової і внутрішньої служби, додержанням військової дисципліні під час її несення. 

5.6.2. Продовжити заходи щодо нарощування технічної складової безпеки об’єктів органів Держприкордонслужби.

5.6.3. Удосконалити систему підготовки складу добових нарядів до несення служби з метою забезпечення готовності до дій у разі виникнення нестандартних (кризових) ситуацій.

6. Розширення прикордонного та міжнародного співробітництва

6.1. Діяльність прикордонних представників

6.1.1. Забезпечити виконання міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, зокрема з питань підтримання режиму державного кордону та діяльності прикордонних представників України.

6.1.2. Продовжити удосконалення нормативно-правової бази щодо організації взаємодії з прикордонними представниками суміжних країн з метою завчасного виявлення та усунення передумов до ускладнення обстановки на спільному кордоні та своєчасного реагування на її зміни.

6.2. Прикордонне співробітництво

6.2.1. Забезпечити:

 • подальший розвиток нормативно-правової бази співробітництва з прикордонних питань;
 • виконання планів співробітництва з прикордонними службами суміжних держав;
 • проведення спільних з прикордонними службами суміжних держав  операцій та оперативно-профілактичних заходів з протидії протиправній діяльності на державному кордоні;
 • впровадження нового ефективного інструменту спільної охорони державного кордону з прикордонною службою Республіки Білорусь.

6.2.2. Удосконалити роботу контактних (консультативних) пунктів та вжити заходів щодо розширення їх мережі.

6.3. Європейська інтеграція

6.3.1. Забезпечити виконання Плану заходів з Імплементації Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (у частині, що стосується розділу III «Юстиція, свобода та безпека» розпорядження Кабміну від 17.09.2014 №847-р).

6.3.2. Забезпечити подальше співробітництво з:

 • Європейською Агенцією прикордонної та берегової охорони FRONTEX та виконання Плану співпраці на 2016-2018 роки;
 • Консультативною Місією Європейського Союзу з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM);
 • інституціями ЄС та прикордонними відомствами держав – членів ЄС з протидії організованій транскордонній злочинності та нелегальній міграції.

6.3.3. Продовжити:

 • виконання зобов’язань, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння між Урядами України, Молдови та Європейською Комісією щодо Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова;
 • розвиток контактів з навчальними закладами прикордонних відомств країн ЄС з питань впровадження досвіду підготовки особового складу;
 • вивчення і використання найкращого досвіду в сфері інтегрованого управління кордоном у рамках реалізації проекту Twinning «Підтримка Державної прикордонної служби України у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки документів та виявлення викладених автомобілів».

6.4. Розвиток міжнародного співробітництва та співробітництва з міжнародними організаціями

6.4.1. Забезпечити виконання заходів:

 • Річної національної програми співробітництва України з НАТО на       2017 рік;
 • Цілей партнерства Україна – НАТО у рамках Процесу планування та оцінки сил;
 • проведення Самооцінки на предмет виявлення корупційних ризиків у рамках Ініціативи НАТО з розбудови доброчесності (Building Integrity);
 • з Офісом зв’язку НАТО в Україні в рамках Програми підготовки персоналу.

6.4.2. Поглибити співробітництво:

 • з Міжнародним центром розвитку міграційної політики;
 • з ОБСЄ щодо реалізації завдань з відновлення контролю на неконтрольованій ділянці державного кордону з Російською Федерацію;
 • з ОБСЄ у форматі координації взаємодії, реалізації спільних заходів, участі персоналу у навчальних та тренінгових заходах з представництвами ОБСЄ;
 • з програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» в контексті розвитку нових спільних ініціатив подальшого співробітництва.

6.4.3. Взяти участь у:

 • функціонуванні системи національних координаційних пунктів у сфері безпеки кордонів під егідою ОБСЄ;
 • Будапештському процесі, роботі Міжнародної конференції з прикордонних питань;
 • роботі Форуму прикордонних та берегових охорон країн Чорноморського регіону;
 • навчальних та тренінгових заходах, що організовуються Прикордонним коледжем ОБСЄ для керівного складу;
 • першому засіданні Всесвітнього Прикордонного Конгресу;
 • роботі Всеукраїнського форуму «Відновлення через діалог»;
 • міжнародних форумах, семінарах, конференціях з питань забезпечення прикордонної безпеки.

6.4.4. Продовжити розвиток:

 • відносин з Міжнародною організацією з міграції відповідно до Протоколу про співробітництво;
 • всебічної взаємодії із Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні;
 • взаємодії з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

6.5. Реалізація міжнародних проектів та програм

6.5.1. Вжити заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги, спрямованої на:

 • реалізацію Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України, виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами;
 • забезпечення виконання Держприкордонслужбою специфічних завдань в особливий період.

6.5.2. Організувати та забезпечити координацію заходів з реалізації проектів міжнародної технічної допомоги:

 • у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», Програм транскордонного  співробітництва;
 • спільних з Урядом США в рамках програм «Виявлення та припинення ядерної контрабанди», «Експортного контролю та безпеки кордонів», «Із запобігання розповсюдженню зброї масового знищення» та «Посилення потенціалу з правоохоронних питань».

6.5.3. Здійснити контроль за використанням  технічних засобів, отриманих у рамка реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

7. Забезпечення розвитку прикордонної інфраструктури

7.1. Договірно-правове оформлення державного кордону

7.1.1. Забезпечити виконання завдань:

 • з демаркації українсько-молдовського та українсько-білоруського державного кордону;
 • забезпечення відповідно до компетенції заходів з винесення лінії українсько-російського державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення її прикордонними знаками;
 • утримання лінії державного кордону у відповідності до міжнародних договорів та продовження вдосконалення наявної інженерної прикордонної інфраструктури та підтримання її у належному стані.

7.1.2. Взяти участь у:

 • проведенні спільної перевірки українсько-румунського державного кордону та роботі за планами спільних комісій з перевірки (огляду) проходження українсько-словацького, українсько-угорського та українсько-польського державних кордонів;
 • роботі спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону;
 • переговорах з визначення південної та північної точок стику державних кордонів України, Республіки Молдова та Румунії;
 • переговорному процесі щодо укладення договору про режим українсько-молдовського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань.

7.2. Інженерно-технічне та фортифікаційне облаштування державного кордону, місць дислокації прикордонних підрозділів

7.2.1. Розробити відомчий План інженерного облаштування державного кордону в 2017 році та забезпечити його виконання.

7.2.2. Продовжити заходи щодо модернізації системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці в українській частині Чорного та Азовського морів, річок Дніпро і Дунай шляхом заміни застарілого парку радіолокаційних станцій, розгортання автоматизованих постів технічного спостереження та інтеграції їх в єдину систему моніторингу за надводною обстановкою.

7.2.3. Удосконалити системи:

 • управління силами та засобами обслуговування та ремонту транспортних засобів, спеціальної техніки та технічних засобів охорони державного кордону;
 • обслуговування та ремонту транспортних засобів та спеціальної техніки.

7.2.4. Організувати роботу щодо відведення органам Держприкордонслужби земельних ділянок для:

 • інженерно-технічного облаштування державного кордону;
 • об’єктів Держприкордонслужби.

7.2.5. Продовжити роботу з розбудови системи виявлення фактів незаконного переміщення радіоактивних та ядерних матеріалів через державний кордон України шляхом:

 • обладнання пунктів пропуску комплексами виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів за програмою «Виявлення та припинення ядерної контрабанди»;
 • модернізації застарілих комплексів виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів за програмою «Виявлення та припинення ядерної контрабанди»;
 • забезпечення органів охорони державного кордону мобільними автоматизованими радіаційними комплексами;
 • забезпечення органів охорони державного кордону спектрометрами-радіометрами з функцією ідентифікації.

7.2.6. Забезпечити постійну технічну готовність засобів радіаційного контролю до застосування шляхом проведення регламентного технічного обслуговування і ремонту стаціонарних і мобільних  комплексів виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів у межах виділених бюджетних асигнувань.

7.3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлового та спеціального призначення. Розширення фонду службового житла для особового складу Держприкордонслужби

7.3.1. Здійснити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів житлового й спеціального призначення в межах виділених бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами.

7.3.2. Завершити будівництво 9 житлових об’єктів, розпочатих у попередніх роках, з отриманням  370 квартир у містах Києві, Чернігові, Сумах, Ужгороді, Хмельницькому, Львові, Овручі, Херсоні.

7.3.3. Продовжити інженерно-технічне облаштування українсько-російської ділянки кордону та реконструкції новостворених підрозділів Чернігівського, Харківського, Сумського та Луганського прикордонних загонів.

7.3.4. Реалізувати договори спільної забудови земельних ділянок житлом, у т.ч. завершити будівництво:

 • житлового будинку на 117 квартир в м. Луцьк на вул. Стрілецькій, 6 (Арцеулова);
 • житлового будинку на 44 квартири в м. Хмельницький на вул. Шевченка, 46;

7.3.5. Продовжити будівництво:

 • двох житлових будинків на 88 квартир та 45 квартир у м. Чернівці на вул. Герцена, 2-а  (Чорноморська);
 • чотирьох житлових будинків на 705 квартир у м. Львові на вул. Олени Степанівни, 8;
 • п'яти житлових будинків на 591 квартиру в м. Львові на вул. Володимира Великого, 10.

8. Формування сучасної системи логістики та ефективного управління матеріальними ресурсами

8.1. Фінансове забезпечення

8.1.1. Відпрацювати проекти наказів Адміністрації Держприкордонслужби:

 • «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в Адміністрації Державної прикордонної служби України на 2017 рік»;
 • «Про заходи з виконання бюджету на 2017 рік»;
 • «Про результати подання фінансової звітності за 2016 рік».

8.1.2. Скласти та довести до підпорядкованих органів кошториси та плани асигнувань на 2017 рік.

8.1.3. Підготувати та подати до МВС України бюджетний запит Державної прикордонної служби України на 2018 рік.

8.1.4. Розробити та подати до Мінекономрозвитку України пропозиції щодо показників:

 • державного оборонного замовлення Державної прикордонної служби України на 2018-2020 роки;
 • державного замовлення Державної прикордонної служби України на 2018 рік.

8.2. Розвиток системи логістики

8.2.1. Продовжити розроблення:

 • нових підходів до порядку забезпечення органів та особового складу Держприкордонслужби, раціоналізації фінансових витрат на їх утримання;
 • технічного завдання щодо створення автоматизованої системи контролю за станом матеріально-технічного забезпечення, наявністю та переміщенням матеріальних засобів;

8.2.2. Удосконалити:

 • механізми закупівель та залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі до матеріально-технічного забезпечення;
 • нормативно-правову базу з організації продовольчого забезпечення.

8.2.3. Забезпечити:

 • персоналізований облік споживання електроенергії у квартирах, окремих кімнатах відомчого фонду службового житла, здійснення оплати вартості спожитої електроенергії споживачами в індивідуальному порядку;
 • впровадження та вдосконалення системи самозабезпечення органів та підрозділів Держприкордонслужби пальним по смарт-картках (талонах), оснащення стаціонарних їдалень новостворених підрозділів охорони кордону технологічним, холодильним обладнанням, майном та посудом у межах виділених бюджетних асигнувань;
 • утримання резерву матеріальних засобів у визначених розмірах;
 • підрозділи служби безпеки дорожнього руху засобами для визначення технічного стану транспортних засобів у межах виділених бюджетних асигнувань.

8.2.4. Провести:

 • оновлення предметів речового майна шляхом удосконалення норм забезпечення та зразків повсякденної і спеціальної форми одягу у межах виділених бюджетних асигнувань;
 • оновлення наявної матеріально-технічної бази за рахунок придбання та здійснення поставок для органів Держприкордонслужби техніки, технічних засобів та майна номенклатури підрозділів тилового забезпечення у межах виділених бюджетних асигнувань.

8.2.5. Здійснити контроль за дотриманням встановлених лімітів споживання енергоносіїв, комунальних послуг та пального.

8.2.6. Організувати взаємодію з Центральним управлінням метрології і стандартизації Міністерства оборони України з питань проведення метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, регіональними метрологічними частинами Міністерства оборони в межах територіальної дислокації органів охорони державного кордону Держприкордонслужби.

8.3. Медичне забезпечення

8.3.1. Продовжити:

 • розвиток та удосконалення організаційних форм та методів надання екстреної медичної допомоги, своєчасне та повне медичне забезпечення особового складу, який виконує службово-бойові завдання на лінії розмежування в зоні проведення АТО;
 • нарощування лікувально-діагностичної бази для забезпечення сучасного та адекватного рівня надання медичної допомоги, впровадження передових наукових методик щодо діагностики та лікування.

8.3.2. Удосконалити систему медичного забезпечення, реабілітації та санаторно-курортного лікування особового складу Держприкордонслужби.

8.3.3. Забезпечити:

 • оперативне реагування на динамічні зміни обстановки та проведення адекватних змін щодо організації медичного забезпечення;
 • санітарно-епідеміологічне благополуччя умов життєдіяльності особового складу (здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, оздоровлення середовища життєдіяльності особового складу, пропаганда гігієнічних знань і здорового способу життя тощо).

9. Удосконалення системи підготовки, комплектування, роботи з особовим складом Держприкордонслужби, його соціального захисту

9.1. Удосконалення системи підготовки особового складу

9.1.1. Продовжити подальше нарощування практичної складової в системі підготовки особового складу з урахуванням досвіду бойового застосування прикордонних підрозділів, підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів Держприкордонслужби та їх спроможності з виконання завдань із захисту державного кордону.

9.1.2. Удосконалити рівень практичної підготовки щодо реалізації правоохоронних та правозастосовних функцій у повсякденній діяльності під час проведення спільних оперативно-профілактичних, локальних дій та заходів з ліквідації нестандартних, кризових ситуацій на державному кордоні.

 • систему підготовки вузькопрофільних спеціалістів у навчальних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, а також на базі навчальних закладів та установ Держприкордонслужби;
 • навчально-матеріальну базу в органах охорони державного кордону, Національній академії Держприкордонслужби та навчальних центрах.

9.1.3. Удосконалити функціонування:

 • випереджувальної моделі підготовки особового складу у відомчих навчальних закладах з урахуванням загроз прикордонній безпеці;
 • системи курсів підвищення кваліфікації різних категорій військовослужбовців за дистанційною формою навчання.

9.1.4. Уніфікувати систему спеціальної підготовки молодших спеціалістів та особового складу прикордонних підрозділів швидкого реагування.

9.2. Удосконалення системи комплектування та кадрового менеджменту

9.2.1. Удосконалити нормативно-правову базу з питань проходження служби та кадрового менеджменту.

9.2.2. Створити систему планування та розвитку кар’єри офіцерського складу, яка забезпечить якісне комплектування посад керівної ланки.

9.2.3. Забезпечити укомплектованість органів та підрозділів Держприкордонслужби на рівні, який дасть змогу виконувати завдання за призначенням шляхом:

 • повернення до принципу комплектування виключно військовослужбовцями за контрактом, в тому числі з числа військовослужбовців строкової служби;
 • своєчасного перерозподілу внутрішнього кадрового ресурсу та доукомплектування резервів Голови служби та підрозділів, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції;
 • збільшення відсотку екстериторіального принципу комплектування особовим складом (до 15 %).

9.2.4. Продовжити проведення планової ротації військовослужбовців, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, забезпечити своєчасне надання персоналу статусу учасника бойових дій.

9.2.5. Впровадити оновлену систему обліку персоналу, шляхом запровадження:

 • автоматизованої інформаційної системи кадрового забезпечення;
 • загальної системи ідентифікації персоналу Держприкордонслужби.

9.3. Робота з особовим складом

9.3.1. Підвищити рівень національно-патріотичного виховання персоналу задля закріплення ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави та нації.

9.3.2. Забезпечити:

 • безперервність та спадкоємність у виховній роботі з персоналом, органічне поєднання національних, історичних і культурних традицій з орієнтацією на ідеали демократії та Європейську інтеграцію;
 • оптимальний рівень взаємодії з громадянським суспільством на засадах відкритості, демократичного цивільного контролю та прозорості діяльності прикордонного відомства.

9.3.3. Трансформувати міжнародний досвід країн ЄС та НАТО в систему управління персоналом, який забезпечить психологічну та моральну готовність особового складу до виконання завдань оперативно-службової діяльності, надійність (впевненість) дій в різних умовах обстановки, сприятиме формуванню доброчесності та антикорупційної поведінки.

9.3.4. Створити ефективну уніфіковану систему щодо відстеження, аналізу та протидії наявним та потенційним загрозам у службовій діяльності персоналу, з метою підвищення взірцевості та відповідальності особового складу.

9.3.5. Удосконалити систему мотивації персоналу, яка забезпечить підвищення ефективності та якості служби з охорони державного кордону, професійне зростання особового складу, сталість, нарощування та утримання кадрових ресурсів.

9.3.6. Здійснити практичні заходи, спрямовані на поетапне впровадження ефективної системи душпастирської опіки та функціонування інституту військового духовенства (капеланства), визначення методологічних і методичних засад цієї діяльності.

9.3.7. Поглибити системну співпрацю з місцевими органами влади і самоврядування, громадськістю (волонтерськими організаціями), вдосконалити нормативно-правову базу щодо здійснення військово-шефської роботи.

9.3.8. Формувати позитивний імідж охоронців державного кордону у суспільстві та забезпечити громадську підтримку їх службової діяльності.

9.4. Соціальний захист діяльності та побуту прикордонників

9.4.1. Забезпечити:

 • постійний моніторинг та реагування на існуючі проблеми реалізації державних соціальних гарантій особовому складу Держприкордонслужби, зокрема учасникам АТО;
 • функціонування першої черги госпіталю (поліклінічного відділення з денним стаціонаром) у Східному регіональному управлінні (м. Харків).

9.4.2. Продовжити заходи щодо реалізації системи морального та матеріального стимулювання військовослужбовців за зразкове виконання покладених завдань, розширення співробітництва з ветеранськими, іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань допомоги у розв’язанні соціальних проблем.

9.4.3. Провести диспансеризацію особового складу та ветеранів-прикордонників.

10. Підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції

10.1. Забезпечити:

 • якісне виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2017 рік;
 • належний рівень заходів власної безпеки та заходів щодо недопущення втягування військовослужбовців і працівників Держприкордонслужби у протиправну діяльність.

10.2. Вжити заходів щодо:

 • реформування підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки відповідно до кращих європейських практик та стандартів;
 • внесення відповідних змін до нормативно-правових актів Державної прикордонної служби з питань запобігання та протидії корупції;
 • професійної підготовки та удосконалення майстерності особового складу підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки.
 • ефективного запобігання, виявлення та протидії корупції і організації взаємодії з державними антикорупційними органами України та антикорупційними підрозділами прикордонних органів суміжних держав;

10.3. Продовжити:

 • реалізацію вимог положень Закону України «Про очищення влади» у порядку та в строки визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р;
 • кадровий супровід та контроль за оприлюдненням персоналом Держприкордонслужби електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання   функцій держави.

11. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності Держприкордонслужби

11.1. Формування ефективного механізму комунікації з громадськістю та використання її потенціалу для реалізації державної політики у сфері охорони державного кордону

11.1.1. Забезпечити об’єктивне і своєчасне інформування громадськості:

 • про діяльність та стан розвитку Держприкордонслужби;
 • про роль Держприкордонслужби у забезпеченні захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, участі в АТО та забезпеченні її проведення, протидії військовій агресії РФ й терористичній діяльності;
 • про заходи щодо протидії злочинності на державному кордоні та посилення боротьби з корупцією серед персоналу прикордонного відомства на виконання доручень  Президента України та Уряду;
 • щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АР Крим;
 • про порядок перетинання державного кордону та заходи, які вживає Держприкордонслужба для підвищення рівня комфорту осіб під час перетинання державного кордону.

11.1.2. Сприяти представникам засобів масової інформації в отриманні інформації та надавати роз’яснення про важливі аспекти діяльності прикордонного відомства.

11.1.3. Посилити заходи з протидії інформаційним загрозам, а також забезпечити належне реагування на висвітлення недостовірних даних щодо діяльності прикордонного відомства.

11.1.4. Забезпечити:

 • координацію представників засобів масової інформації та інформаційний супровід керівництва Держприкордонслужби під час участі у публічних заходах;
 • розміщення на постійній основі актуальної інформації про діяльність прикордонного відомства на офіційному сайті Держприкордонслужби;
 • висвітлення запровадження пілотного проекту «Нове обличчя кордону»;
 • висвітлення прикладів героїчних дій та особистої мужності прикордонників під час охорони та оборони державного кордону України на шпальтах відомчих друкованих видань газети «Прикордонник України» та журналу «Кордон»;
 • підтримання тісної взаємодії з прес-службами інших правоохоронних і взаємодіючих державних органів на усіх рівнях та представниками мас-медіа.

11.2. З питань розгляду звернень громадян і запитів на отримання публічної інформації

11.2.1. Забезпечити:

 • кваліфікований, об’єктивний, всебічний і оперативний розгляд звернень громадян та їх запитів на отримання публічної інформації;
 • якісний моніторинг дотримання законодавства з питань звернень громадян та їх запитів на отримання публічної інформації;
 • належні умови для подання письмових звернень та запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;
 • ефективне функціонування служби «Довіра», розширити її функціональні можливості.

11.2.2. Забезпечити розв’язання соціальних питань, з якими звертаються учасники бойових дій (зокрема в зоні АТО), ветерани війни та  праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері, ветерани та пенсіонери-прикордонники та інші громадяни, які потребують  соціального захисту та підтримки.

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню