Ви можете підписатись на поштову розсилку новин або іншої цікавої та корисної інформації
Захисний код*:
відписатись
26.02.2016
a
a
a
Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики

ЗВІТ

щодо здійснення державної регуляторної політики

Адміністрацією Державної прикордонної служби України

у 2014 році

Протягом 2014 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України здійснювалась регуляторна діяльність відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» згідно з принципами державної регуляторної політики, зокрема, з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність.

У 2014 році Адміністрацією Державної прикордонної служби України не було заплановано підготовку і тому не розроблялись проекти регуляторних актів, водночас продовжувалась робота з відстеження результативності вже діючих регуляторних актів.

Зокрема у 2014 році на виконання статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.08.2011 № 608, було проведено повторне відстеження результативності двох регуляторних актів:

1. Постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим».

Враховуючи отримані після закінчення одного року з дня набрання чинності регуляторним актом показники його результативності, було зроблено проміжний висновок, що результатом реалізації регуляторного акта, як передбачалося, стало забезпечення приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги» Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, а також зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності у прикордонній смузі, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Водночас слід зазначити, що у зв’язку з ускладненням обстановки на українсько-російському кордоні та проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях отримати показники для повторного відстеження результативності від органів охорони державного кордону, що дислокуються на зазначеній території, у ІІ кварталі 2014 року було надто складно.

2. Наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787 «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.10.2013 за     № 1833/24365.

За результатами проведеного відстеження результативності було отримано висновок про зменшення показника кількості осіб, прикордонний контроль яких проводився з використанням поданої капітанами круїзних суден та туристичними операторами попередньої інформації.

Причинами такої ситуації стали:

  • тимчасова окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, де знаходиться більшість морських портів України, до яких виконуються круїзні рейси, та закриття в них пунктів пропуску через державний кордон України;
  • закриття пунктів пропуску через державний кордон на українсько-російському кордоні на території, яка тимчасово не контролюється державною владою України;
  • погіршення соціально-економічного стану основного туристичного ресурсу України.

За результатами проведених відстежень було підготовлено 2 звіти про повторне відстеження результативності зазначених регуляторних актів, що були розміщені на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

У цілому робота з відстеження результативності регуляторних актів у 2014 році відзначилась неможливістю повною мірою визначити ступінь досягнення мети регуляторних актів, оскільки збирання та підбиття підсумків статистичної інформації, використаної у минулорічних базових звітах про відстеження результативності регуляторних актів, здійснювалось за умов нормального функціонування органів Державної прикордонної служби України.

У 2014 році в умовах особливого періоду збирання показників у деяких випадках виявилося неможливим, оскільки відбулися захоплення деяких органів Державної прикордонної служби України і частину інформації було втрачено.

Адміністрацією Державної прикордонної служби України постійно здійснюється оновлення офіційного веб-сайту Державної прикордонної служби України (www.dpsu.gov.ua), в якому запроваджено розділ «Регуляторні акти», що складається з таких рубрик:

  • «Інформаційне забезпечення», де окремо наведені повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів та План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України;
  • «Проекти регуляторних актів»;
  • «Аналізи регуляторного впливу»;
  • «Звіти про відстеження результативності».

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних рекомендацій, що надаються центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

Протягом 2014 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України було забезпечено плідну співпрацю із суб’єктами господарської діяльності шляхом залучення громадськості під час надання інформації на запити або на звернення громадян, що дало змогу визначити вплив регуляторних актів на господарську діяльність.

У той же час така робота з громадськістю дасть змогу в майбутньому готувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також враховувати потреби суб’єктів господарювання під час їх перегляду та внесення змін.

На сьогодні основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у сфері охорони державного кордону під час розроблення їх проектів, проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до принципів державної регуляторної політики є встановлення єдиного підходу до розроблення, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

        

Перший заступник Голови Державної

прикордонної служби України                                                 В.М. Серватюк